Analizirane koalicijske obljube

Sledili smo izbranim koalicijskim obljubam 14. Vlade Republike Slovenije.

Kaj pomenijo posamezni statusi?

ODD-GUMB-kat2-mlad.png
Mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve

Ureditev državnih štipendij

Poslanci niso sprejeli predloga novele zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki so ga 23. februarja v državni zbor vložili poslanci poslanske skupine NSi.

Celotna analiza
13. maj 2022
spremljlamo.png
V izvajanju
prelomljena.png
Prelomljena

ODD-GUMB-kat2-mlad.png
Mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve

Študentsko delo in štipendije izvzeti iz skupnih prihodkov gospodinjstva

Poslanci predloga novele zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki so ga 23. februarja v državni zbor vložili poslanci poslanske skupine NSi, do konca mandata niso sprejeli.

Celotna analiza
13. maj 2022
spremljlamo.png
V izvajanju
prelomljena.png
Prelomljena

ODD-GUMB-kat2-mlad.png
Mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve

Ustanovitev demografsko-pokojninskega sklada

Julija lani so poslanci odločili, da glasovanje o predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu prestavijo na eno izmed prihodnjih sej, toda do konca mandata o njem niso glasovali. Obljuba je prelomljena.

Celotna analiza
13. maj 2022
zaustavljena.png
Zastala
prelomljena.png
Prelomljena

ODD-GUMB-kat4-kmet.png
Kmetijstvo in podeželje

Povečanje samooskrbe v kmetijstvu

Po mnenju obeh strokovnjakov bi morala država za povečanje samooskrbe sprejeti ukrepe za izboljšanje konkurenčnosti celotne živilske pridelovalne in predelovalne industrije, ne le pridelovalcev prehranskih surovin.

Celotna analiza
18. april 2022
spremljlamo.png
V izvajanju
prelomljena.png
Prelomljena

ODD-GUMB-kat1-gosp.png
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika

Administrativna razbremenitev

Koalicijske stranke so izpolnile del obljub o administrativni razbremenitvi, in sicer glede poenostavitve pridobivanja gradbenih dovoljenj in umeščanja večjih infrastrukturnih objektov v prostor. Pri razvrščanju objektov in zaposlovanju tujcev pa so predlagali le manjše popravke.

Celotna analiza
18. april 2022
spremljlamo.png
V izvajanju
prelomljena.png
Prelomljena

ODD-GUMB-kat3-zdrav.png
Zdravje

Omejitev odhajanja zdravstvenih delavcev v tujino

Dostopni podatki kažejo, da je v času te vlade v tujino najverjetneje odšlo enako ali manj zdravstvenih delavcev kot pred začetkom njenega mandata, manj delavcev pa je poiskalo službo v drugih panogah.

Celotna analiza
18. april 2022
spremljlamo.png
V izvajanju
izpolnjena.png
Izpolnjena

ODD-GUMB-kat7-jav.png
Javna uprava, pravosodje

Specializirana sodišča za najzahtevnejši kriminal

Ministrstvo za pravosodje je v osnutku novele zakona o sodiščih predvidelo ustanovitev specializiranega okrožnega kazenskega sodišča. Odzive pravosodnih deležnikov so prejeli marca in jih še preučujejo.

Celotna analiza
15. april 2022
spremljlamo.png
V izvajanju
prelomljena.png
Prelomljena

ODD-GUMB-kat7-jav.png
Javna uprava, pravosodje

Stimulativno nagrajevanje javnih uslužbencev

Vlada je februarja letos oblikovala izhodišča za prenovo plačnega sistema v javnem sektorju, ki pa jih je večina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja zavrnila. Po besedah ministrstva za javno upravo je težko napovedati, v kolikšnem obsegu bodo izhodišča uresničena.

Celotna analiza
15. april 2022
zaustavljena.png
Zastala
prelomljena.png
Prelomljena

ODD-GUMB-kat1-gosp.png
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika

Ukrepi za ogljično nevtralnost do 2050

Trenutni ukrepi za ogljično nevtralnost do leta 2050 so po mnenju več strokovnjakov premalo ambiciozni. Predvidena gradnja drugega bloka JEK bi bila prepozna za zastavljene cilje do leta 2050, področje geotermalne energije pa zakonsko še ni urejeno.

