Analizirane koalicijske obljube

Sledili smo izbranim koalicijskim obljubam 14. Vlade Republike Slovenije.

Kaj pomenijo posamezni statusi?

ODD-GUMB-kat3-zdrav.png
Zdravje

Omejitev odhajanja zdravstvenih delavcev v tujino

Dostopni podatki kažejo, da je v času te vlade v tujino najverjetneje odšlo enako ali manj zdravstvenih delavcev kot pred začetkom njenega mandata, manj delavcev pa je poiskalo službo v drugih panogah.

Celotna analiza
18. april 2022
spremljlamo.png
V izvajanju
izpolnjena.png
Izpolnjena

ODD-GUMB-kat2-mlad.png
Mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve

Ustanovitev urada za demografijo

Urad za demografijo je začel delo 15. oktobra lani. Najprej je deloval v Ljubljani, od marca pa ima sedež v Mariboru.

Celotna analiza
12. april 2022
spremljlamo.png
V izvajanju
izpolnjena.png
Izpolnjena

ODD-GUMB-kat3-zdrav.png
Zdravje

Evropsko primerljive cene v zdravstvu

Vlada je 17. marca ustanovila vladni urad, ki bo pristojen za določanje referenčnih cen v javnih naročilih v zdravstvu, s čimer namerava znižati cene medicinskih pripomočkov in opreme ter izenačiti nabavne cene v javnih zdravstvenih zavodih.

Celotna analiza
10. april 2022
spremljlamo.png
V izvajanju
izpolnjena.png
Izpolnjena

ODD-GUMB-kat5-fin.png
Finance

Spodbujanje nagrajevanja zaposlenih z delniškimi opcijami

Poslanci so sprejeli novelo zakona o dohodnini, po kateri bo med bonitete vštetih le 65 odstotkov ugotovljene vrednosti delniške opcije. Delodajalci bodo lahko tudi trinajsto plačo izplačevali v delniških opcijah.

Celotna analiza
15. marec 2022
spremljlamo.png
V izvajanju
izpolnjena.png
Izpolnjena

ODD-GUMB-kat2-mlad.png
Mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve

Pravica do seniorske olajšave

Poslanci so sprejeli novelo zakona o dohodnini, ki predvideva zmanjšanje letne davčne osnove za 1500 evrov za prebivalce, starejše od 70 let, in za tiste, ki najmanj deset let prostovoljno in nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči.

Celotna analiza
15. marec 2022
spremljlamo.png
V izvajanju
izpolnjena.png
Izpolnjena

ODD-GUMB-kat5-fin.png
Finance

Davčna razbremenitev nagrad za uspešnost

Poslanci so sprejeli novelo zakona o dohodnini, ki zaposlenim z nadpovprečno plačo omogoča neobdavčeno izplačilo za poslovno uspešnost do višine njihove povprečne mesečne plače v zadnjem letu.

Celotna analiza
15. marec 2022
spremljlamo.png
V izvajanju
izpolnjena.png
Izpolnjena

ODD-GUMB-kat2-mlad.png
Mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve

Dodatno izredno usklajevanje pokojnin

Decembra 2020 se je upokojencu s povprečno pokojnino ta dodatno povišala za 1,1 odstotne točke. Januarja letos so se pokojnine povišale še enkrat, za 1 do 3,5 odstotka.

Celotna analiza
8. marec 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
izpolnjena.png
Izpolnjena

ODD-GUMB-kat2-mlad.png
Mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve

Ohranitev pravic prejemnikov pokojnin

Vlada je sprejela sedem novel zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, na podlagi katerih so upokojenci pridobili več pravic. V pridobljene pravice po navedbah Zpiza in predsednika zveze društev upokojencev Janeza Sušnika ni posegala.

