O projektu Obljuba dela dolg: (ne)izpolnjevanje političnih obljub

Spletna platforma Obljuba dela dolg je del projekta, ki ga v partnerstvu izvajata Oštro, Center za preiskovalno novinarstvo v jadranski regiji, in Danes je nov dan, Inštitut za nova vprašanja.

V Sloveniji že tradicionalno vlada veliko nezaupanje v delo politikov, kar je pomemben del krize demokracije. Nezaupanje poganja razočaranje nad politiko, kar v začaranem krogu ohranja šibko politično participacijo državljanov in nizko legitimnost odločevalcev ter vzdržuje nezadovoljstvo.

Po Valiconovi raziskavi Ogledalo Slovenije iz marca 2021 vladi in državnemu zboru ni zaupala niti polovica vprašanih (prvi jih ni zaupalo 57 odstotkov, drugemu pa 60 odstotkov). V raziskavi Slovenska mladina 2018/2019 pa so raziskovalci ugotovili, da »približno tretjina mladih sploh ne zaupa političnim institucijam«.

Tudi volilna udeležba zadnjih 15 let upada. Parlamentarnih volitev se udeležuje približno polovica volivcev, predsedniških in lokalnih manj kot polovica, evropskih pa celo manj kot tretjina. Vse to omogoča pomanjkanje politične odgovornosti na vseh političnih ravneh, tako med političnimi strankami in njihovimi predstavniki kot tudi med zaposlenimi na ministrstvih.

Da bi naslovili krizo politične odgovornosti, smo razvili spletno platformo Obljuba dela dolg, svojevrstno oglasno desko političnih obljub in nenehen opomin politikom, da za svoje besede in dejanja odgovarjajo javnosti.

Obljuba dela dolg ni magična rešitev za probleme, ki se v slovenski politiki kopičijo že desetletja. Želimo pa si, da bi platforma volivcem olajšala spremljanje dela izvoljenih predstavnikov, spodbudila politično in volilno angažiranost javnosti, političnim funkcionarjem pa nastavila ogledalo, v katerem se bo zrcalil njihov trud za uresničevanje ciljev oziroma njegovo pomanjkanje. Obljuba dela dolg naj deluje tudi kot opomin, da javnost podrobno spremlja delo politikov, kar naj jih zaveže k večji politični odgovornosti.

V okviru projekta bomo zasledovali naslednje cilje:

 • okrepitev watchdog vloge zagovorniških NVO, splošne javnosti in novinarjev pri spremljanju realizacije obljub izvoljenih predstavnikov,
 • povečanje politične odgovornosti funkcionarjev in dvig politične kulture,
 • povečanje politične ozaveščenosti državljank in državljanov.

Dosegli bomo sledeče rezultate:

 • interaktivna spletna platforma Obljuba dela dolg za spremljanje političnih obljub,
 • analize izvajanja političnih obljub,
 • ozaveščanje ciljnih skupin o pomenu nadzora nad delom političnih odločevalcev,
 • ozaveščanje zagovorniških NVO in novinarjev o uporabnosti in metodah za spremljanje uresničevanja političnih obljub,
 • izvedba 3 zagovorniških kampanj v sodelovanju z drugimi NVO.

Izvajali bomo spodnje aktivnosti:

 • razvoj verodostojne metodologije za spremljanje in analizo uresničevanja političnih obljub,
 • razvoj in lansiranje spletne platforme,
 • redna priprava in objava analiz,
 • javni uredniški sestanki,
 • posvetovanja s ciljnimi uporabniki,
 • izobraževanja za NVO in novinarje,
 • partnerstva z NVO in izvedba zagovorniških kampanj,
 • komunikacijska kampanja pred državnozborskimi volitvami,
 • komunikacijska kampanja ob zaključku projekta z izsledki.


Poročilo o izvedenih aktivnostih in doseženih rezultatih

Platforma Obljuba dela dolg

Ker je izjemno pomembno, da ima analiziranje za sabo verodostojno metodologijo za spremljanje in analizo uresničevanja političnih obljub, smo na skupnih internih delavnicah, ki smo jih izvajali v prvi polovici 2021, najprej pregledali tujo prakso s področja spremljanja političnih obljub. Na ta način so se člani projektne skupine seznanili z različnimi metodami preiskovanja obljub in vizualizacije rezultatov. V začetku aprila smo organizirali tudi pogovor z Glennom Kesslerjem, urednikom platforme za spremljanje političnih obljub ameriškega časnika The Washington post Trump Promise Tracker. V pogovoru smo spoznali metodologijo dela na tej platformi in obsežno razpravljali o potrebnih prilagoditvah metodologije za proporcionalni volilni sistem.

Na podlagi osvojenih znanj iz analize ter izvedenih pogovorov znotraj projektne skupine smo identificirali vprašanja ter oblikovali vprašalnik o potrebah in željah ciljnih skupin, analiza odgovorov in rezultati posvetovanja pa sta skupaj z analizo obstoječih praks služila kot osnova za smernice za razvoj spletne platforme, metodologije in uredniške politike spremljanja obljub. Te je ekipa razvijala v aprilu in maju 2021.

