Javna uprava, pravosodje

Vzpostavitev centralne kadrovske baze javnih uslužbencev

ODD-GUMB-kat7-jav.png
Besedilo koalicijske pogodbe

Vzpostavitev centralne kadrovske baze vseh zaposlenih v javni upravi z opisom del in nalog

prelomljena.png
Trenutni status obljube Prelomljena

Na ministrstvu za javno upravo predvidevajo, da bodo do leta 2023 vzpostavili informatiziran sistem za upravljanje s kadri v organih državne uprave, v drugih organih javnega sektorja pa po letu 2023.

ni-dokazov.png
Nedotaknjena

Centralne kadrovske baze javnih uslužbencev še ni

15. 2. 2022

Samo Demšar

Koalicijski partnerji so se v koalicijski pogodbi zavezali k vzpostavitvi centralne kadrovske baze vseh zaposlenih v javni upravi z opisom del in nalog.

Na ministrstvu za javno upravo so pojasnili, da ima pojem »javna uprava« dve definiciji, ki so ju »pripravili profesorji prava in se uporabljata pri usposabljanju za imenovanje v naziv«.

V ožjem pomenu javno upravo sestavljajo državna uprava, torej ministrstva, organi v njihovi sestavi, vladne službe in upravne enote, uprave lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil. V širšem pomenu pa poleg teh vključuje še organe zakonodajne in sodne veje oblasti ter pravne osebe javnega prava.

Državni zbor je leta 2002 z zakonom o javnih uslužbencih predpisal vzpostavitev kadrovskih baz z opisom del in nalog za posamezna področja v javnem sektorju. Tako je denimo že vzpostavljena centralna kadrovska baza državne uprave, so pojasnili na ministrstvu. Vendar državna uprava obsega le del institucij javne uprave, kot smo pojasnili zgoraj.

Z ministrstva za javno upravo so sporočili, da vzpostavljajo informatiziran sistem za upravljanje s kadri MUZA, ki bo podpiral interni trg dela, izvedbo letnih razgovorov in internih izobraževanj ter spremljanje kariere uslužbencev. Po podatkih z vladne spletne strani bo sicer tudi ta sistem namenjen le državni upravi in ne celotni javni upravi.

Na vprašanje, ali načrtujejo vzpostavitev centralne kadrovske baze zaposlenih v celotnem javnem sektorju, k čemur so se koalicijski partnerji zavezali v koalicijski pogodbi, na ministrstvu niso odgovorili.

SKLEP

Koalicijski partnerji so se v koalicijski pogodbi zavezali k vzpostavitvi centralne kadrovske baze vseh zaposlenih v javni upravi z opisom del in nalog.

Kadrovske baze z opisom del in nalog za posamezna področja javne uprave je državni zbor predpisal z zakonom o javnih uslužbencih leta 2002. Doslej so vzpostavili kadrovsko bazo zaposlenih v državni upravi, ki obsega ministrstva, organe v njihovi sestavi, vladne službe in upravne enote.

Javna uprava poleg teh organov obsega vsaj še uprave lokalnih skupnosti in nosilce javnih pooblastil, v širšem pomenu pa tudi zakonodajno in sodno vejo oblasti ter pravne osebe javnega prava.

Na ministrstvu za javno upravo niso pojasnili, ali načrtujejo vzpostavitev kadrovske baze zaposlenih v celotni javni upravi. Obljuba je nedotaknjena.

Preberi celotno analizo

prelomljena.png
Prelomljena

Centralne kadrovske baze javnih uslužbencev ne bo vsaj do leta 2023

4. 4. 2022

Samo Demšar

Koalicijski partnerji so se zavezali k vzpostavitvi centralne kadrovske baze vseh zaposlenih v javni upravi z opisom del in nalog.

Javno upravo v ožjem pomenu sestavljajo državna uprava, torej ministrstva, organi v njihovi sestavi, vladne službe in upravne enote ter uprave lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil. V širšem pomenu pa jo sestavljajo še organi zakonodajne in sodne veje oblasti ter pravne osebe javnega prava.

Z ministrstva za javno upravo so sporočili, da vzpostavljajo informatiziran sistem za upravljanje s kadri MUZA, ki bo predvidoma končan do leta 2023. Sistem bodo najprej vpeljali v organih državne uprave, »po uspešni implementaciji pa bo lahko uveden tudi pri drugih organih javnega sektorja«.

SKLEP

Koalicijski partnerji so se v koalicijski pogodbi zavezali k vzpostavitvi centralne kadrovske baze vseh zaposlenih v javni upravi z opisom del in nalog.

Na ministrstvu za javno upravo predvidevajo, da bodo do leta 2023 vzpostavili informatiziran sistem za upravljanje s kadri v organih državne uprave, v drugih organih javnega sektorja pa po letu 2023.

Koalicijski partnerji so obljubo prelomili.

Preberi celotno analizo

Pojdi na seznam vseh obljub