Kako izbiramo obljube in kaj pomenijo ocene

Spletna platforma Obljuba dela dolg je plod sodelovanja med zavodom Oštro in inštitutom Danes je nov dan. Smo neodvisna spletna platforma za spremljanje političnih obljub na podlagi jasnih in preverljivih kriterijev.

Preverjamo izpolnjevanje obljub, ki so se jim vladne stranke zavezale v koalicijski pogodbi za obdobje od leta 2020 do 2022. Predsedniki koalicijskih strank SDS, SMC, NSi in Desus so jo podpisali 25. februarja 2020.

Iz koalicijske pogodbe smo izbrali tiste obljube, ki so bile opisane dovolj konkretno, da je njihovo izpolnjevanje mogoče spremljati na podlagi jasnih kriterijev. Obljub iz koalicijske pogodbe, kakršna je denimo »naš cilj je kakovostno in vsem dostopno javno zdravstvo kot temelj slovenskega zdravstvenega sistema«, nismo upoštevali, saj so premalo določne.

Prav tako v izbor nismo uvrstili zavez, ki obljubljajo zgolj sprejetje določenega zakona, podzakonskega akta, strategije ali drugega dokumenta, pri tem pa ni jasno, kakšna naj bi bila vsebina tega dokumenta ali kaj želi koalicija z njim doseči. Izločili smo tudi nekatere zaveze, ki so bile izpolnjene že pred nastopom aktualne vlade, denimo, da bodo pogodbe z dobavitelji v zdravstvu javno dostopne.

Spremljanje izpolnjevanja političnih obljub temelji na neodvisnem iskanju dokazov, pri čemer skladno z Oštrovim kodeksom uporabljamo zgolj verodostojne in preverljive vire, denimo:

 • uradne podatkovne baze države ter drugih slovenskih, evropskih in mednarodnih institucij,
 • zakone, podzakonske akte in druge uradne dokumente,
 • uradne podatke, objave in stališča institucij ozioma odgovornih oseb,
 • mnenja strokovnjakov in poznavalcev s preverljivimi strokovnimi referencami,
 • raziskave, analize in poročila institucij s preverljivimi strokovnimi referencami.

Pri vsaki obljubi bomo najprej pripravili analizo že sprejetih ukrepov in tistih, ki so še v pripravi. Na podlagi analize bomo podali oceno aktualnega stanja izpolnjevanja obljube.

Razvoj dogodkov na področju posameznih obljub bomo spremljali z dopolnitvami analiz o napredku vlade pri izpolnjevanju obljub, denimo kadar bo spremenila vsebino predlaganega ukrepa, v postopku sprejemanja ukrepa dosegla napredek ali pa ga ustavila.

Razvoju dogodkov bomo prilagajali tudi oceno stanja političnih obljub.

Če oziroma ko bo vlada posamezno obljubo izpolnila ali jo prelomila, bo ta dobila končno oceno, pospremljeno z analizo, v kateri bomo pretresli relevantne ukrepe in utemeljili oceno.

Po koncu mandata koalicije bo vsaka obljuba opremljena s končno oceno »izpolnjena« ali »prelomljena«, do takrat pa bomo obljubam dodelili eno od naslednjih ocen:

 • Izpolnjena: Vlada je obljubo v celoti izpolnila.
 • Prelomljena: Vlada je prelomila obljubo, denimo tako, da je sprejela ukrep, ki je z njo v nasprotju ali neskladju, oziroma je do konca mandata ni izpolnila. Tudi kompromisno rešitev, s katero vlada izpolni le del obljube, štejemo za prelomljeno obljubo.
 • Nedotaknjena: Po pregledu relevantnih ukrepov, zakonodaje in drugih virov ter poizvedovanju pri pristojnih institucijah ali ciljnih skupinah smo ugotovili, da vlada (še) ni začela dejavnosti za izpolnitev obljube.
 • V izvajanju: Vlada pripravlja ukrepe za izpolnitev obljube, pri čemer štejejo ukrepi, ki jih pripravljajo ministrstva ali organi v njihovi sestavi ali so v medresorskem usklajevanju, v obravnavi v državnem zboru, pri pristojnih organih in podobno.
 • Zastala: Dejavnosti za izpolnitev obljube potekajo, vendar v postopku že dalj časa ni opaznega napredka. Pri tem ni pomembno, ali se je sprejemanje ukrepov zataknilo na vladi ali pri drugih institucijah, denimo v državnem zboru.
 • Ocene še ni: Izpolnjevanja obljube še nismo analizirali.

Spremljaj platformo Obljuba dela dolg na družbenih omrežjih