Ureditev pridelave in rabe konoplje

Kmetijstvo in podeželje

Ureditev pridelave in rabe konoplje v medicinske in industrijske namene

spremljlamo.png
V izvajanju

Vlada pripravlja ukrepe za izpolnitev obljube, pri čemer štejejo ukrepi, ki jih pripravljajo ministrstva ali organi v njihovi sestavi ali so v medresorskem usklajevanju, v obravnavi v državnem zboru, pri pristojnih organih in podobno.

ODD-kat4-kmet.png
spremljlamo.png
V izvajanju
26. julij 2021. 12:06

Vlada ureja pridelavo konoplje, ne pa tudi uporabe

Samo Demšar

Stranke vladajoče koalicije so se zavezale, da bodo uredile pridelavo in rabo konoplje v medicinske in industrijske namene.

Uporaba sintetičnih kanabinoidov ter cvetnih in plodnih vršičkov konoplje v medicini je v Sloveniji z zdravniškim receptom dovoljena od leta 2017. Takrat je vlada konopljo iz prve skupine prepovedanih drog razvrstila v drugo skupino, za katero je dovoljena uporaba v medicini.

Kljub temu pa v Sloveniji še ni dovoljeno gojenje konoplje v medicinske namene. Na ministrstvu za zdravje so za Oštro.si pojasnili, da so pripravili predlog zakona, ki določa pogoje in postopek za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje za medicinske namene. Pridelovalec bo med drugim moral imeti dovoljenje za proizvodnjo zdravil, zagotavljati pa bo moral ustrezno varovane prostore in sledljivost rastlin.

Predlog zakona je bil do 17. julija v javni razpravi, sledi pa medresorsko usklajevanje, so pojasnili na ministrstvu. Predvidevajo, da bi predlog zakona lahko sprejeli do konca leta.

Dovoljenja za gojenje konoplje v medicinske namene bo po predlogu zakona izdajalo ministrstvo za zdravje. Prav tako bo določalo količine in cene pridelka za domači trg. Konopljo bo lahko odkupoval in naprej prodajal izključno nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

Kot so pojasnili na ministrstvu, za potrebe slovenskega trga v medicinske namene zadostuje en pridelovalec konoplje. Ocenili so, da je za slovenski trg na leto potrebnih 20 kilogramov pridelka, izbrani pridelovalec pa bo presežke pridelave lahko tudi izvažal.

Kljub temu da v Sloveniji obstaja pravna podlaga za uporabo konoplje v medicinski namen, sistem v praksi ni zaživel, meni Eva Tavčar, docentka na ljubljanski fakulteti za farmacijo, ki se med drugim ukvarja z medicinsko uporabo konoplje.

Opozorila je, da so v slovenskih lekarnah na voljo le izolirani kanabinoidi v tekoči obliki, ne pa tudi cvetovi konoplje in zdravila iz ekstraktov konoplje, čeprav zakonodaja to dopušča. Prav tako po njenem mnenju ni dovolj izobraževanj za zdravnike o uporabi konoplje v medicinske namene, zato marsikateri ob predpisovanju zdravil sploh ne pomisli nanjo.

Na naše vprašanje, zakaj v predlogu zakona poleg pogojev za pridelovalce medicinske konoplje niso predlagali tudi podrobnejše ureditve rabe za medicinske namene, na ministrstvu niso odgovorili. Pojasnili so le, da koalicijska pogodba predvideva »ureditev in pridelavo konoplje v medicinske in industrijske namene«, kar sicer ne drži, saj koalicijska pogodba omenja tudi ureditev uporabe.

Pridelava industrijske konoplje bo dovoljena tudi iz sadik

Pridelavo konoplje za industrijske namene iz semena omogoča uredba o pridelavi konoplje iz leta 1999. Pridelava je dovoljena le iz semen, ne pa tudi sadik, pridelovalec pa mora imeti dovoljenje ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na ministrstvu so za Oštro pojasnili, da v tem mandatu ne predvidevajo sprememb glede pridelovanja industrijske konoplje iz semena.

Pripravljajo pa nov pravilnik o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka v industrijske namene. Ta bo poleg pridelave iz semen omogočil tudi pridelavo iz sadik konoplje.

Prodajo sadik konoplje pa bo urejal pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik navadne konoplje, ki ga pripravljajo na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Uporaba sadik bo po tem pravilniku dovoljena za vzgojo konoplje, pa tudi za pridelavo semen, proizvodnjo hrane in pijač ter kozmetičnih izdelkov in druge industrijske namene.

Oba pravilnika sta po podatkih e-uprave trenutno v medresorskem usklajevanju.

SKLEP

Koalicijske stranke so se v koalicijski pogodbi zavezale, da bodo uredile pridelavo in rabo konoplje v medicinske ter industrijske namene.

Ministrstvo za zdravje je pripravilo predlog zakona o gojenju in prometu s konopljo za medicinske namene, s katerim bodo uredili možnost pridelave konoplje v medicinske namene. Pričakujejo, da predlog sprejet še letos.

Zakaj zakon ne vsebuje tudi dodatne ureditve uporabe konoplje za medicinske namene, kot je bilo predvideno v koalicijski pogodbi, niso pojasnili.

Na področju pridelave konoplje za industrijske namene ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pripravljata dva pravilnika, ki bosta omogočila pridelavo industrijske konoplje iz sadik in njihovo prodajo.

Vlada pripravlja zakon o pridelavi konoplje za medicinske namene ter pravilnika, ki urejata pridelavo industrijske konoplje iz sadik, zato je obljuba v izvajanju.

analiziramo.png
Ocene še ni
21. junij 2021. 02:00

Deli

Povej naprej!