O projektu Obljuba dela dolg: (ne)izpolnjevanje političnih obljub

Spletna platforma Obljuba dela dolg je del projekta, ki ga v partnerstvu izvajata Oštro, Center za preiskovalno novinarstvo v jadranski regiji, in Danes je nov dan, Inštitut za nova vprašanja.

V Sloveniji že tradicionalno vlada veliko nezaupanje v delo politikov, kar je pomemben del krize demokracije. Nezaupanje poganja razočaranje nad politiko, kar v začaranem krogu ohranja šibko politično participacijo državljanov in nizko legitimnost odločevalcev ter vzdržuje nezadovoljstvo.

Po Valiconovi raziskavi Ogledalo Slovenije iz marca 2021 vladi in državnemu zboru ni zaupala niti polovica vprašanih (prvi jih ni zaupalo 57 odstotkov, drugemu pa 60 odstotkov). V raziskavi Slovenska mladina 2018/2019 pa so raziskovalci ugotovili, da »približno tretjina mladih sploh ne zaupa političnim institucijam«.

Tudi volilna udeležba zadnjih 15 let upada. Parlamentarnih volitev se udeležuje približno polovica volivcev, predsedniških in lokalnih manj kot polovica, evropskih pa celo manj kot tretjina. Vse to omogoča pomanjkanje politične odgovornosti na vseh političnih ravneh, tako med političnimi strankami in njihovimi predstavniki kot tudi med zaposlenimi na ministrstvih.

Da bi naslovili krizo politične odgovornosti, smo razvili spletno platformo Obljuba dela dolg, svojevrstno oglasno desko političnih obljub in nenehen opomin politikom, da za svoje besede in dejanja odgovarjajo javnosti.

Obljuba dela dolg ni magična rešitev za probleme, ki se v slovenski politiki kopičijo že desetletja. Želimo pa si, da bi platforma volivcem olajšala spremljanje dela izvoljenih predstavnikov, spodbudila politično in volilno angažiranost javnosti, političnim funkcionarjem pa nastavila ogledalo, v katerem se bo zrcalil njihov trud za uresničevanje ciljev oziroma njegovo pomanjkanje. Obljuba dela dolg naj deluje tudi kot opomin, da javnost podrobno spremlja delo politikov, kar naj jih zaveže k večji politični odgovornosti.


Spremljaj platformo Obljuba dela dolg na družbenih omrežjih