Obljube

Filtriraj po statusih obljub
Vse obljube (51)
analiziramo.png
Ocene še ni (0)
ni-dokazov.png
Nedotaknjena (0)
spremljlamo.png
V izvajanju (0)
zaustavljena.png
Zastala (0)
prelomljena.png
Prelomljena (34)
izpolnjena.png
Izpolnjena (17)
Kaj pomenijo posamezne ocene?
Ureditev državnih štipendij
Mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve
prelomljena.png
Prelomljena
Študentsko delo in štipendije izvzeti iz skupnih prihodkov gospodinjstva
Mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve
prelomljena.png
Prelomljena
Ustanovitev demografsko-pokojninskega sklada
Mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve
prelomljena.png
Prelomljena
Povečanje samooskrbe v kmetijstvu
Kmetijstvo in podeželje
prelomljena.png
Prelomljena
Administrativna razbremenitev
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika
prelomljena.png
Prelomljena
Specializirana sodišča za najzahtevnejši kriminal
Javna uprava, pravosodje
prelomljena.png
Prelomljena
Stimulativno nagrajevanje javnih uslužbencev
Javna uprava, pravosodje
prelomljena.png
Prelomljena
Ukrepi za ogljično nevtralnost do 2050
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika
prelomljena.png
Prelomljena
Uvedba univerzalnega otroškega dodatka
Mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve
prelomljena.png
Prelomljena
Zniževanje porabe materialnih sredstev in stroškov zunanjih sodelavcev
Javna uprava, pravosodje
prelomljena.png
Prelomljena
Javno odločanje v sodnih senatih
Javna uprava, pravosodje
prelomljena.png
Prelomljena
Objava podatkov o zaposljivosti diplomantov
Izobraževanje, kultura, znanost in šport
prelomljena.png
Prelomljena
Zvišanje praga za vključitev v sistem pavšalne obdavčitve
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika
prelomljena.png
Prelomljena
Reforma ocenjevanja dela sodnikov
Javna uprava, pravosodje
prelomljena.png
Prelomljena
Vzpostavitev centralne baze državnega premoženja
Javna uprava, pravosodje
prelomljena.png
Prelomljena
Tri dni bolniške odsotnosti brez obiska zdravnika
Zdravje
prelomljena.png
Prelomljena
Sanacija degradiranih območij
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika
prelomljena.png
Prelomljena
Ustanovitev agencije za kakovost v zdravstvu
Zdravje
prelomljena.png
Prelomljena
Uvedba dualnega sistema v srednjem in višjem šolstvu
Izobraževanje, kultura, znanost in šport
prelomljena.png
Prelomljena
Uvajanje podjetniških vsebin v šolstvu
Izobraževanje, kultura, znanost in šport
prelomljena.png
Prelomljena
Uvedba naborništva
Varnost, uprava
prelomljena.png
Prelomljena
Realizacija strategije trajnostne rasti turizma
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika
prelomljena.png
Prelomljena
Vzpostavitev centralne kadrovske baze javnih uslužbencev
Javna uprava, pravosodje
prelomljena.png
Prelomljena
Sistemski vir za gradnjo stanovanj
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika
prelomljena.png
Prelomljena
Ureditev pridelave in rabe konoplje
Kmetijstvo in podeželje
prelomljena.png
Prelomljena
Začetek gradnje HE Mokrice
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika
prelomljena.png
Prelomljena
Povečanje fonda najemnih stanovanj
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika
prelomljena.png
Prelomljena
Skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu
Zdravje
prelomljena.png
Prelomljena
Zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v prometu
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika
prelomljena.png
Prelomljena
Gradnja domov za starejše
Mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve
prelomljena.png
Prelomljena
Zmanjšanje prometnih zastojev
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika
prelomljena.png
Prelomljena
Povečanje sredstev za športno infrastrukturo
Izobraževanje, kultura, znanost in šport
prelomljena.png
Prelomljena
Dosledno spoštovanje azilnega postopka
Varnost, uprava
prelomljena.png
Prelomljena
Dvig proračunskih sredstev za gradnjo stanovanj
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika
prelomljena.png
Prelomljena