Gospodarstvo, davki in javne finance

Sledimo izbranim koalicijskim obljubam 15. Vlade Republike Slovenije.

Kaj pomenijo posamezni statusi?

ODD-ozadje-nova-gospodarstvo.png
Gospodarstvo, davki in javne finance

Možnost 30-urnega delavnika

Državni zbor je sprejel novelo zakona o delovnih razmerjih, ki pa ne uveljavlja možnosti 30-urnega delovnika za polni delovni čas. Obljuba je zastala.

Celotna analiza
6. november 2023
spremljlamo.png
V izvajanju
zaustavljena.png
Zastala

ODD-ozadje-nova-gospodarstvo.png
Gospodarstvo, davki in javne finance

Odprava prekarnosti

Državni zbor je sprejel novelo zakona o delovnih razmerjih, ki pa ne vsebuje omejitve agencijskega dela. Obljuba je zastala.

Celotna analiza
3. november 2023
spremljlamo.png
V izvajanju
zaustavljena.png
Zastala

ODD-ozadje-nova-gospodarstvo.png
Gospodarstvo, davki in javne finance

Krepitev delavskega lastništva podjetij

Na ministrstvu za delo so septembra lani napovedali, da bodo za ureditev delavskega lastništva podjetij v mesecu dni v medresorsko usklajevanje vložili predlog zakona za udeležbo zaposlenih v lastništvu. Več kot pet mesecev kasneje predlog zakona še ni v usklajevanju. Obljuba je zastala.

Celotna analiza
3. marec 2023
spremljlamo.png
V izvajanju
zaustavljena.png
Zastala

ODD-ozadje-nova-gospodarstvo.png
Gospodarstvo, davki in javne finance

Dvig minimalne plače

Ministrstvo je po prejemu podatka o medletni inflaciji in novem izračunu minimalnih življenjskih stroškov določilo novo minimalno plačo za leto 2023. Ta presega 800 evrov neto, znašala bo 878 evrov neto. Poleg tega je dvig minimalne plače večji od najnižje uskladitve, ki jo zahteva zakon o minimalni plači. Obljuba je izpolnjena.

Celotna analiza
12. januar 2023
spremljlamo.png
V izvajanju
izpolnjena.png
Izpolnjena

ODD-ozadje-nova-gospodarstvo.png
Gospodarstvo, davki in javne finance

Progresivna obdavčitev premoženja

Ministrstvo za finance spremembe davčne zakonodaje za ureditev progresivne obdavčitve premoženja načrtuje leta 2023. Obljuba je nedotaknjena.

Celotna analiza
29. december 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
ni-dokazov.png
Nedotaknjena