Celotna analiza
4. marec 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
izpolnjena.png
Izpolnjena

ODD-GUMB-kat1-gosp.png
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika

Naložbe v javnem prometu

Celotna analiza
21. februar 2022
izpolnjena.png
Izpolnjena
izpolnjena.png
Izpolnjena

ODD-GUMB-kat7-jav.png
Javna uprava, pravosodje

Omejitev vračanja sodnih postopkov na nižjo stopnjo

Novela zakona o kazenskem postopku s konca leta 2020 določa, da sme drugostopenjsko sodišče zadevo vrniti v ponovno odločanje prvostopenjskemu sodišču le, če zaradi upravičenih razlogov o njej ne more odločiti samo. V pravdnih zadevah je pogoje za vrnitev v ponovno odločanje že leta 2017 zaostrila novela zakona o pravdnem postopku.

Celotna analiza
21. februar 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
izpolnjena.png
Izpolnjena

ODD-GUMB-kat6-izobr.png
Izobraževanje, kultura, znanost in šport

Davčne olajšave za vlagatelje v šport

Novela zakona o davku od prihodkov pravnih oseb, ki jo je državni zbor sprejel oktobra lani, določa, da lahko podjetja uveljavijo davčne olajšave za donacije v športu do 1,2 odstotka obdavčljivega prihodka, kar je 0,9 odstotne točke več kot po prej veljavni zakonodaji. Davčno osnovo si lahko še dodatno znižajo do 3,8 odstotka prihodka za naložbe v vrhunski šport.

Celotna analiza
4. februar 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
izpolnjena.png
Izpolnjena

ODD-GUMB-kat5-fin.png
Finance

Dvig povprečnine občinam

Stranke vladajoče koalicije so povprečnino za financiranje občin leta 2020 dvignile na 623,96 evra, leta 2021 pa na 628,20 evra, kot so se zavezale v koalicijski pogodbi. Obljubo so izpolnile.

Celotna analiza
24. januar 2022
izpolnjena.png
Izpolnjena
izpolnjena.png
Izpolnjena

ODD-GUMB-kat2-mlad.png
Mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve

Klimatsko in zdraviliško zdravljenje za veterane

Državni zbor je marca lani sprejel zakon o izvrševanju proračunov za leti 2021 in 2022, s katerim je žrtvam vojnega nasilja, vojnim veteranom ter vojnim invalidom vrnil pravico do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja.

Celotna analiza
17. januar 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
izpolnjena.png
Izpolnjena

ODD-GUMB-kat7-jav.png
Javna uprava, pravosodje

Sprememba zakona o državnem tožilstvu

Novela zakona o državnem tožilstvu določa, da mora državni tožilec osnutek akta o zavrženju ovadbe za kaznivo dejanje, za katero je predpisana zaporna kazen, daljša od treh let, pred zavrženjem predložiti na vpogled vodji državnega tožilstva. Obljuba je izpolnjena.

Celotna analiza
12. januar 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
izpolnjena.png
Izpolnjena

ODD-GUMB-kat1-gosp.png
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika

Uveljavitev e-vinjete

Vlada je avgusta 2020 potrdila novelo zakona o cestninjenju, ki je omogočil uveljavitev e-vinjet. Te je mogoče kupiti od lanskega decembra. Vlada je obljubo o uveljavitvi e-vinjete izpolnila.

Celotna analiza
6. januar 2022
analiziramo.png
Ocene še ni
izpolnjena.png
Izpolnjena

ODD-GUMB-kat3-zdrav.png
Zdravje

Sprejetje zakona o dolgotrajni oskrbi

Obljuba koalicijskih strank, da bodo sprejele zakon o dolgotrajni oskrbi, v katerem bodo opredelili vsebino pravic, vire financiranja in kadrovski načrt, je izpolnjena, četudi drži, da je koalicija v zakonu določila le začasne vire financiranja.

Celotna analiza
15. december 2021
spremljlamo.png
V izvajanju
izpolnjena.png
Izpolnjena

ODD-GUMB-kat2-mlad.png
Mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve

Brezplačni vrtec za drugega in vse naslednje otroke

Stranke vladajoče koalicije so uvedle brezplačen vrtec za drugega otroka, ki ga obiskuje sočasno z drugim otrokom iz iste družine.

Celotna analiza
6. julij 2021
izpolnjena.png
Izpolnjena