Gospodarstvo, davki in javne finance

Sledimo izbranim koalicijskim obljubam 15. Vlade Republike Slovenije.

Kaj pomenijo posamezni statusi?

ODD-ozadje-nova-gospodarstvo.png
Gospodarstvo, davki in javne finance

Odprava prekarnosti

Poslanci so 21. aprila sprejeli novelo zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Po novem bodo delodajalci morali evidenco o delovnem času voditi tudi za delavce, ki niso zaposleni, temveč delajo za njih na drugih pravnih podlagah, kot so študentska napotnica, avtorska ali podjemna pogodba.

Celotna analiza
8. maj 2023
spremljlamo.png
V izvajanju
spremljlamo.png
V izvajanju

ODD-ozadje-nova-gospodarstvo.png
Gospodarstvo, davki in javne finance

Krepitev delavskega lastništva podjetij

Na ministrstvu za delo so septembra lani napovedali, da bodo za ureditev delavskega lastništva podjetij v mesecu dni v medresorsko usklajevanje vložili predlog zakona za udeležbo zaposlenih v lastništvu. Več kot pet mesecev kasneje predlog zakona še ni v usklajevanju. Obljuba je zastala.

Celotna analiza
3. marec 2023
spremljlamo.png
V izvajanju
zaustavljena.png
Zastala

ODD-ozadje-nova-gospodarstvo.png
Gospodarstvo, davki in javne finance

Dvig minimalne plače

Ministrstvo je po prejemu podatka o medletni inflaciji in novem izračunu minimalnih življenjskih stroškov določilo novo minimalno plačo za leto 2023. Ta presega 800 evrov neto, znašala bo 878 evrov neto. Poleg tega je dvig minimalne plače večji od najnižje uskladitve, ki jo zahteva zakon o minimalni plači. Obljuba je izpolnjena.

Celotna analiza
12. januar 2023
spremljlamo.png
V izvajanju
izpolnjena.png
Izpolnjena

ODD-ozadje-nova-gospodarstvo.png
Gospodarstvo, davki in javne finance

Progresivna obdavčitev premoženja

Ministrstvo za finance spremembe davčne zakonodaje za ureditev progresivne obdavčitve premoženja načrtuje leta 2023. Obljuba je nedotaknjena.

Celotna analiza
29. december 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
ni-dokazov.png
Nedotaknjena

ODD-ozadje-nova-gospodarstvo.png
Gospodarstvo, davki in javne finance

Možnost 30-urnega delavnika

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je napovedalo, da bo delovna skupina za obravnavo predloga novele zakona o delovnih razmerjih pri ekonomsko-socialnem svetu pripravila predlog novele, pri čemer bo razpravljala tudi o ureditvi možnosti krajšega polnega delovnega časa. O vsebini novele, ki bi uzakonila krajši polni delovni čas, še niso razpravljali. Obljuba je nedotaknjena.

Celotna analiza
18. november 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
ni-dokazov.png
Nedotaknjena