Celotna analiza
13. april 2022
spremljlamo.png
V izvajanju
prelomljena.png
Prelomljena

ODD-GUMB-kat2-mlad.png
Mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve

Uvedba univerzalnega otroškega dodatka

Po predlogu novele zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki so jo predlagali v NSi, bi se pri odločanju še vedno upoštevali dohodki, iz česar izhaja, da predlagana ureditev ne pomeni univerzalnega otroškega dodatka.

Celotna analiza
13. april 2022
spremljlamo.png
V izvajanju
prelomljena.png
Prelomljena

ODD-GUMB-kat7-jav.png
Javna uprava, pravosodje

Zniževanje porabe materialnih sredstev in stroškov zunanjih sodelavcev

Vlada je uvedla nekatere ukrepe za zmanjšanje porabe materialnih sredstev, pri stroških zunanjih sodelavcev pa ni uvedla sprememb. Prav tako prihrankov ni namenila za nagrajevanje nadpovprečno produktivnih zaposlenih.

Celotna analiza
13. april 2022
zaustavljena.png
Zastala
prelomljena.png
Prelomljena

ODD-GUMB-kat7-jav.png
Javna uprava, pravosodje

Javno odločanje v sodnih senatih

Vrhovni sodniki v pravdnih zadevah lahko izdelajo ločeno mnenje že od leta 2017, aktualna vlada je to možnost razširila še na kazenske postopke. Ni pa uvedla sprememb v odločanju na ravni prvostopenjskih sodišč, kar je zapisano v koalicijski pogodbi.

Celotna analiza
13. april 2022
zaustavljena.png
Zastala
prelomljena.png
Prelomljena

ODD-GUMB-kat2-mlad.png
Mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve

Ustanovitev urada za demografijo

Urad za demografijo je začel delo 15. oktobra lani. Najprej je deloval v Ljubljani, od marca pa ima sedež v Mariboru.

Celotna analiza
12. april 2022
spremljlamo.png
V izvajanju
izpolnjena.png
Izpolnjena

ODD-GUMB-kat6-izobr.png
Izobraževanje, kultura, znanost in šport

Objava podatkov o zaposljivosti diplomantov

Podatki o zaposljivosti bodo predvidoma dostopni novembra letos, torej po zaključku mandata te vlade.

Celotna analiza
12. april 2022
spremljlamo.png
V izvajanju
prelomljena.png
Prelomljena

ODD-GUMB-kat1-gosp.png
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika

Zvišanje praga za vključitev v sistem pavšalne obdavčitve

Na ministrstvu za finance so pojasnili, da so zavezo iz koalicijske pogodbe sicer obravnavali, a so ugotovili, da bo zaradi zlorab sistema pavšalne obdavčitve potrebna drugačna ureditev.

Celotna analiza
12. april 2022
ni-dokazov.png
Nedotaknjena
prelomljena.png
Prelomljena

ODD-GUMB-kat7-jav.png
Javna uprava, pravosodje

Reforma ocenjevanja dela sodnikov

Koalicijski partnerji so se zavezali, da bodo pristojnost ocenjevanja dela sodnikov prenesli s sodnega sveta na predsednike sodišč. Na ministrstvu za pravosodje so pojasnili, da bi taka sprememba pomenila nevarnost subjektivizacije ocenjevanja, zato je niso predlagali.

Celotna analiza
12. april 2022
ni-dokazov.png
Nedotaknjena
prelomljena.png
Prelomljena

ODD-GUMB-kat7-jav.png
Javna uprava, pravosodje

Vzpostavitev centralne baze državnega premoženja

Na ministrstvu za javno upravo od leta 2008 vodijo centralno evidenco državnih nepremičnin, od leta 2017 pa tudi evidenco informacijske tehnologije. Na ministrstvu za finance od leta 1995 vodijo računovodsko evidenco vseh osnovnih sredstev v državni lasti, kjer pa v mandatu te vlade ni bilo sprememb.

