Analizirane koalicijske obljube

Sledimo izbranim koalicijskim obljubam 15. Vlade Republike Slovenije.

Kaj pomenijo posamezni statusi?

ODD-ozadje-nova-javna_uprava.png
Javna uprava in politični sistem

Uvedba preferenčnega glasu

Poslanci so sprejeli predlog za razpis posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu na državnozborskih volitvah. Volivci bodo na referendumu odgovarjali na vprašanje, ali so za to, da se »uvede preferenčni glas, ki bo zagotovil odločilen vpliv volivcev na izbiro poslanca«.

Celotna analiza
18. april 2024
ni-dokazov.png
Nedotaknjena
spremljlamo.png
V izvajanju

ODD-ozadje-nova-varnost.png
Zunanja politika, migracije, vojska

Reforma azilnih postopkov

Vlada je konec marca sprejela strategijo na področju priseljevanja, štiri mesece pred tem pa še strategijo vključevanja tujcev, ki niso državljani Evropske unije, v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje. Namen migracijske strategije je zaščititi življenje in dostojanstvo migrantov, integracijska pa bi z učenjem jezika olajšala njihovo integracijo v lokalno okolje in na trg dela.

Celotna analiza
5. april 2024
spremljlamo.png
V izvajanju
spremljlamo.png
V izvajanju

ODD-ozadje-nova-zdravstvo.png
Zdravstvo

Dostopna oskrba na področju duševnega zdravja

Ministrstvo za zdravje je javno obravnavo predloga zakona o psihoterapiji predvidelo že lani poleti, a se to ni zgodilo. Predlog so z zamikom pripravili decembra. Kljub temu nov datum, ko bo javnost lahko dala pripombe na predlagani zakon, še ni znan, ker naj bi na ministrstvu usklajevali obrazložitve členov.

Celotna analiza
29. marec 2024
spremljlamo.png
V izvajanju
spremljlamo.png
V izvajanju

ODD-ozadje-nova-izobrazevanje.png
Izobraževanje, znanost in inovacije, šport

Več denarja za visoko šolstvo

Vlada je v proračunu za leto 2024 predvidela dvig sredstev za visoko šolstvo na 411,5 milijona evrov. To je 12,3 milijona evrov več kot v veljavnem proračunu za letos in 43,9 milijona več kot v lanskem.

Celotna analiza
3. november 2023
ni-dokazov.png
Nedotaknjena
spremljlamo.png
V izvajanju

ODD-ozadje-nova-sociala.png
Socialna varnost, stanovanja, varna starost

Nov zakon o dolgotrajni oskrbi

Poslanci so s 54 glasovi za sprejeli zakon o dolgotrajni oskrbi. Obljuba je v izvajanju.

Celotna analiza
19. julij 2023
spremljlamo.png
V izvajanju
spremljlamo.png
V izvajanju

ODD-ozadje-nova-sociala.png
Socialna varnost, stanovanja, varna starost

Pokojninska reforma

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je pripravilo izhodišča za pripravo pokojninske reforme in jih posredovalo v razpravo ekonomsko-socialnemu svetu. Obljuba je v izvajanju.

Celotna analiza
14. julij 2023
ni-dokazov.png
Nedotaknjena
spremljlamo.png
V izvajanju

ODD-ozadje-nova-zdravstvo.png
Zdravstvo

Reforma zdravstvenega zavarovanja

Državni zbor je potrdil novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki bo 1. januarja 2024 odpravila dopolnilno zdravstveno zavarovanje oziroma se bo mesečni prispevek v višini 35 evrov preimenoval v obvezni zdravstveni prispevek in se prenesel v obvezno zavarovanje. Obljuba je v izvajanju.

Celotna analiza
11. julij 2023
spremljlamo.png
V izvajanju
spremljlamo.png
V izvajanju

ODD-ozadje-nova-kultura.png
Kultura in mediji

Odprava posledic epidemije v kulturi

Vlada je na predlog ministrstva za kulturo sprostila pogoje za pridobitev statusa samozaposlenih v kulturi, ker so med epidemijo težje pridobivali reference. Poleg tega ministrstvo načrtuje reformo na področju samozaposlenih. Obljuba je v izvajanju.

Celotna analiza
21. junij 2023
ni-dokazov.png
Nedotaknjena
spremljlamo.png
V izvajanju

ODD-ozadje-nova-kultura.png
Kultura in mediji

Neodvisni javni mediji

Svet RTV Slovenija se je 5. junija sestal na konstitutivni seji. Novoizvoljeni predsednik sveta Goran Forbici je napovedal, da bo svet v enem tednu od imenovanja objavil javni razpis za predsednika in člane uprave RTV Slovenija.

