Analizirane koalicijske obljube

Sledimo izbranim koalicijskim obljubam 15. Vlade Republike Slovenije.

Kaj pomenijo posamezni statusi?

ODD-ozadje-nova-sociala.png
Socialna varnost, stanovanja, varna starost

Nadzor trga najemnih stanovanj

Ministrstvo za okolje in prostor v letih 2023 in 2024 načrtuje okrepitev nadzora nad trgom najemnih stanovanj. Med drugim napovedujejo kadrovsko okrepitev stanovanjske inšpekcije, evidentiranje najemniških pogodb in zakonsko podlago za regulacijo višanja najemnin. Ukrepov še niso začeli izvajati, zato je obljuba nedotaknjena.

Celotna analiza
29. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
ni-dokazov.png
Nedotaknjena

ODD-ozadje-nova-zdravstvo.png
Zdravstvo

Dostopno primarno zdravstvo

Vlada ni določila, kateri delavci v primarnem zdravstvu so upravičeni do dodatkov za povečan obseg dela in v kakšni višini, čeprav bi to morala storiti do 25. septembra. Na ministrstvu za zdravje so pojasnili, da bodo te na novo uredili v noveli zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženje posledic covida-19 na področju zdravstva, ki je v pripravi.

Celotna analiza
28. september 2022
spremljlamo.png
V izvajanju
spremljlamo.png
V izvajanju

ODD-ozadje-nova-gospodarstvo.png
Gospodarstvo, davki in javne finance

Dvig minimalne plače

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predvideva, da bo minimalna plača prihodnje leto presegla 800 evrov neto, vendar v okviru redne uskladitve, ki je po zakonu obvezna. Vlada za dvig minimalne plače še ni sprejela nobenega ukrepa, zato je obljuba nedotaknjena.

Celotna analiza
27. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
ni-dokazov.png
Nedotaknjena

ODD-ozadje-nova-gospodarstvo.png
Gospodarstvo, davki in javne finance

Krepitev delavskega lastništva podjetij

Z ministrstva za delo so za Oštro sporočili, da bodo v enem mesecu v medresorsko usklajevanje vložili predlog zakona za udeležbo v delavskem lastništvu, ki bo omogočil vključevanje zaposlenih v lastništvo in odkup delnic od zunanjih lastnikov. Obljuba je v izvajanju.

Celotna analiza
23. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
spremljlamo.png
V izvajanju

ODD-ozadje-nova-kultura.png
Kultura in mediji

Neodvisni javni mediji

Državni zbor je sprejel novelo zakona o RTV Slovenija, ki med drugim omejuje vpliv državnega zbora na sestavo programskega sveta. Toda v opozicijski SDS bodo do 5. oktobra zbirali podpise za razpis referenduma o njej. Obljuba je v izvajanju.

Celotna analiza
21. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
spremljlamo.png
V izvajanju

ODD-ozadje-nova-varnost.png
Zunanja politika, migracije, vojska

Revizija nakupov vojaške opreme

Vlada se je seznanila z revizijo o smotrnosti nabave oklepnih vozil boxer in sklenila, da bo Slovenija nakup preklicala. Katere druge pogodbe bodo na ministrstvu še revidirali, niso pojasnili. Obljuba je v izvajanju.

Celotna analiza
16. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
spremljlamo.png
V izvajanju

ODD-ozadje-nova-okolje.png
Okolje, infrastruktura in energetika

Posodobljen energetski in podnebni načrt

Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) določa ukrepe za doseganje ogljične nevtralnosti do leta 2050, velja pa do leta 2030. Z ministrstva za infrastrukturo so za Oštro sporočili, da so začeli javne posvete glede posodobitve NEPN, sprejetje posodobljenega načrta pa predvidevajo junija 2024. Obljuba je v izvajanju.

Celotna analiza
8. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
spremljlamo.png
V izvajanju

ODD-ozadje-nova-izobrazevanje.png
Izobraževanje, znanost in inovacije, šport

Brezplačna šolska prehrana

Ministrstvo za izobraževanje za zagotovitev brezplačne šolske prehrane ni storilo še nič. Koalicijski poslanci so sicer zavrnili obravnavo zakonskega predloga SDS, ki bi vsem učencem in dijakom omogočil brezplačno šolsko kosilo in polovično subvencijo za šolsko malico. Gibanje Svoboda in Levica pa sta napovedala podporo zakonskima predlogoma inštituta 8. marec, ki ne predlaga brezplačne šolske prehrane v celoti, temveč le brezplačna kosila. Obljuba je nedotaknjena.

Celotna analiza
8. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
ni-dokazov.png
Nedotaknjena

ODD-ozadje-nova-gospodarstvo.png
Gospodarstvo, davki in javne finance

Odprava prekarnosti

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so se lotili pripravljalnih aktivnosti za oblikovanje strategije za odpravo prekarnosti. Aktivnejše delo se bo začelo po zaključku trenutno »prednostnih zakonodajnih postopkov na področju delovnih razmerij«. Obljuba je nedotaknjena.