Celotna analiza
12. april 2022
ni-dokazov.png
Nedotaknjena
prelomljena.png
Prelomljena

ODD-GUMB-kat3-zdrav.png
Zdravje

Tri dni bolniške odsotnosti brez obiska zdravnika

Vlada je oktobra 2020 določila, da je lahko delavec največ tri zaporedne dni na leto bolniško odsoten z dela brez potrdila osebnega zdravnika. Vendar vlada obljube ni uredila sistemsko. Ukrep je zgolj začasno podaljševala, nazadnje februarja letos do konca maja.

Celotna analiza
10. april 2022
ni-dokazov.png
Nedotaknjena
prelomljena.png
Prelomljena

ODD-GUMB-kat1-gosp.png
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika

Sanacija degradiranih območij

Sanacija degradiranih območij, tudi Mežiške doline in Celjske kotline, se do konca mandata te vlade ne bo zaključila.

Celotna analiza
10. april 2022
spremljlamo.png
V izvajanju
prelomljena.png
Prelomljena

ODD-GUMB-kat3-zdrav.png
Zdravje

Evropsko primerljive cene v zdravstvu

Vlada je 17. marca ustanovila vladni urad, ki bo pristojen za določanje referenčnih cen v javnih naročilih v zdravstvu, s čimer namerava znižati cene medicinskih pripomočkov in opreme ter izenačiti nabavne cene v javnih zdravstvenih zavodih.

Celotna analiza
10. april 2022
spremljlamo.png
V izvajanju
izpolnjena.png
Izpolnjena

ODD-GUMB-kat3-zdrav.png
Zdravje

Ustanovitev agencije za kakovost v zdravstvu

Predlog ministrstva za vzpostavitev neodvisnega organa za nadzor kakovosti v zdravstvu ni bil sprejet. Ministrstvo je januarja pripravilo predlog nacionalne strategije kakovosti in varnosti v zdravstvu 2022–2031, ki ga še usklajujejo.

Celotna analiza
10. april 2022
zaustavljena.png
Zastala
prelomljena.png
Prelomljena

ODD-GUMB-kat6-izobr.png
Izobraževanje, kultura, znanost in šport

Uvedba dualnega sistema v srednjem in višjem šolstvu

Na ministrstvu so napovedali, da bo ekspertna skupina, ki jo bodo imenovali do konca marca, izvedla študijo izvedljivosti vajeništva v srednjem in višjem strokovnem izobraževanju.

Celotna analiza
10. april 2022
ni-dokazov.png
Nedotaknjena
prelomljena.png
Prelomljena

ODD-GUMB-kat6-izobr.png
Izobraževanje, kultura, znanost in šport

Uvajanje podjetniških vsebin v šolstvu

Aktualna vlada je imenovala vodje podskupin nacionalnega strateškega sveta za podjetnost v izobraževanju in opredelila podjetnost, vendar podjetniških vsebin v šolstvu niso uvedli.

Celotna analiza
10. april 2022
zaustavljena.png
Zastala
prelomljena.png
Prelomljena

ODD-GUMB-kat8-var.png
Varnost, uprava

Uvedba naborništva

Vlada v tem mandatu ni začela postopno uvajati naborništva in šestmesečnega služenja vojaškega roka.

Celotna analiza
10. april 2022
zaustavljena.png
Zastala
prelomljena.png
Prelomljena

ODD-GUMB-kat1-gosp.png
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika

Realizacija strategije trajnostne rasti turizma

Lanska evalvacija izvajanja strategije za obdobje od leta 2017 do 2021 je pokazala, da so ministrstvo, slovenska turistična organizacija in druge organizacije v turizmu vsaj zadovoljivo izvedli le 54,5 odstotka ukrepov. Na ministrstvu za gospodarstvo so poudarili, da so odtlej izvedli tudi razpis za posodobitev žičniške infrastrukture in zagotovili sistemski vir financiranja za vzdrževanje planinskih poti.