Celotna analiza
7. junij 2023
spremljlamo.png
V izvajanju
spremljlamo.png
V izvajanju

ODD-ozadje-nova-izobrazevanje.png
Izobraževanje, znanost in inovacije, šport

Odprava posledic epidemije v šolstvu

Ministrstvo za izobraževanje še obravnava končno evalvacijsko študijo o poteku in učinkih izobraževanja na daljavo med epidemijo covida-19, ki bo podlaga za ukrepe za ublažitev izobraževalnih primanjkljajev med epidemijo. Obljuba je v izvajanju.

Celotna analiza
1. junij 2023
ni-dokazov.png
Nedotaknjena
spremljlamo.png
V izvajanju

ODD-ozadje-nova-sociala.png
Socialna varnost, stanovanja, varna starost

Nadzor trga najemnih stanovanj

Ministrstvo za solidarno prihodnost je začelo vzpostavljati evidenco javnih najemnih stanovanj, medtem ko evidentiranje pogodb v tržnem najemu načrtujejo po spremembi stanovanjskega zakona, ki jo bodo začeli pripravljati jeseni. Do konca leta naj bi ustanovili najemniško svetovalnico. Obljuba je v izvajanju.

Celotna analiza
31. maj 2023
ni-dokazov.png
Nedotaknjena
spremljlamo.png
V izvajanju

ODD-ozadje-nova-izobrazevanje.png
Izobraževanje, znanost in inovacije, šport

Reorganizacija ARRS

Poslanci so sprejeli novelo zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, s katero so reorganizirali agencijo. Obljuba je v izvajanju.

Celotna analiza
28. april 2023
ni-dokazov.png
Nedotaknjena
spremljlamo.png
V izvajanju

ODD-ozadje-nova-zdravstvo.png
Zdravstvo

Dostopno primarno zdravstvo

V ambulantah za neopredeljene se je do začetka aprila prijavilo 8524 ljudi brez osebnega zdravnika. Toda število zavarovancev brez osebnega zdravnika še vedno narašča, konec marca jih je bilo že 142 tisoč. Prav tako narašča število zavarovank brez izbranega ginekologa.

Celotna analiza
5. april 2023
spremljlamo.png
V izvajanju
spremljlamo.png
V izvajanju

ODD-ozadje-nova-okolje.png
Okolje, infrastruktura in energetika

Naložbe v obnovljive vire

Slovenija je četrtino porabljene energije leta 2021 proizvedla iz obnovljivih virov, s čimer zaostaja za ciljem, določenim v nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (NEPN). Koalicija je s spremembami letošnjega proračuna za obnovljive vire energije namenila dodatnih 25,4 milijona evrov, še 132 milijonov evrov pa bodo pridobili iz evropskih sredstev. Obljuba je v izvajanju.

Celotna analiza
3. marec 2023
analiziramo.png
Ocene še ni
spremljlamo.png
V izvajanju

ODD-ozadje-nova-sociala.png
Socialna varnost, stanovanja, varna starost

Prepolovitev čakalnih vrst za domove za starejše

Koalicija je lani in letos povečala sredstva za investicije v domove za starejše in druge oblike dolgotrajne oskrbe, s čimer namerava skrajšati čakalne vrste za vstop v dom. Podatkov o čakalnih vrstah sicer ni, število čakajočih pa od leta 2014 narašča. Obljuba je v izvajanju.

Celotna analiza
24. februar 2023
analiziramo.png
Ocene še ni
spremljlamo.png
V izvajanju

ODD-ozadje-nova-varnost.png
Zunanja politika, migracije, vojska

Revizija nakupov vojaške opreme

Vlada se je seznanila z revizijo o smotrnosti nabave oklepnih vozil boxer in sklenila, da bo Slovenija nakup preklicala. Katere druge pogodbe bodo na ministrstvu še revidirali, niso pojasnili. Obljuba je v izvajanju.

Celotna analiza
16. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
spremljlamo.png
V izvajanju

ODD-ozadje-nova-okolje.png
Okolje, infrastruktura in energetika

Posodobljen energetski in podnebni načrt

Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) določa ukrepe za doseganje ogljične nevtralnosti do leta 2050, velja pa do leta 2030. Z ministrstva za infrastrukturo so za Oštro sporočili, da so začeli javne posvete glede posodobitve NEPN, sprejetje posodobljenega načrta pa predvidevajo junija 2024. Obljuba je v izvajanju.

Celotna analiza
8. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
spremljlamo.png
V izvajanju