Analizirane koalicijske obljube

Sledimo izbranim koalicijskim obljubam 15. Vlade Republike Slovenije.

Kaj pomenijo posamezni statusi?

ODD-ozadje-nova-izobrazevanje.png
Izobraževanje, znanost in inovacije, šport

Odprava posledic epidemije v šolstvu

Ministrstvo za izobraževanje še obravnava končno evalvacijsko študijo o poteku in učinkih izobraževanja na daljavo med epidemijo covida-19, ki bo podlaga za ukrepe za ublažitev izobraževalnih primanjkljajev med epidemijo. Obljuba je v izvajanju.

Celotna analiza
1. junij 2023
ni-dokazov.png
Nedotaknjena
spremljlamo.png
V izvajanju

ODD-ozadje-nova-sociala.png
Socialna varnost, stanovanja, varna starost

Nadzor trga najemnih stanovanj

Ministrstvo za solidarno prihodnost je začelo vzpostavljati evidenco javnih najemnih stanovanj, medtem ko evidentiranje pogodb v tržnem najemu načrtujejo po spremembi stanovanjskega zakona, ki jo bodo začeli pripravljati jeseni. Do konca leta naj bi ustanovili najemniško svetovalnico. Obljuba je v izvajanju.

Celotna analiza
31. maj 2023
ni-dokazov.png
Nedotaknjena
spremljlamo.png
V izvajanju

ODD-ozadje-nova-kultura.png
Kultura in mediji

Neodvisni javni mediji

Ustavno sodišče je odpravilo začasno zadržanje izvajanja dela novele zakona o RTV Slovenija. Tako je omogočilo konstituiranje novega sveta javnega zavoda, s katerim bosta prenehala obstajati trenutni programski in nadzorni svet RTV Slovenija. Obljuba je v izvajanju.

Celotna analiza
30. maj 2023
zaustavljena.png
Zastala
spremljlamo.png
V izvajanju

ODD-ozadje-nova-gospodarstvo.png
Gospodarstvo, davki in javne finance

Odprava prekarnosti

Poslanci so 21. aprila sprejeli novelo zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Po novem bodo delodajalci morali evidenco o delovnem času voditi tudi za delavce, ki niso zaposleni, temveč delajo za njih na drugih pravnih podlagah, kot so študentska napotnica, avtorska ali podjemna pogodba.

Celotna analiza
8. maj 2023
spremljlamo.png
V izvajanju
spremljlamo.png
V izvajanju

ODD-ozadje-nova-izobrazevanje.png
Izobraževanje, znanost in inovacije, šport

Reorganizacija ARRS

Poslanci so sprejeli novelo zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, s katero so reorganizirali agencijo. Obljuba je v izvajanju.

Celotna analiza
28. april 2023
ni-dokazov.png
Nedotaknjena
spremljlamo.png
V izvajanju

ODD-ozadje-nova-zdravstvo.png
Zdravstvo

Reforma zdravstvenega zavarovanja

Poslanci Gibanja Svoboda so v predlogu novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju predlagali prenos dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja z zasebnih zavarovalnic na zavod za zdravstveno zavarovanje.

Celotna analiza
13. april 2023
spremljlamo.png
V izvajanju
spremljlamo.png
V izvajanju

ODD-ozadje-nova-sociala.png
Socialna varnost, stanovanja, varna starost

Nov zakon o dolgotrajni oskrbi

Ministrstvo za solidarno prihodnost je ustanovilo posvetovalno telo za dolgotrajno oskrbo. Predlog zakona bo po načrtih ministrstva pripravljen do konca maja. V društvu Srebrna nit, ki se je kot povabljen partner udeležil prve seje, so zaskrbljeni, da se prenova zakona pripravlja prepočasi. Obljuba je v izvajanju.

Celotna analiza
13. april 2023
ni-dokazov.png
Nedotaknjena
spremljlamo.png
V izvajanju

ODD-ozadje-nova-zdravstvo.png
Zdravstvo

Enoten informacijski sistem v zdravstvu

Ministrstvo je dalo v javno razpravo predlog zakona o zdravstvenem informacijskem sistemu. Ta med drugim predvideva ustanovitev javnega podjetja, ki bi upravljalo informacijsko infrastrukturo v zdravstvu. Obljuba je v izvajanju.