Celotna analiza
5. april 2022
spremljlamo.png
V izvajanju
prelomljena.png
Prelomljena

ODD-GUMB-kat7-jav.png
Javna uprava, pravosodje

Vzpostavitev centralne kadrovske baze javnih uslužbencev

Na ministrstvu za javno upravo predvidevajo, da bodo do leta 2023 vzpostavili informatiziran sistem za upravljanje s kadri v organih državne uprave, v drugih organih javnega sektorja pa po letu 2023.

Celotna analiza
4. april 2022
ni-dokazov.png
Nedotaknjena
prelomljena.png
Prelomljena

ODD-GUMB-kat1-gosp.png
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika

Sistemski vir za gradnjo stanovanj

Ministrstvo za okolje in prostor še ni začelo vzpostavljati sistemskega vira za gradnjo stanovanj, saj ustrezne zakonske podlage še ni.

Celotna analiza
4. april 2022
ni-dokazov.png
Nedotaknjena
prelomljena.png
Prelomljena

ODD-GUMB-kat4-kmet.png
Kmetijstvo in podeželje

Ureditev pridelave in rabe konoplje

Ministrstvo za zdravje je pripravilo predlog zakona o gojenju in prometu s konopljo za medicinske namene, ki ureja njeno pridelavo, ne pa tudi rabe. Predlog je še vedno v medresorskem usklajevanju in ne bo sprejet pred koncem mandata aktualne vlade.

Celotna analiza
4. april 2022
zaustavljena.png
Zastala
prelomljena.png
Prelomljena

ODD-GUMB-kat1-gosp.png
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika

Začetek gradnje HE Mokrice

Vlada bo o prevladi druge javne koristi nad koristjo ohranjanja narave odločala po 3. aprilu, kar pomeni, da ministrstvo za okolje gradbenega dovoljenja, ki je podlaga za začetek gradnje, ne bo smelo izdati pred majem, ko bo mandat te vlade že končan.

Celotna analiza
31. marec 2022
spremljlamo.png
V izvajanju
prelomljena.png
Prelomljena

ODD-GUMB-kat1-gosp.png
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika

Povečanje fonda najemnih stanovanj

V mandatu aktualne vlade je SSRS pridobil 5,5-krat več stanovanj kot od leta 2015 do konca leta 2019, vendar je bilo to povečanje posledica večletnih investicij SSRS in občinskih stanovanjskih skladov, ne pa vladnih ukrepov.

Celotna analiza
30. marec 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
prelomljena.png
Prelomljena

ODD-GUMB-kat3-zdrav.png
Zdravje

Skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu

Zdravstveni minister je novembra lani imenoval delovno skupino za izboljšanje kakovosti podatkov o čakalnih dobah. Ta je v vmesnem času izvedla več sestankov in aktivnosti, ni pa jasno, kdaj naj bi bili podatki o čakalnih vrstah dokončno urejeni.

Celotna analiza
25. marec 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
prelomljena.png
Prelomljena

ODD-GUMB-kat1-gosp.png
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika

Zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v prometu

Po mnenju strokovnjakov vlada ukrepov za zmanjšanje izpustov iz prometa ne izvaja ustrezno oziroma jih izvaja premalo ambiciozno.

Celotna analiza
25. marec 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
prelomljena.png
Prelomljena

ODD-GUMB-kat5-fin.png
Finance

Spodbujanje nagrajevanja zaposlenih z delniškimi opcijami

Poslanci so sprejeli novelo zakona o dohodnini, po kateri bo med bonitete vštetih le 65 odstotkov ugotovljene vrednosti delniške opcije. Delodajalci bodo lahko tudi trinajsto plačo izplačevali v delniških opcijah.

Celotna analiza
15. marec 2022
spremljlamo.png
V izvajanju
izpolnjena.png
Izpolnjena

ODD-GUMB-kat2-mlad.png
Mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve

Pravica do seniorske olajšave

Poslanci so sprejeli novelo zakona o dohodnini, ki predvideva zmanjšanje letne davčne osnove za 1500 evrov za prebivalce, starejše od 70 let, in za tiste, ki najmanj deset let prostovoljno in nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči.