Ključni vprašanji pri razvoju metodologije za spremljanje obljub sta bili katere obljube bomo spremljali in katere ocene bomo podeljevali. Zaradi proporcionalnega volilnega sistema, ki stranke sili v sklepanje koalicij in kompromisov ter otežuje izvedbo programov posameznih strank v celoti, smo se odločili za spremljanje obljub, ki so se jim zavezale vse koalicijske stranke v koalicijski pogodbi. Izbrali smo le tiste zaveze, ki so dovolj določne, da je njihovo izvajanje mogoče preveriti na podlagi objektivnih in vnaprej določenih kriterijev. Pri določitvi sistema ocen smo se oprli na izkušnje podobnih platform iz tujine. Končni stanji obljub sta lahko “izpolnjena” ali “prelomljena”. V vmesnem času so obljube lahko tudi “nedotaknjene”, “zastale” ali “v izvajanju”. Na podlagi praks iz tujine smo se odločili tudi, da ne bomo izdelali grafičnega prikaza deleža obljub, ki jih je vlada izpolnila, saj se obljube razlikujejo po zahtevnosti, pomembnosti in vplivu na življenje prebivalcev in bi bil tak prikaz lahko zavajajoč. Prikaz deleža izpolnjenih obljub bi tako zahteval uteževanje obljub po njihovi pomembnosti, kar pa bi po naši oceni v projekt vneslo preveč subjektivnosti.

Začeli smo s sledenjem obljub 14. slovenski vladi, nadaljujemo pa s sledenjem obljub 15. slovenski vladi.

Javni uredniški sestanki

Izvedli smo že dva javna uredniška sestanka. Na prvem smo javnosti predstavili način dela in s poslušalci razpravljali o tem, kdaj izjava politika postane obljuba volivcem. Prejeli smo tudi nekaj predlogov za izboljšavo platforme. Na drugem uredniškem sestanku smo predstavljali že vzpostavljeno platformo in se pogovarjali o pomembnosti spremljanja političnih obljub.

Posvetovanje s ciljnimi uporabniki

Redno izvajamo posvetovanja s ciljnimi uporabniki. Ob začetku projekta smo izvedli posvetovanje glede potreb potencialnih uporabnikov platforme, pred parlamentarnimi volitvami nas je zanimalo, kakšne informacije bi lahko služile bolj informiranim odločitvam na volitvah, ob sklenitvi nove koalicijske pogodbe in pripravami na nov vladni mandat pa nas je zanimalo, katerim obljubam naj sledimo v naslednjih letih.

Izobraževanja za NVO in zagovorništvo

Tekom projekta smo izvedli eno izobraževanje za NVO (Inštitut za študije stanovanj in prostora). Na ta način smo NVO opremili z novimi znanji, jim predstavili platformo za nadaljnjo rabo ter jih opremili z dokazi za prihodnje zagovorniške akcije. Izvedli smo tudi eno zagovorniško kampanjo (skupaj s platformo Najemniški SOS). V okviru informacijsko-zagovorniške kampanje so člani Najemniškega SOS-a izsledke s platforme uporabili za informiranje mimoidočih na stojnici pred Fakulteto za družbene vede, kjer so najemnike ozaveščali o njihovih pravicah in stanju stanovanjske politike. Izsledke so prav tako uporabili v družbenomedjskih objavah, s katerimi so pridobivali interesente za najemniška srečanja in oblikovanje najemniškega sindikata.

Analiza mandata 2020–2022

Na podlagi zbranih mnenj, ki smo jih pridobili v okviru posvetovanja s ciljnimi uporabniki, smo pred državnozborskimi volitvami aprila 2022 pripravili analizo stanja vseh preteklih političnih obljub. Janševa vlada je v dvoletnem mandatu izpolnila le 17 od 51 zavez iz koalicijske pogodbe, kar 31 pa jih je delno ali v celoti prelomila. A ker je gola statistika lahko zavajajoča, saj se ukrepi med seboj razlikujejo po učinkih, kakovosti in težavnosti izvedbe, smo rezultate koalicije predstavili v poglobljeni analizi. Cilj analize je bil povečati ozaveščenost javnosti o stanju politične (ne)odgovornosti v Sloveniji in javnosti omogočili bolj informirano in s podatki podprto odločitev na volitvah. Posredno smo z analizo izvajali tudi pritisk na politike za izboljšanje njihove politične odgovornosti.

Analiza je na voljo tukaj.

Redno obveščanje zainteresirane javnosti o stanju obljub

Vse analizirane obljube redno objavljamo tudi na našem Facebook in Twitter profilu. Vzpostavili smo dva tipa novičnika: poglobljeni mesečni pregled in dvotedensko posodobitev novic (digest). Na ta način ciljne javnosti redno seznanjamo s potekom projektnih aktivnosti, analizami političnih obljub in obstojem spletne platforme, obenem pa jim ponujamo še dodatno možnost spremljanja uresničevanja političnih obljub (poleg obiskovanja spletnega mesta in spremljanja naših družbenih omrežij).


Viri grafičnega materiala:

Vir fotografij 14. in 15. Vlade RS je spletno mesto državne uprave gov.si.
Vir ikon je spletno mesto
The Noun Project.
Ostale slike in grafični materiali so avtorsko delo in so na voljo pod licenco
Creative Commons — CC0 1.0 Univerzalna.


Za kakršna koli vprašanja glede projekta se lahko obrnete na Anuško Delić, Oštro (anuska@ostro.si) ali Jasmino Ploštajner, Danes je nov dan (jasmina@djnd.si).


Spremljaj platformo Obljuba dela dolg na družbenih omrežjih