Socialna varnost, stanovanja, varna starost

Pokojninska reforma

ODD-ozadje-nova-sociala.png
Besedilo koalicijske pogodbe

V dialogu s socialnimi partnerji bomo pripravili in izvedli pokojninsko reformo, ki bo krepila prvi pokojninski steber, spodbujala pokojninsko varčevanje in omogočila vzdržno izvajanje medgeneracijskega zavezništva s ciljem dostojnega življenja vseh upokojencev.

analiziramo.png
Trenutni status obljube Ocene še ni

Vlada je obljubila, da bo izvedla pokojninsko reformo.

Za resor je odgovorna:
Levica.jpg

Levica


Kaj so obljubili v predvolilnem programu:
Kaj je obljubila pred volitvami?

"Krepili bomo prvi javni steber pokojninskega in invalidskega zavarovanja, saj je edini, ki zagotavlja univerzalno in enakopravno financiranje pravic ter ni podvržen tržnim špekulacijam. Nasprotovali bomo širjenju zasebnih pokojninskih zavarovanj in skladov. Sredstva za povišanje pokojnin bomo pridobili tako, da bomo prispevke delodajalca postopoma izenačili s prispevki delavca oziroma delavke (15,5 %). S tem bi pridobili več kot 800 milijonov evrov sredstev brez negativnih vplivov na državni proračun. Dodatna sredstva bi pridobili z uvedbo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na dohodke od kapitala."