Celotna analiza
15. marec 2022
spremljlamo.png
V izvajanju
izpolnjena.png
Izpolnjena

ODD-GUMB-kat5-fin.png
Finance

Davčna razbremenitev nagrad za uspešnost

Poslanci so sprejeli novelo zakona o dohodnini, ki zaposlenim z nadpovprečno plačo omogoča neobdavčeno izplačilo za poslovno uspešnost do višine njihove povprečne mesečne plače v zadnjem letu.

Celotna analiza
15. marec 2022
spremljlamo.png
V izvajanju
izpolnjena.png
Izpolnjena

ODD-GUMB-kat2-mlad.png
Mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve

Gradnja domov za starejše

Do konca mandata trenutne vladne koalicije, ki se bo iztekel 24. aprila, ne bo končana gradnja nobenega od sedmih načrtovanih domov.

Celotna analiza
11. marec 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
prelomljena.png
Prelomljena

ODD-GUMB-kat2-mlad.png
Mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve

Dodatno izredno usklajevanje pokojnin

Decembra 2020 se je upokojencu s povprečno pokojnino ta dodatno povišala za 1,1 odstotne točke. Januarja letos so se pokojnine povišale še enkrat, za 1 do 3,5 odstotka.

Celotna analiza
8. marec 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
izpolnjena.png
Izpolnjena

ODD-GUMB-kat1-gosp.png
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika

Zmanjšanje prometnih zastojev

Celostnih statističnih podatkov o prometnih zastojih ni. Vlada je sprejela več ukrepov za spodbujanje uporabe javnega potniškega prometa, s katerimi namerava razbremeniti cestni promet. Vendar bi bili za učinkovito zmanjševanje prometnih zastojev potrebni še dodatni ukrepi, kot sta prenova cenovnega sistema vozovnic in omejevanje dostopa v mesta z avtomobili.

Celotna analiza
7. marec 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
prelomljena.png
Prelomljena

ODD-GUMB-kat2-mlad.png
Mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve

Ohranitev pravic prejemnikov pokojnin

Vlada je sprejela sedem novel zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, na podlagi katerih so upokojenci pridobili več pravic. V pridobljene pravice po navedbah Zpiza in predsednika zveze društev upokojencev Janeza Sušnika ni posegala.

Celotna analiza
4. marec 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
izpolnjena.png
Izpolnjena

ODD-GUMB-kat1-gosp.png
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika

Naložbe v javnem prometu

Celotna analiza
21. februar 2022
izpolnjena.png
Izpolnjena
izpolnjena.png
Izpolnjena

ODD-GUMB-kat7-jav.png
Javna uprava, pravosodje

Omejitev vračanja sodnih postopkov na nižjo stopnjo

Novela zakona o kazenskem postopku s konca leta 2020 določa, da sme drugostopenjsko sodišče zadevo vrniti v ponovno odločanje prvostopenjskemu sodišču le, če zaradi upravičenih razlogov o njej ne more odločiti samo. V pravdnih zadevah je pogoje za vrnitev v ponovno odločanje že leta 2017 zaostrila novela zakona o pravdnem postopku.

Celotna analiza
21. februar 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
izpolnjena.png
Izpolnjena

ODD-GUMB-kat6-izobr.png
Izobraževanje, kultura, znanost in šport

Davčne olajšave za vlagatelje v šport

Novela zakona o davku od prihodkov pravnih oseb, ki jo je državni zbor sprejel oktobra lani, določa, da lahko podjetja uveljavijo davčne olajšave za donacije v športu do 1,2 odstotka obdavčljivega prihodka, kar je 0,9 odstotne točke več kot po prej veljavni zakonodaji. Davčno osnovo si lahko še dodatno znižajo do 3,8 odstotka prihodka za naložbe v vrhunski šport.

Celotna analiza
4. februar 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
izpolnjena.png
Izpolnjena

ODD-GUMB-kat6-izobr.png
Izobraževanje, kultura, znanost in šport

Povečanje sredstev za športno infrastrukturo

Leta 2019 je država za investicije v športne objekte namenila 3,30 milijona evrov. Lani za ta namen v proračunu ni bilo sredstev, letos pa naj bi zanjo porabili 7,84 milijona evrov.

