Izobraževanje, kultura, znanost in šport

Uvedba dualnega sistema v srednjem in višjem šolstvu

ODD-GUMB-kat6-izobr.png
Besedilo koalicijske pogodbe

Uvajanje dualnega sistema v srednjem strokovnem in višjem šolstvu

prelomljena.png
Trenutni status obljube Prelomljena

Na ministrstvu so napovedali, da bo ekspertna skupina, ki jo bodo imenovali do konca marca, izvedla študijo izvedljivosti vajeništva v srednjem in višjem strokovnem izobraževanju.

ni-dokazov.png
Nedotaknjena

Vajeništvo za zdaj le v srednjih šolah

11. 3. 2022

Katarina Bulatović

Koalicijski partnerji so se zavezali, da bodo uvajali dualni sistem.

Srednje poklicne in strokovne šole so dualne, kadar pri izobraževanju sodelujejo s podjetji. Dijaki poklicnih šol morajo v celotnem trajanju šolanja opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja pri delodajalcu, dijaki srednjega strokovnega izobraževanja pa praviloma osem tednov. Študent višješolskega študijskega programa pri delodajalcu opravi 20 tednov prakse.

Državni zbor je leta 2017, v času vlade Mira Cerarja, sprejel zakon o vajeništvu, ki ureja to vrsto izobraževanja v srednjem poklicnem in strokovnem šolstvu. Dijaki, ki se vključijo v vajeniški sistem, se najmanj polovico izobraževalnega programa pod mentorstvom usposabljajo v podjetjih, najmanj 40 odstotkov pa v šoli.

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so za Oštro pojasnili, da so v sodelovanju s centrom za poklicno izobraževanje (CPI) zaključili spremljanje prve generacije dijakov, ki je vajeništvo končala v šolskem letu 2019/2020. V lanski evalvaciji poskusne uvedbe vajeništva so med drugim ugotovili, da je zanimanje dijakov za vajeništvo majhno, zato bo treba to obliko izobraževanja bolj promovirati. Letos je po podatkih ministrstva v vseh srednjih šolah le okoli 400 vajencev, v lanskem šolskem letu pa jih je bilo 300.

V evalvaciji so še opozorili, da je treba zagotoviti dolgoročno finančno vzdržnost vajeniškega izobraževanja in okrepiti sodelovanje med šolami, podjetji, ministrstvi, sindikati ter gospodarsko in obrtno-podjetniško zbornico. Vajeništvo po njihovem prispeva k višji kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja, saj dijakom omogoča neposredni stik s trgom dela, širjenje socialne mreže in s tem povečanje zaposlitvenih možnosti.

Branko Meh, predsednik obrtno-podjetniške zbornice, je poudaril, da delodajalcev, ki bi odpirali učna mesta za vajence, ni dovolj: »Po naši oceni je tako predvsem zaradi obveznosti in odgovornosti delodajalcev v postopku izvajanja vajeništva.« Dualni sistem od delodajalca namreč zahteva, da vajencu zagotovi mentorja za praktično usposabljanje.

Vajeništvo v višjem šolstvu še ni urejeno. Na ministrstvu so pojasnili, da bodo do konca marca imenovali ekspertno skupino za reformo v poklicnem in strokovnem izobraževanju, to bodo v okviru načrta za okrevanje in odpornost pripravljali med letoma 2022 in 2026. Eden od ciljev načrta je omogočiti boljši prehod na trg dela in spodbujanje sodelovanja z delodajalci pri izvajanju izobraževalnih programov, vključno z vajeništvom.

SKLEP

Koalicijski partnerji so se zavezali, da bodo v srednjem strokovnem in višjem šolstvu uvedli dualni sistem izobraževanja.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v času prejšnje vlade začelo izvajati vajeniški sistem kot dopolnilo srednjemu poklicnemu in strokovnemu izobraževanju, ne pa tudi višjemu šolstvu.

Na ministrstvu so napovedali, da bo ekspertna skupina, ki jo bodo imenovali do konca marca, izvedla študijo izvedljivosti vajeništva v srednjem in višjem strokovnem izobraževanju.

Obljuba je nedotaknjena.

Preberi celotno analizo

prelomljena.png
Prelomljena

Višje šolstvo ostaja brez vajeništva

10. 4. 2022

Katarina Bulatović

Koalicijske stranke so se zavezale, da bodo v srednjem strokovnem in višjem šolstvu uvajale dualni sistem, v katerem dijaki in študenti del izobraževanja opravijo v podjetjih.

Vlada je aprila lani sprejela načrt za okrevanje in odpornost, ki med drugim predvideva reformo poklicnega in strokovnega izobraževanja in spodbujanje sodelovanja z delodajalci pri izvajanju izobraževalnih programov, vključno z vajeništvom. Na ministrstvu so marca pojasnili, da bodo do konca meseca imenovali ekspertno skupino za pripravo reforme, vendar tega še niso storili.

SKLEP

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v tem mandatu napovedalo, da bodo do konca marca imenovali ekspertno skupino za pripravo reforme v šolstvu, vendar tega še niso storili. Obljuba je prelomljena.

Preberi celotno analizo

Pojdi na seznam vseh obljub