Analizirane koalicijske obljube

Sledimo izbranim koalicijskim obljubam 15. Vlade Republike Slovenije.

Kaj pomenijo posamezni statusi?

ODD-ozadje-nova-javna_uprava.png
Javna uprava in politični sistem

Krepitev lokalne demokracije

Ministrstvo za javno upravo za krepitev in nadgradnjo neposredne lokalne demokracije načrtuje preveritev sedanjih oblik neposredne lokalne demokracije in njihovo primerjavo s prakso v državah z razvito lokalno demokracijo. Ukrepov še niso začeli izvajati, prav tako niso pojasnili, kdaj jih bodo. Obljuba je nedotaknjena.

Celotna analiza
23. november 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
ni-dokazov.png
Nedotaknjena

ODD-ozadje-nova-sociala.png
Socialna varnost, stanovanja, varna starost

Spodbujanje oddajanja stanovanj za nedoločen čas

Ministrstvo za okolje in prostor namerava večjo pravno varnost najemnikov in najemodajalcev zagotoviti predvsem z uzakonitvijo daljših najemnih razmerij, regulacijo rasti najemnin in hitrejšim reševanjem sporov. Analize trga bodo izvedli prihodnje leto, prenovo zakonodaje pa načrtujejo leta 2024. Ukrepov še niso začeli izvajati, zato je obljuba nedotaknjena.

Celotna analiza
21. november 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
ni-dokazov.png
Nedotaknjena

ODD-ozadje-nova-gospodarstvo.png
Gospodarstvo, davki in javne finance

Možnost 30-urnega delavnika

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je napovedalo, da bo delovna skupina za obravnavo predloga novele zakona o delovnih razmerjih pri ekonomsko-socialnem svetu pripravila predlog novele, pri čemer bo razpravljala tudi o ureditvi možnosti krajšega polnega delovnega časa. O vsebini novele, ki bi uzakonila krajši polni delovni čas, še niso razpravljali. Obljuba je nedotaknjena.

Celotna analiza
18. november 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
ni-dokazov.png
Nedotaknjena

ODD-ozadje-nova-kultura.png
Kultura in mediji

Odprava posledic epidemije v kulturi

Koalicija se je maja zavezala, da bo preučila posledice epidemije v kulturi, sprejela program sanacije ter ukrepe za revitalizacijo kulture in umetnosti. Do konca oktobra sodeč po objavah ministrstva za kulturo na tem področju niso storili še nič. Prav tako niso odgovorili na novinarska vprašanja, stanovske organizacije pa so opozorile na vrsto neuresničenih ukrepov za revitalizacijo kulture. Obljuba je nedotaknjena.

Celotna analiza
3. november 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
ni-dokazov.png
Nedotaknjena

ODD-ozadje-nova-zdravstvo.png
Zdravstvo

Dostopno primarno zdravstvo

Poslanci so sprejeli zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženje posledic covida-19 na področju zdravstva. Ta med drugim predvideva ustanovitev posebnih ambulant družinske medicine za ljudi brez osebnega zdravnika in dodatek za specializante, ki jim bo zbornica prihodnje leto odobrila specializacijo družinske medicine.

Celotna analiza
3. november 2022
spremljlamo.png
V izvajanju
spremljlamo.png
V izvajanju

ODD-ozadje-nova-izobrazevanje.png
Izobraževanje, znanost in inovacije, šport

Reorganizacija ARRS

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport predvideva ustanovitev delovne skupine, ki bi »transparentno oblikovala rešitve in potrebne spremembe« za reorganizacijo ARRS. Kdaj bodo to storili, niso pojasnili. Obljuba je nedotaknjena.

Celotna analiza
28. oktober 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
ni-dokazov.png
Nedotaknjena

ODD-ozadje-nova-gospodarstvo.png
Gospodarstvo, davki in javne finance

Dvig minimalne plače

Predsednik vlade je napovedal, da bo vlada ekonomsko-socialnemu svetu predlagala izredni dvig minimalne plače za 4,5 odstotka, ministrstvo za delo pa je objavilo nov izračun minimalnih življenjskih stroškov, po katerem se mora minimalna plača dvigniti na vsaj 803,8 evra. Minister za delo Luka Mesec je oznanil, da bodo plačo z minimalnimi življenjskimi stroški izredno uskladili že letos, prihodnje leto pa še redno z inflacijo. Obljuba je v izvajanju.

Celotna analiza
28. oktober 2022
ni-dokazov.png
Nedotaknjena
spremljlamo.png
V izvajanju

ODD-ozadje-nova-izobrazevanje.png
Izobraževanje, znanost in inovacije, šport

Brezplačna šolska prehrana

Inštitut 8. marec je v državni zbor vložil predloga sprememb zakonov o šolski prehrani in o osnovni šoli, s katerima bi šolarjem zagotovili brezplačno kosilo. Vlada za zagotovitev brezplačne šolske prehrane še ni sprejela ukrepov, zato je obljuba nedotaknjena.

Celotna analiza
22. oktober 2022
ni-dokazov.png
Nedotaknjena
ni-dokazov.png
Nedotaknjena

ODD-ozadje-nova-javna_uprava.png
Javna uprava in politični sistem

Uvedba preferenčnega glasu

Ministrstvo za javno upravo še ni pripravilo ukrepov za spremembe volilnega sistema, s katerimi bi odpravili volilne okraje in uvedli institut preferenčnega glasu. Okvirno časovnico sprememb volilne zakonodaje bodo predvidoma pripravili leta 2023. Obljuba je nedotaknjena.

Celotna analiza
20. oktober 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
ni-dokazov.png
Nedotaknjena

ODD-ozadje-nova-kultura.png
Kultura in mediji

Neodvisni javni mediji

Poslanci so na izredni seji 18. oktobra potrdili datum zakonodajnega referenduma o noveli zakona o RTV Slovenija, ki bo 27. novembra. Zahtevo je s podpisi volivcev vložila stranka SDS. Pri izpolnjevanju obljube že od 14. julija, ko so poslanci sprejeli novelo zakona o RTV Slovenija, ni napredka, zato je obljuba zastala.

Celotna analiza
20. oktober 2022
spremljlamo.png
V izvajanju
zaustavljena.png
Zastala

ODD-ozadje-nova-izobrazevanje.png
Izobraževanje, znanost in inovacije, šport

Odprava posledic epidemije v šolstvu

Vlada ukrepov za odpravo izobraževalnih primanjkljajev zaradi izobraževanja na daljavo še ni sprejela, svet za kakovost in evalvacije pri ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pa še recenzira nacionalno študijo o poteku in učinkih izobraževanja na daljavo med epidemijo covida-19, ki jo je naročilo ministrstvo v prejšnji sestavi. Raziskovalci so sicer priporočene ukrepe ministrstvu predstavili že pred začetkom lanskega šolskega leta. Obljuba je nedotaknjena.

Celotna analiza
6. oktober 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
ni-dokazov.png
Nedotaknjena

ODD-ozadje-nova-sociala.png
Socialna varnost, stanovanja, varna starost

Nadzor trga najemnih stanovanj

Ministrstvo za okolje in prostor v letih 2023 in 2024 načrtuje okrepitev nadzora nad trgom najemnih stanovanj. Med drugim napovedujejo kadrovsko okrepitev stanovanjske inšpekcije, evidentiranje najemniških pogodb in zakonsko podlago za regulacijo višanja najemnin. Ukrepov še niso začeli izvajati, zato je obljuba nedotaknjena.

Celotna analiza
29. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
ni-dokazov.png
Nedotaknjena

ODD-ozadje-nova-gospodarstvo.png
Gospodarstvo, davki in javne finance

Krepitev delavskega lastništva podjetij

Z ministrstva za delo so za Oštro sporočili, da bodo v enem mesecu v medresorsko usklajevanje vložili predlog zakona za udeležbo v delavskem lastništvu, ki bo omogočil vključevanje zaposlenih v lastništvo in odkup delnic od zunanjih lastnikov. Obljuba je v izvajanju.

Celotna analiza
23. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
spremljlamo.png
V izvajanju

ODD-ozadje-nova-varnost.png
Zunanja politika, migracije, vojska

Revizija nakupov vojaške opreme

Vlada se je seznanila z revizijo o smotrnosti nabave oklepnih vozil boxer in sklenila, da bo Slovenija nakup preklicala. Katere druge pogodbe bodo na ministrstvu še revidirali, niso pojasnili. Obljuba je v izvajanju.