Celotna analiza
3. februar 2022
spremljlamo.png
V izvajanju
prelomljena.png
Prelomljena

ODD-GUMB-kat5-fin.png
Finance

Dvig povprečnine občinam

Stranke vladajoče koalicije so povprečnino za financiranje občin leta 2020 dvignile na 623,96 evra, leta 2021 pa na 628,20 evra, kot so se zavezale v koalicijski pogodbi. Obljubo so izpolnile.

Celotna analiza
24. januar 2022
izpolnjena.png
Izpolnjena
izpolnjena.png
Izpolnjena

ODD-GUMB-kat2-mlad.png
Mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve

Klimatsko in zdraviliško zdravljenje za veterane

Državni zbor je marca lani sprejel zakon o izvrševanju proračunov za leti 2021 in 2022, s katerim je žrtvam vojnega nasilja, vojnim veteranom ter vojnim invalidom vrnil pravico do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja.

Celotna analiza
17. januar 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
izpolnjena.png
Izpolnjena

ODD-GUMB-kat7-jav.png
Javna uprava, pravosodje

Sprememba zakona o državnem tožilstvu

Novela zakona o državnem tožilstvu določa, da mora državni tožilec osnutek akta o zavrženju ovadbe za kaznivo dejanje, za katero je predpisana zaporna kazen, daljša od treh let, pred zavrženjem predložiti na vpogled vodji državnega tožilstva. Obljuba je izpolnjena.

Celotna analiza
12. januar 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
izpolnjena.png
Izpolnjena

ODD-GUMB-kat1-gosp.png
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika

Uveljavitev e-vinjete

Vlada je avgusta 2020 potrdila novelo zakona o cestninjenju, ki je omogočil uveljavitev e-vinjet. Te je mogoče kupiti od lanskega decembra. Vlada je obljubo o uveljavitvi e-vinjete izpolnila.

Celotna analiza
6. januar 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
izpolnjena.png
Izpolnjena

ODD-GUMB-kat8-var.png
Varnost, uprava

Dosledno spoštovanje azilnega postopka

Koalicijske stranke so obljubile, da bodo uredile dosledno spoštovanje azilnega postopka, a so obljubo prelomile, saj so letos sprejeli noveli zakonov, ki prosilcem za azil omejujeta pravice in otežujeta dostop do mednarodne zaščite migrantov.

Celotna analiza
3. januar 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
prelomljena.png
Prelomljena

ODD-GUMB-kat3-zdrav.png
Zdravje

Sprejetje zakona o dolgotrajni oskrbi

Obljuba koalicijskih strank, da bodo sprejele zakon o dolgotrajni oskrbi, v katerem bodo opredelili vsebino pravic, vire financiranja in kadrovski načrt, je izpolnjena, četudi drži, da je koalicija v zakonu določila le začasne vire financiranja.

Celotna analiza
15. december 2021
spremljlamo.png
V izvajanju
izpolnjena.png
Izpolnjena

ODD-GUMB-kat2-mlad.png
Mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve

Brezplačni vrtec za drugega in vse naslednje otroke

Stranke vladajoče koalicije so uvedle brezplačen vrtec za drugega otroka, ki ga obiskuje sočasno z drugim otrokom iz iste družine.

Celotna analiza
6. julij 2021
izpolnjena.png
Izpolnjena

ODD-GUMB-kat1-gosp.png
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika

Dvig proračunskih sredstev za gradnjo stanovanj

Koalicijske stranke so se zavezale k povečanju namenskih proračunskih sredstev za gradnjo stanovanj, a so obljubo prelomile, saj v proračunu take postavke za zdaj ni. Dodatna sredstva za izvajanje javne najemniške službe v letošnjem letu pa predstavljajo manj kot tisočinko odstotka BDP.

Celotna analiza
21. junij 2021
analiziramo.png
Ocene še ni
prelomljena.png
Prelomljena