Celotna analiza
11. april 2023
analiziramo.png
Ocene še ni
spremljlamo.png
V izvajanju

ODD-ozadje-nova-zdravstvo.png
Zdravstvo

Dostopno primarno zdravstvo

V ambulantah za neopredeljene se je do začetka aprila prijavilo 8524 ljudi brez osebnega zdravnika. Toda število zavarovancev brez osebnega zdravnika še vedno narašča, konec marca jih je bilo že 142 tisoč. Prav tako narašča število zavarovank brez izbranega ginekologa.

Celotna analiza
5. april 2023
spremljlamo.png
V izvajanju
spremljlamo.png
V izvajanju

ODD-ozadje-nova-varnost.png
Zunanja politika, migracije, vojska

Reforma azilnih postopkov

Državni zbor je sprejel novelo zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki prosilcem za azil omogoča hitrejšo vključitev na trg dela. Notranje ministrstvo načrtuje pripravo migracijske strategije. Obljuba je v izvajanju.

Celotna analiza
31. marec 2023
spremljlamo.png
V izvajanju
spremljlamo.png
V izvajanju

ODD-ozadje-nova-okolje.png
Okolje, infrastruktura in energetika

Naložbe v obnovljive vire

Slovenija je četrtino porabljene energije leta 2021 proizvedla iz obnovljivih virov, s čimer zaostaja za ciljem, določenim v nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (NEPN). Koalicija je s spremembami letošnjega proračuna za obnovljive vire energije namenila dodatnih 25,4 milijona evrov, še 132 milijonov evrov pa bodo pridobili iz evropskih sredstev. Obljuba je v izvajanju.

Celotna analiza
3. marec 2023
analiziramo.png
Ocene še ni
spremljlamo.png
V izvajanju

ODD-ozadje-nova-sociala.png
Socialna varnost, stanovanja, varna starost

Prepolovitev čakalnih vrst za domove za starejše

Koalicija je lani in letos povečala sredstva za investicije v domove za starejše in druge oblike dolgotrajne oskrbe, s čimer namerava skrajšati čakalne vrste za vstop v dom. Podatkov o čakalnih vrstah sicer ni, število čakajočih pa od leta 2014 narašča. Obljuba je v izvajanju.

Celotna analiza
24. februar 2023
analiziramo.png
Ocene še ni
spremljlamo.png
V izvajanju

ODD-ozadje-nova-zdravstvo.png
Zdravstvo

Dostopna oskrba na področju duševnega zdravja

Ministrstvo za zdravje na področju duševnega zdravja izvaja ukrepe, ki jih je v akcijskem načrtu določila prejšnja vlada. Poleg tega so letos zagotovili dodatna mesta za specializacijo iz klinične psihologije. Obljuba je v izvajanju.

Celotna analiza
9. december 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
spremljlamo.png
V izvajanju

ODD-ozadje-nova-varnost.png
Zunanja politika, migracije, vojska

Revizija nakupov vojaške opreme

Vlada se je seznanila z revizijo o smotrnosti nabave oklepnih vozil boxer in sklenila, da bo Slovenija nakup preklicala. Katere druge pogodbe bodo na ministrstvu še revidirali, niso pojasnili. Obljuba je v izvajanju.

Celotna analiza
16. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
spremljlamo.png
V izvajanju

ODD-ozadje-nova-okolje.png
Okolje, infrastruktura in energetika

Posodobljen energetski in podnebni načrt

Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) določa ukrepe za doseganje ogljične nevtralnosti do leta 2050, velja pa do leta 2030. Z ministrstva za infrastrukturo so za Oštro sporočili, da so začeli javne posvete glede posodobitve NEPN, sprejetje posodobljenega načrta pa predvidevajo junija 2024. Obljuba je v izvajanju.

Celotna analiza
8. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
spremljlamo.png
V izvajanju