Celotna analiza
8. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
ni-dokazov.png
Nedotaknjena

ODD-ozadje-nova-izobrazevanje.png
Izobraževanje, znanost in inovacije, šport

Odprava posledic epidemije v šolstvu

Vlada je obljubila, da bo pripravila načrt za nevtralizacijo izobraževalnih mankov po epidemiji.

Celotna analiza
6. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-javna_uprava.png
Javna uprava in politični sistem

Učinkovitejši zaseg nezakonitega premoženja

Vlada je obljubila, da bo poskrbela za učinkovitejši zaseg vsega premoženja nezakonitega izvora.

Celotna analiza
6. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-gospodarstvo.png
Gospodarstvo, davki in javne finance

Progresivna obdavčitev premoženja

Vlada bo uvedla celoviti sistem progresivne obdavčitve premoženja.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-zdravstvo.png
Zdravstvo

Reforma zdravstvenega zavarovanja

Vlada je obljubila, da bo do konca leta 2024 pripravila celovito prenovo financiranja zdravstvenega sistema.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-zdravstvo.png
Zdravstvo

Krepitev preventivnih programov

Vlada je obljubila, da bo razširila preventivne in presejalne programe za zgodnje odkrivanje obolenj.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-zdravstvo.png
Zdravstvo

Enoten informacijski sistem v zdravstvu

Vlada je obljubila, da bo poenotila informacijski sistem v zdravstvu.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-zdravstvo.png
Zdravstvo

Dostopna oskrba na področju duševnega zdravja

Vlada je obljubila, da bo olajšala dostop do zdravstvenega varstva na področju duševnega zdravja.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-izobrazevanje.png
Izobraževanje, znanost in inovacije, šport

Več denarja za visoko šolstvo

Vlada je obljubila, da bo več sredstev namenila visokemu šolstvu.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-izobrazevanje.png
Izobraževanje, znanost in inovacije, šport

Reorganizacija ARRS

Vlada je obljubila, da bo izvedla reorganizacijo Javne agencije za raziskovanje in razvoj Republike Slovenije.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-sociala.png
Socialna varnost, stanovanja, varna starost

Spodbujanje oddajanja stanovanj za nedoločen čas

Vlada je obljubila, da bo zagotovila večjo pravno varnost najemnikov in najemodajalcev.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-sociala.png
Socialna varnost, stanovanja, varna starost

Gradnja javnih najemnih stanovanj

Vlada je obljubila, da bo namenila dovolj sredstev za izvajanje stanovanjske politike.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-varnost.png
Zunanja politika, migracije, vojska

Reforma azilnih postopkov

Vlada je obljubila, da bo prosilcem olajšala pridobitev mednarodne zaščite in jim zagotovila osnovne človekove pravice.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-javna_uprava.png
Javna uprava in politični sistem

Uvedba preferenčnega glasu

Vlada je obljubila uvedbo preferenčnega glasu.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-javna_uprava.png
Javna uprava in politični sistem

Krepitev lokalne demokracije

Vlada je obljubila, da bo občanom omogočila neposredno sodelovanje pri odločanju.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-okolje.png
Okolje, infrastruktura in energetika

Naložbe v železnice

Vlada je obljubila, da bo železnicam namenila bistveno več virov.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-okolje.png
Okolje, infrastruktura in energetika

Naložbe v obnovljive vire

Vlada je obljubila, da bo pospešila investicije v obnovljive vire energije.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-okolje.png
Okolje, infrastruktura in energetika

Zelena proračunska reforma

Vlada bo poskrbela za zeleno proračunsko reformo.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-kultura.png
Kultura in mediji

Odprava posledic epidemije v kulturi

Vlada je obljubila, da bo ocenila in odpravila posledice epidemije na področju kulture.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-sociala.png
Socialna varnost, stanovanja, varna starost

Prepolovitev čakalnih vrst za domove za starejše

Vlada je obljubila, da bo skrajšala čakalne vrste in širila mrežo oskrbe na domu in v javnih domovih za starejše občane.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-zdravstvo.png
Zdravstvo

Odprava popoldanskega dela zdravnikov

Vlada je obljubila, da bo odpravila popoldansko delo zdravnikov pri zasebnikih in koncesionarjih.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-zdravstvo.png
Zdravstvo

Javno zobozdravstvo

Vlada je obljubila, da bo zobozdravstvo vključila v univerzalno javno zdravstvo po kriteriju strokovnosti.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-sociala.png
Socialna varnost, stanovanja, varna starost

Pokojninska reforma

Vlada je obljubila, da bo izvedla pokojninsko reformo.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-sociala.png
Socialna varnost, stanovanja, varna starost

Nov zakon o dolgotrajni oskrbi

Vlada je obljubila spremembe pravic v Zakonu o dolgotrajni oskrbi.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-GUMB-kat1-gosp.png
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika

Možnost 30-urnega delavnika

Vlada je obljubila postopno skrajšanje delovnika

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni