Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika

Začetek gradnje HE Mokrice

ODD-GUMB-kat1-gosp.png
Besedilo koalicijske pogodbe

Začetek gradnje HE Mokrice na spodnji Savi

prelomljena.png
Trenutni status obljube Prelomljena

Vlada bo o prevladi druge javne koristi nad koristjo ohranjanja narave odločala po 3. aprilu, kar pomeni, da ministrstvo za okolje gradbenega dovoljenja, ki je podlaga za začetek gradnje, ne bo smelo izdati pred majem, ko bo mandat te vlade že končan.

spremljlamo.png
V izvajanju

Gradnje hidroelektrarne Mokrice predvidoma ne bo pred koncem aprila

28. 2. 2022

Matej Zwitter

Koalicijske stranke so se zavezale, da bodo zagotovile, da se bo začela gradnja hidroelektrarne Mokrice na spodnji Savi.

Investitorji v hidroelektrarno, podjetja Hess, Infra in Eles, so junija 2020 pri ministrstvu za okolje podali vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja v integralnem postopku, v katerem izvedejo tudi presojo vplivov na okolje.

Toda okoljske študije so pokazale, da bi imela gradnja hidroelektrarne škodljive posledice za ribji vrsti platnica in zvezdogled v posebnih ohranitvenih območjih na spodnji Savi in Krki.

Investitorji so zato sočasno z vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja podali tudi predlog za uvedbo postopka ugotavljanja prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave. V takem postopku lahko vlada odloči, da je poseg v prostor dopusten, čeprav bi škodljivo vplival na zavarovana ali ohranitvena območja, če gradbeni projekt uresničuje drug, pomembnejši javni interes.

Decembra 2020 je vlada odločila, da javna korist pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov prevlada nad ohranjanjem narave. Na podlagi te odločbe bi ministrstvo za okolje kljub škodljivim posledicam za ribje vrste lahko izdalo gradbeno dovoljenje za hidroelektrarno.

Toda društvo za preučevanje rib Slovenije je odločbo izpodbijalo pred upravnim sodiščem. To je februarja lani izvajanje odločbe najprej začasno ustavilo, septembra pa jo je razveljavilo in zadevo vrnilo vladi v ponovno odločanje.

Sodišče je namreč ugotovilo, da je vlada upoštevala le vpliv gradnje na zvezdogleda in platnico, medtem ko je v času odločitve presoja vplivov na druge vrste še potekala. Takšna parcialna presoja vplivov na naravo oziroma na zavarovana območja pa ni v skladu z zakonodajo. Poleg tega je sodišče še opozorilo, da vlada v izreku odločbe ni dovolj konkretizirala izravnalnih ukrepov, s katerimi morajo investitorji nadomestiti povzročeno škodo.

Na ministrstvu za okolje so za Oštro pojasnili, da so vse presoje vplivov na okolje že končane. Zatrdili so, da je njihova ugotovitev še vedno enaka, in sicer, da bo postopek ugotavljanja prevlade javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave potreben le za ribji vrsti platnica in zvezdogled. Vlada naj bi o tem predvidoma odločala aprila, so še pojasnili na ministrstvu.

Skladno z gradbenim zakonom lahko nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja in ohranjanja narave v 30 dneh po objavi vladne odločbe vložijo tožbo na upravnem sodišču. Ministrstvo sme gradbeno dovoljenje, ki je podlaga za začetek gradnje, izdati šele po pravnomočnosti odločbe.

SKLEP

Stranke vladajoče koalicije so se zavezale, da bodo začele graditi hidroelektrarno Mokrice na spodnji Savi. Investitorji so junija 2020 podali vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja in predlog za uvedbo postopka ugotavljanja prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave.

Decembra 2020 je vlada odločila, da javna korist pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov prevlada nad škodljivimi posledicami za ribji vrsti platnica in zvezdogled v posebnih ohranitvenih območjih na spodnji Savi in Krki. Toda upravno sodišče je vladno odločbo razveljavilo in vrnilo v ponovno odločanje.

Na ministrstvu za okolje so pojasnili, da bo vlada novo odločitev predvidoma sprejela aprila. Nanjo se lahko v 30 dneh pritožijo nevladne organizacije v javnem interesu s področja okolja. Nova vladna odločba ne bo pravnomočna, dokler se ta postopek ne bo končal, pravnomočnost odločbe pa je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. Obljuba je v izvajanju.

Preberi celotno analizo

prelomljena.png
Prelomljena

Gradnje HE Mokrice v tem mandatu ne bo

31. 3. 2022

Matej Zwitter

Koalicijske stranke so se zavezale, da se bo gradnja hidroelektrarne Mokrice na spodnji Savi začela še v tem mandatu.

Za izdajo gradbenega dovoljenja mora vlada najprej odločiti v postopku prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave. V njem lahko odloči, da je poseg v prostor dopusten, čeprav bi škodljivo vplival na zavarovana ali ohranitvena območja, če projekt uresničuje drug, pomembnejši javni interes.

Upravno sodišče je namreč septembra lani razveljavilo vladno odločbo, s katero je ta odločila, da javna korist pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov prevlada nad ohranjanjem narave. Zadevo je vrnilo vladi v ponovno odločanje.

Na ministrstvu za okolje in prostor so v začetku marca začeli zbirati pripombe javnosti in nevladnih organizacij na vlogo za postopek prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave. Rok za oddajo pripomb se izteče 3. aprila, na ministrstvu pa so za Oštro pojasnili, da bo vlada o prevladi javne koristi odločala po tem.

Gradbeni zakon določa, da lahko nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja in ohranjanja narave v 30 dneh po objavi vladne odločbe vložijo tožbo na upravnem sodišču. Ministrstvo sme gradbeno dovoljenje, ki je podlaga za začetek gradnje, izdati šele po pravnomočnosti odločbe, torej najprej v začetku maja.

SKLEP

Koalicijske stranke so obljubile začetek gradnje hidroelektrarne Mokrice v tem mandatu.

Vlada bo o prevladi druge javne koristi nad koristjo ohranjanja narave odločala po 3. aprilu, kar pomeni, da ministrstvo za okolje gradbenega dovoljenja, ki je podlaga za začetek gradnje, ne bo smelo izdati pred majem, ko bo mandat te vlade že končan. Obljuba je prelomljena.

Preberi celotno analizo

Pojdi na seznam vseh obljub