Izobraževanje, kultura, znanost in šport

Uvajanje podjetniških vsebin v šolstvu

ODD-GUMB-kat6-izobr.png
Besedilo koalicijske pogodbe

Uvajanje osnovnih podjetniških vsebin in podjetniške etike, vključno z osnovami finančne pismenosti in praktičnim spoznavanjem dela podjetnikov v lokalni skupnosti

prelomljena.png
Trenutni status obljube Prelomljena

Aktualna vlada je imenovala vodje podskupin nacionalnega strateškega sveta za podjetnost v izobraževanju in opredelila podjetnost, vendar podjetniških vsebin v šolstvu niso uvedli.

zaustavljena.png
Zastala

Podjetniške vsebine v šolstvu še iz časa prejšnje vlade

22. 2. 2022

Katarina Bulatović

Koalicijski partnerji so se zavezali k uvajanju osnovnih podjetniških vsebin in podjetniške etike v šolstvo, vključno z osnovami finančne pismenosti in praktičnim spoznavanjem dela podjetnikov.

Razvijanje podjetnosti je po zakonu o osnovni šoli eden od ciljev osnovnošolskega izobraževanja. Zakon podjetnost opredeljuje kot naravnanost k učinkovitosti, inovativnosti in ustvarjalnosti učenca.

Blaž Zupan, profesor na ljubljanski ekonomski fakulteti, je opozoril, da je treba ločevati med podjetnostjo in podjetništvom. Pojasnil je, da podjetnost vključuje nenehno spremljanje okolja, prepoznavanje priložnosti za ustvarjanje vrednosti, dejavnosti za uresničitev teh priložnosti in ustvarjanje vrednosti, torej koristi, za druge. Podjetništvo pa poleg teh lastnosti vključuje še zagon podjetja.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je februarja 2020, še v mandatu vlade Marjana Šarca, ustanovilo nacionalni strateški svet za podjetnost v izobraževanju, katerega namen je oblikovanje strategije in načrta za razvoj podjetnosti v šolstvu.

Na ministrstvu so za Oštro pojasnili, da so se člani v mandatu zdajšnje vlade sestali šestkrat in sprejeli sklepe, s katerimi so denimo imenovali vodje podskupin sveta, določili opredelitev podjetnosti in odločili, da bodo pripravili smernice za umeščanje podjetnosti v šolski sistem. Kdaj bodo smernice nared, niso navedli.

Dodali so, da podjetništvo v šolskem sistemu v sodelovanju z zavodom za šolstvo spodbujajo tudi projektno. Tako denimo od leta 2019 na 120 osnovnih šolah vodijo triletni projekt Pogum, na 70 gimnazijah pa projekt Podvig, s katerima želijo krepiti kompetence podjetnosti. Pri obeh sodelujejo predstavniki gospodarstva.

Marjana Kolenko, ravnateljica osnovne šole Lava Celje in članica strateškega sveta za podjetnost v izobraževanju, podpira uvedbo podjetniških vsebin v šolstvu, saj meni, da otroci potrebujejo nova, drugačna znanja in veščine. Projekte izvaja premalo šol, predvsem pa projekti ne prinašajo sistemskih sprememb.

Prepričana je, da bi morali na podlagi priporočil v strateškem svetu posodobiti učne načrte, ki bi vključevali finančno pismenost, sposobnosti reševanja konfliktov in etičnega premisleka. Poudarila je še, da bi bilo v njih treba bolj poudariti sodobne metode dela, ki učenca postavijo v vlogo sooblikovalca pouka in kritičnega presojevalca učnih vsebin.

Blaž Zupan, ki je prav tako član strateškega sveta za podjetnost v izobraževanju, meni, da je uvedba podjetnostnih vsebin v šolstvo med najbolj učinkovitimi načini za spodbujanje razvoja mladih, saj so veščine, kot je denimo prepoznavanje priložnosti za ustvarjanje vrednosti, univerzalne in pomembne za katerokoli poklic.

Poudaril je, da so podjetniške vsebine v šolskem sistemu vodili različni izvajalci, vendar le projektno in med seboj neusklajeno. Po njegovem je ministrstvo z ustanovitvijo sveta za podjetnost naredilo korak naprej, toda sistemskih rešitev za zdaj ni na vidiku.

SKLEP

Koalicijski partnerji so se v koalicijski pogodbi zavezali k uvajanju osnovnih podjetniških vsebin in podjetniške etike v šolstvo, vključno z osnovami finančne pismenosti in praktičnim spoznavanjem dela podjetnikov.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je februarja 2020, še v mandatu prejšnje vlade, ustanovilo nacionalni strateški svet za podjetnost v izobraževanju. V času aktualne vlade so na svetu imenovali vodje podskupin, opredelili podjetnost in odločili, da bodo uvedli smernice za umestitev vsebin o podjetnosti v šolski sistem.

Dejavnosti za izpolnitev obljube potekajo, vendar v postopku že dalj časa ni opaznega napredka. Obljuba je zastala.

Preberi celotno analizo

prelomljena.png
Prelomljena

V šolstvu brez podjetniških vsebin

10. 4. 2022

Katarina Bulatović

Koalicijski partnerji so se zavezali k uvedbi osnovnih podjetniških vsebin in podjetniške etike v šolstvu.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je februarja 2020, ob koncu mandata prejšnje vlade, ustanovilo nacionalni strateški svet za podjetnost v izobraževanju. V času aktualne vlade so imenovali vodje podskupin strateškega sveta, opredelili podjetnost in sklenili, da bodo pripravili smernice za uvajanje podjetniških vsebin v šolskem sistemu.

Na ministrstvu so na vprašanje, ali je vlada sprejela kakšne ukrepe, s katerimi bi izpolnila zavezo iz koalicijske pogodbe, odgovorili, da »pri ustanovitvi strateškega sveta ni bilo predvideno, da bi vlada sprejemala ukrepe. Zaveza je bila spodbujanje in umeščanje, kar smo počeli«. V koalicijski pogodbi so se sicer zavezali, da bodo uvajali podjetniške vsebine, ne pa spodbujali k uvedbi in umeščanju v šolstvu.

SKLEP

Koalicijski partnerji so se zavezali k uvedbi osnovnih podjetniških vsebin in podjetniške etike v šolstvu.

V času aktualne vlade so imenovali vodje podskupin nacionalnega strateškega sveta za podjetnost v izobraževanju in opredelili podjetnost, vendar podjetniških vsebin v šolstvu niso uvedli. Obljuba je prelomljena.

Preberi celotno analizo

Pojdi na seznam vseh obljub