Vzpostavitev centralne baze državnega premoženja

Javna uprava, pravosodje

Vzpostavitev centralne baze vseh delovno-materialnih sredstev in nepremičnin, ki so v državni lasti

prelomljena.png
Prelomljena

Vlada je prelomila obljubo, denimo tako, da je sprejela ukrep, ki je z njo v nasprotju ali neskladju, oziroma je do konca mandata ni izpolnila. Tudi kompromisno rešitev, s katero vlada izpolni le del obljube, štejemo za prelomljeno obljubo.

ODD-kat7-jav.png
prelomljena.png
Prelomljena
12. april 2022. 16:19

Brez sprememb v evidenci državnega premoženja

Matej Zwitter

Koalicijske stranke so se zavezale k vzpostavitvi centralne baze vseh delovno-materialnih sredstev in nepremičnin v državni lasti.

Ministrstvo za javno upravo (MJU) od leta 2008 vodi centralno evidenco vseh nepremičnin v državni lasti. Letos jo bo nadomestil nov informacijski sistem Gospodar, ki bo imel več podatkov in funkcionalnosti. Projekt uvedbe tega sistema se je sicer začel že leta 2016.

Na področju premičnega premoženja na MJU vodijo tudi centralno evidenco informacijske tehnologije v državni upravi.

Na ministrstvu za finance so za Oštro pojasnili, da od leta 1995 vodijo računovodsko evidenco osnovnih sredstev v državni lasti. Ta med drugim vsebuje podatke o lokaciji, datumu nabave in vrednosti premoženja, in sicer tako nepremičnin kot računalniške in druge opreme, pa tudi neopredmetenih sredstev, kot je programska oprema. V mandatu te vlade ni bilo sprememb v načinu delovanja evidence, so še pojasnili.

SKLEP

Koalicija se je zavezala, da bo vzpostavila centralno bazo vseh delovno-materialnih sredstev in nepremičnin v državni lasti.

Na ministrstvu za javno upravo od leta 2008 vodijo centralno evidenco državnih nepremičnin, od leta 2017 pa tudi evidenco informacijske tehnologije. Na ministrstvu za finance od leta 1995 vodijo računovodsko evidenco vseh osnovnih sredstev v državni lasti, kjer pa v mandatu te vlade ni bilo sprememb.

Baza delovno-materialnih sredstev in nepremičnin v državni lasti je obstajala že pred nastopom te vlade, v njenem mandatu pa ni bilo sprememb. Obljuba je prelomljena.

ni-dokazov.png
Nedotaknjena
2. marec 2022. 08:53

Centralne baze državnega premoženja še ni

Matej Zwitter

Koalicijske stranke so se zavezale, da bodo vzpostavile centralno bazo vseh delovno-materialnih sredstev in nepremičnin v državni lasti.

Ministrstvo za javno upravo (MJU) sicer že od leta 2008 skladno z zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti vodi centralno evidenco vseh nepremičnin v državni lasti.

Na ministrstvu so za Oštro pojasnili, da je sistem zastarel, zato ga bo letos nadomestil nov informacijski sistem Gospodar, ki bo imel več podatkov in funkcionalnosti. Sistem je trenutno v fazi testiranja, osnovni modul pa bo predvidoma v uporabi konec marca, so še pojasnili.

Na področju premičnega premoženja na MJU vodijo tudi centralno evidenco informacijske tehnologije v državni upravi. Kot so pojasnili, so sistem, ki omogoča spremljanje opreme od nakupa do odpisa, postavili leta 2017, leta 2020 pa so izvedli večjo nadgradnjo.

Na vprašanje, ali nameravajo vzpostaviti centralno evidenco vseh delovno-materialnih sredstev, na ministrstvu niso odgovorili.

SKLEP

Vladajoče stranke so se zavezale k vzpostavitvi centralne baze vseh delovno-materialnih sredstev in nepremičnin v državni lasti.

Na ministrstvu za javno upravo od leta 2008 vodijo centralno evidenco državnih nepremičnin, od leta 2017 pa tudi evidenco informacijske tehnologije. Na vprašanje, ali nameravajo vzpostaviti centralno evidenco vseh delovno-materialnih sredstev, niso odgovorili. Obljuba je nedotaknjena.

analiziramo.png
Ocene še ni
21. junij 2021. 02:00

Deli

Povej naprej!