Zdravje

Ustanovitev agencije za kakovost v zdravstvu

ODD-GUMB-kat3-zdrav.png
Besedilo koalicijske pogodbe

Ustanovitev agencije za kakovost zdravstvenih storitev ter vrednotenje, uvajanje in opuščanje zdravstvenih storitev in tehnologij

prelomljena.png
Trenutni status obljube Prelomljena

Predlog ministrstva za vzpostavitev neodvisnega organa za nadzor kakovosti v zdravstvu ni bil sprejet. Ministrstvo je januarja pripravilo predlog nacionalne strategije kakovosti in varnosti v zdravstvu 2022–2031, ki ga še usklajujejo.

zaustavljena.png
Zastala

Agencija za kakovost v zdravstvu odvisna od nacionalne strategije

28. 1. 2022

Katarina Bulatović

Koalicijski partnerji so se februarja lani zavezali k ustanovitvi agencije za kakovost zdravstvenih storitev. Napovedali so tudi, da bodo uvajali, vrednotili in opuščali zdravstvene storitve in tehnologije.

Kakovostna in varna zdravstvena obravnava je ena od pacientovih pravic. Zdravstveni minister lahko denimo, če so razlogi za sum nepravilnosti v zvezi s kakovostjo in varnostjo v zdravstvu, po zakonu o zdravstveni dejavnosti odredi sistemski nadzor obravnave pacienta.

Toda na ministrstvu za zdravje menijo, da podatki o kakovosti in varnosti zdravstvenega sistema ne omogočajo vpogleda v stanje pri posameznih izvajalcih. Pojasnili so, da so podatki neažurni in agregirani po območnih enotah zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), ne pa po posameznih izvajalcih. Medicinsko osebje in izvajalci storitev ne dobijo povratnih informacij, kar onemogoča »pravočasno sprejemanje ukrepov, brez ukrepov pa ni razvoja sistema kakovosti in varnosti«.

Julija 2020 je zato ministrstvo v okviru splošnega dogovora s predstavniki zdravstvenih izvajalcev in ZZZS predlagalo ustanovitev neodvisnega organa za področje kakovosti in varnosti. Med drugim bi bil pristojen za nadzor kakovosti izvajalcev zdravstvene nege, ocenjevanje medicinske tehnologije, vodenje nacionalnega registra opozorilnih nevarnih dogodkov ter raziskave na področju kakovosti in varnosti pacientov.

Predlog ministrstva ni bil sprejet. Na ZZZS so pojasnili, da bi agencijo morali ustanoviti na podlagi zakona, ne pa splošnega dogovora, ki ureja obseg in vrsto programov zdravstvenih storitev. Ustanovitev agencije sicer podpirajo, saj menijo, da hiter razvoj zdravstvenih tehnologij zahteva strokovno vrednotenje.

Na javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), kjer spremljajo neželene učinke zdravil in medicinskih pripomočkov, sicer pričakujejo, da bo ministrstvo v primeru ustanovitve agencije prerazporedilo pristojnosti med organi .

Z zdravniške zbornice so sporočili, da je več zborničnih odborov ministrstvu in nacionalnemu inštitutu za javno zdravje predlagalo, kako izboljšati kakovost in varnost v zdravstvu, vendar organa predlogov nista sprejela. Med drugim so se zavzeli za to, da bi morala agencija skrbeti za nacionalni register opozorilnih nevarnih dogodkov. Ministrstvo za zdravje je lani začelo pripravljati nacionalno strategijo kakovosti in varnosti v zdravstvu med letoma 2022 in 2032, ki določa ustanovitev nacionalnega organa za kakovost in varnost v zdravstvu. Na vprašanje Oštra, kdaj bo predvidoma sprejeta, so na ministrstvu odgovorili, da točne časovnice še nimajo.

Ustanovitev takega neodvisnega organa do konca leta 2023 predvideva tudi načrt za okrevanje in odpornost, ki ga je lani sprejela evropska komisija za uspešno okrevanje in razvoj držav članic po pandemiji covida-19.

SKLEP

Koalicijski partnerji so se februarja lani zavezali k ustanovitvi agencije za kakovost zdravstvenih storitev.

Ministrstvo za zdravje je ustanovitev neodvisnega organa za področje kakovosti in varnosti v zdravstvu predlagalo julija 2020 v okviru splošnega dogovora s predstavniki zdravstvenih izvajalcev in zavoda za zdravstveno zavarovanje. Predloga niso podprli.

Lani je ministrstvo začelo oblikovati nacionalno strategijo kakovosti in varnosti v zdravstvu med letoma 2022 in 2032, ki določa ustanovitev neodvisnega nacionalnega organa za kakovost in varnost v zdravstvu. Na vprašanje, kdaj bo strategija sprejeta, so odgovorili, da časovnice ne morejo predvideti.

Obljuba je zastala.

Preberi celotno analizo

prelomljena.png
Prelomljena

Brez agencije za kakovost v zdravstvu

10. 4. 2022

Katarina Bulatović

Koalicijski partnerji so se zavezali k ustanovitvi agencije za kakovost zdravstvenih storitev.

Zavod za zdravstveno zavarovanje in predstavniki izvajalcev v zdravstvu leta 2020 niso sprejeli predloga ministrstva za ustanovitev neodvisnega organa za področje kakovosti in varnosti v zdravstvu, saj menijo, da bi tak organ morali ustanoviti z zakonom.

Ministrstvo za zdravje je januarja letos pripravilo predlog nacionalne strategije kakovosti in varnosti v zdravstvu 2022–2031. Eden od strateških ciljev je upravljanje sistema kakovosti na nacionalni ravni in na ravni posameznih izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Predlog strategije vključuje tudi ustanovitev neodvisnega organa za spremljanje ter razvoj kakovosti in varnosti v zdravstvenem sistemu. Predlog še usklajujejo znotraj ministrstva.

SKLEP

Koalicijski partnerji so se zavezali k ustanovitvi agencije za kakovost zdravstvenih storitev.

Predlog ministrstva za vzpostavitev neodvisnega organa za nadzor kakovosti v zdravstvu ni bil sprejet. Ministrstvo je januarja pripravilo predlog nacionalne strategije kakovosti in varnosti v zdravstvu 2022–2031, ki ga še usklajujejo.

Obljuba je prelomljena.

Preberi celotno analizo

Pojdi na seznam vseh obljub