Obljube

Filtriraj po statusih obljub
Vse obljube (51)
analiziramo.png
Ocene še ni (20)
ni-dokazov.png
Nedotaknjena (5)
spremljlamo.png
V izvajanju (11)
zaustavljena.png
Zastala (6)
prelomljena.png
Prelomljena (2)
izpolnjena.png
Izpolnjena (7)
Kaj pomenijo posamezne ocene?
Ustanovitev urada za demografijo
Mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve
spremljlamo.png
V izvajanju
Klimatsko in zdraviliško zdravljenje za veterane
Mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve
izpolnjena.png
Izpolnjena
Sprememba zakona o državnem tožilstvu
Javna uprava, pravosodje
izpolnjena.png
Izpolnjena
Uveljavitev e-vinjete
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika
izpolnjena.png
Izpolnjena
Dosledno spoštovanje azilnega postopka
Varnost, uprava
prelomljena.png
Prelomljena
Sistemski vir za gradnjo stanovanj
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika
ni-dokazov.png
Nedotaknjena
Pravica do seniorske olajšave
Mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve
spremljlamo.png
V izvajanju
Davčna razbremenitev nagrad za uspešnost
Finance
spremljlamo.png
V izvajanju
Sprejetje zakona o dolgotrajni oskrbi
Zdravje
izpolnjena.png
Izpolnjena
Stimulativno nagrajevanje javnih uslužbencev
Javna uprava, pravosodje
zaustavljena.png
Zastala
Javno odločanje v sodnih senatih
Javna uprava, pravosodje
zaustavljena.png
Zastala
Reforma ocenjevanja dela sodnikov
Javna uprava, pravosodje
ni-dokazov.png
Nedotaknjena
Evropsko primerljive cene v zdravstvu
Zdravje
zaustavljena.png
Zastala
Objava podatkov o zaposljivosti diplomantov
Izobraževanje, kultura, znanost in šport
spremljlamo.png
V izvajanju
Ustanovitev demografsko-pokojninskega sklada
Mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve
zaustavljena.png
Zastala
Ukrepi za ogljično nevtralnost do 2050
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika
spremljlamo.png
V izvajanju
Ureditev državnih štipendij
Mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve
spremljlamo.png
V izvajanju
Realizacija strategije trajnostne rasti turizma
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika
spremljlamo.png
V izvajanju
Sanacija degradiranih območij
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika
spremljlamo.png
V izvajanju
Zniževanje porabe materialnih sredstev in stroškov zunanjih sodelavcev
Javna uprava, pravosodje
zaustavljena.png
Zastala
Zvišanje praga za vključitev v sistem pavšalne obdavčitve
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika
ni-dokazov.png
Nedotaknjena
Uvedba naborništva
Varnost, uprava
zaustavljena.png
Zastala
Povečanje sredstev za športno infrastrukturo
Izobraževanje, kultura, znanost in šport
spremljlamo.png
V izvajanju
Ureditev pridelave in rabe konoplje
Kmetijstvo in podeželje
spremljlamo.png
V izvajanju
Tri dni bolniške odsotnosti brez obiska zdravnika
Zdravje
ni-dokazov.png
Nedotaknjena
Brezplačni vrtec za drugega in vse naslednje otroke
Mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve
izpolnjena.png
Izpolnjena
Naložbe v javnem prometu
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika
izpolnjena.png
Izpolnjena
Dvig proračunskih sredstev za gradnjo stanovanj
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika
prelomljena.png
Prelomljena
Specializirana sodišča za najzahtevnejši kriminal
Javna uprava, pravosodje
ni-dokazov.png
Nedotaknjena
Študentsko delo in štipendije izvzeti iz skupnih prihodkov gospodinjstva
Mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve
spremljlamo.png
V izvajanju
Dvig povprečnine občinam
Finance
izpolnjena.png
Izpolnjena
Omejitev odhajanja zdravstvenih delavcev v tujino
Zdravje
analiziramo.png
Ocene še ni
Uvajanje podjetniških vsebin v šolstvu
Izobraževanje, kultura, znanost in šport
analiziramo.png
Ocene še ni
Skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu
Zdravje
analiziramo.png
Ocene še ni
Vzpostavitev centralne baze državnega premoženja
Javna uprava, pravosodje
analiziramo.png
Ocene še ni
Ustanovitev agencije za kakovost v zdravstvu
Zdravje
analiziramo.png
Ocene še ni
Dodatno izredno usklajevanje pokojnin
Mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve
analiziramo.png
Ocene še ni
Zmanjšanje prometnih zastojev
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika
analiziramo.png
Ocene še ni
Vzpostavitev centralne kadrovske baze javnih uslužbencev
Javna uprava, pravosodje
analiziramo.png
Ocene še ni
Zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v prometu
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika
analiziramo.png
Ocene še ni
Uvedba dualnega sistema v srednjem in višjem šolstvu
Izobraževanje, kultura, znanost in šport
analiziramo.png
Ocene še ni
Spodbujanje nagrajevanja zaposlenih z delniškimi opcijami
Finance
analiziramo.png
Ocene še ni
Gradnja domov za starejše
Mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve
analiziramo.png
Ocene še ni
Davčne olajšave za vlagatelje v šport
Izobraževanje, kultura, znanost in šport
analiziramo.png
Ocene še ni
Povečanje samooskrbe v kmetijstvu
Kmetijstvo in podeželje
analiziramo.png
Ocene še ni
Uvedba univerzalnega otroškega dodatka
Mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve
analiziramo.png
Ocene še ni
Povečanje fonda najemnih stanovanj
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika
analiziramo.png
Ocene še ni
Vzpostavitev instančnega sistema odločanja v sodstvu
Javna uprava, pravosodje
analiziramo.png
Ocene še ni
Administrativna razbremenitev
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika
analiziramo.png
Ocene še ni
Ohranitev pravic prejemnikov pokojnin
Mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve
analiziramo.png
Ocene še ni
Začetek gradnje HE Mokrice
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika
analiziramo.png
Ocene še ni