Tri dni bolniške odsotnosti brez obiska zdravnika

Zdravje

Koriščenje treh dni bolniške odsotnosti brez obiska osebnega zdravnika v skupnem obsegu 9 dni v koledarskem letu

ni-dokazov.png
Nedotaknjena

Po pregledu relevantnih ukrepov, zakonodaje in drugih virov ter poizvedovanju pri pristojnih institucijah ali ciljnih skupinah smo ugotovili, da vlada (še) ni začela dejavnosti za izpolnitev obljube.

ODD-kat3-zdrav.png
ni-dokazov.png
Nedotaknjena
12. julij 2021. 08:20

Sistemske uvedbe bolniške brez obiska zdravnika še ni

Koalicijski partnerji so se februarja lani zavezali, da bodo omogočili koriščenje treh dni bolniške odsotnosti z delovnega mesta brez obiska osebnega zdravnika, in sicer v skupnem obsegu devet dni v koledarskem letu.

Zavarovanec je po pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja od dela zadržan, kadar osebni zdravnik ugotovi, da začasno ni sposoben opravljati svojega dela zaradi bolezni ali poškodbe. To je mogoče tudi, če ugotovi, da mora zavarovanec negovati družinskega člana.

Državni zbor je oktobra lani sprejel zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19. Po tem zakonu je bil lahko delavec v obdobju od 24. oktobra do 31. decembra lani zaradi bolezni odsoten z dela brez zdravnikovega potrdila o upravičeni zadržanosti. To je bilo mogoče do tri zaporedne delovne dni, a le enkrat v koledarskem letu.

Vlada je februarja letos v zakonu o dodatnih ukrepih za omilitev posledic covida-19 isti ukrep uvedla vnovič, a zopet le do konca letošnjega leta.

Skladno z zakonom mora delavec o kratkotrajni odsotnosti zaradi bolezni pisno ali elektronsko obvestiti delodajalca prvi dan odsotnosti. Delavec med koriščenjem kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni ne sme opravljati pridobitne dejavnosti ali se gibati zunaj kraja svojega bivanja.

Na ministrstvu za zdravje so na naše vprašanje, ali načrtujejo, da bo ukrep tridnevne bolniške odsotnosti brez obiska osebnega zdravnika postal dolgoročen, odgovorili, da bodo podaljšanje ukrepa iz interventnega zakona obravnavali sistemsko v okviru novele zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, ki je v pripravi. Kdaj bo novela pripravljena, niso odgovorili, pojasnili so le, da bo javnost o časovnici pravočasno obveščena.

Ministrstvo je sicer 7. julija na portalu eDemokracija objavilo predlog novele zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, v katerem pa ni določb, ki bi zadevale bolniško odsotnost brez potrdila zdravnika.

Sklep

Vlada je oktobra lani v zakonu o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19 določila, da je lahko delavec največ tri zaporedne dni bolniško odsoten z dela brez potrdila osebnega zdravnika. To je mogoče le enkrat v koledarskem letu in le v skupnem obsegu devet dni na leto.

Zakon je bil v veljavi do konca decembra, februarja pa je bil ukrep spet uveden z novim zakonom o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19. Ta velja do konca letošnjega leta.

Na zdravstvenem ministrstvu so pojasnili, da bodo trajno uvedbo devetdnevne odsotnosti delavcev brez obiska zdravnika uredili v noveli zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zatrdili so, da bo javnost pravočasno obveščena o pripravi predpisa.

Toda v noveli zakona, ki je bila na portalu eDemokracija objavljena 7. julija, ni določb, ki bi zadevale ta ukrep. Sedanji ukrep velja do konca leta, poleg tega določa, da sme biti delavec brez zdravniškega potrdila odsoten največ tri dni v letu in ne devet, kot so se stranke zavezale v koalicijski pogodbi.

Kdaj bo vlada predlagala sistemski ukrep, kakršnega so stranke obljubile v koalicijski pogodbi, na ministrstvu za zdravje niso pojasnili, zato smo obljubo ocenili za nedotaknjeno.

analiziramo.png
Ocene še ni
21. junij 2021. 02:00

Deli

Povej naprej!