Celotna analiza
16. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
spremljlamo.png
V izvajanju

ODD-ozadje-nova-okolje.png
Okolje, infrastruktura in energetika

Posodobljen energetski in podnebni načrt

Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) določa ukrepe za doseganje ogljične nevtralnosti do leta 2050, velja pa do leta 2030. Z ministrstva za infrastrukturo so za Oštro sporočili, da so začeli javne posvete glede posodobitve NEPN, sprejetje posodobljenega načrta pa predvidevajo junija 2024. Obljuba je v izvajanju.

Celotna analiza
8. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
spremljlamo.png
V izvajanju

ODD-ozadje-nova-gospodarstvo.png
Gospodarstvo, davki in javne finance

Odprava prekarnosti

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so se lotili pripravljalnih aktivnosti za oblikovanje strategije za odpravo prekarnosti. Aktivnejše delo se bo začelo po zaključku trenutno »prednostnih zakonodajnih postopkov na področju delovnih razmerij«. Obljuba je nedotaknjena.

Celotna analiza
8. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
ni-dokazov.png
Nedotaknjena

ODD-ozadje-nova-javna_uprava.png
Javna uprava in politični sistem

Učinkovitejši zaseg nezakonitega premoženja

Vlada je obljubila, da bo poskrbela za učinkovitejši zaseg vsega premoženja nezakonitega izvora.

Celotna analiza
6. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-gospodarstvo.png
Gospodarstvo, davki in javne finance

Progresivna obdavčitev premoženja

Vlada bo uvedla celoviti sistem progresivne obdavčitve premoženja.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-zdravstvo.png
Zdravstvo

Reforma zdravstvenega zavarovanja

Vlada je obljubila, da bo do konca leta 2024 pripravila celovito prenovo financiranja zdravstvenega sistema.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-zdravstvo.png
Zdravstvo

Krepitev preventivnih programov

Vlada je obljubila, da bo razširila preventivne in presejalne programe za zgodnje odkrivanje obolenj.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-zdravstvo.png
Zdravstvo

Enoten informacijski sistem v zdravstvu

Vlada je obljubila, da bo poenotila informacijski sistem v zdravstvu.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-zdravstvo.png
Zdravstvo

Dostopna oskrba na področju duševnega zdravja

Vlada je obljubila, da bo olajšala dostop do zdravstvenega varstva na področju duševnega zdravja.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-izobrazevanje.png
Izobraževanje, znanost in inovacije, šport

Več denarja za visoko šolstvo

Vlada je obljubila, da bo več sredstev namenila visokemu šolstvu.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-sociala.png
Socialna varnost, stanovanja, varna starost

Gradnja javnih najemnih stanovanj

Vlada je obljubila, da bo namenila dovolj sredstev za izvajanje stanovanjske politike.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-varnost.png
Zunanja politika, migracije, vojska

Reforma azilnih postopkov

Vlada je obljubila, da bo prosilcem olajšala pridobitev mednarodne zaščite in jim zagotovila osnovne človekove pravice.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-okolje.png
Okolje, infrastruktura in energetika

Naložbe v železnice

Vlada je obljubila, da bo železnicam namenila bistveno več virov.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-okolje.png
Okolje, infrastruktura in energetika

Naložbe v obnovljive vire

Vlada je obljubila, da bo pospešila investicije v obnovljive vire energije.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-okolje.png
Okolje, infrastruktura in energetika

Zelena proračunska reforma

Vlada bo poskrbela za zeleno proračunsko reformo.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-sociala.png
Socialna varnost, stanovanja, varna starost

Prepolovitev čakalnih vrst za domove za starejše

Vlada je obljubila, da bo skrajšala čakalne vrste in širila mrežo oskrbe na domu in v javnih domovih za starejše občane.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-zdravstvo.png
Zdravstvo

Odprava popoldanskega dela zdravnikov

Vlada je obljubila, da bo odpravila popoldansko delo zdravnikov pri zasebnikih in koncesionarjih.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-zdravstvo.png
Zdravstvo

Javno zobozdravstvo

Vlada je obljubila, da bo zobozdravstvo vključila v univerzalno javno zdravstvo po kriteriju strokovnosti.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-sociala.png
Socialna varnost, stanovanja, varna starost

Pokojninska reforma

Vlada je obljubila, da bo izvedla pokojninsko reformo.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-sociala.png
Socialna varnost, stanovanja, varna starost

Nov zakon o dolgotrajni oskrbi

Vlada je obljubila spremembe pravic v Zakonu o dolgotrajni oskrbi.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni