Zdravje

Tri dni bolniške odsotnosti brez obiska zdravnika

ODD-GUMB-kat3-zdrav.png
Besedilo koalicijske pogodbe

Koriščenje treh dni bolniške odsotnosti brez obiska osebnega zdravnika v skupnem obsegu 9 dni v koledarskem letu

prelomljena.png
Trenutni status obljube Prelomljena

Vlada je oktobra 2020 določila, da je lahko delavec največ tri zaporedne dni na leto bolniško odsoten z dela brez potrdila osebnega zdravnika. Vendar vlada obljube ni uredila sistemsko. Ukrep je zgolj začasno podaljševala, nazadnje februarja letos do konca maja.

ni-dokazov.png
Nedotaknjena

Sistemske uvedbe bolniške brez obiska zdravnika še ni

12. 7. 2021

Koalicijski partnerji so se februarja lani zavezali, da bodo omogočili koriščenje treh dni bolniške odsotnosti z delovnega mesta brez obiska osebnega zdravnika, in sicer v skupnem obsegu devet dni v koledarskem letu.

Zavarovanec je po pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja od dela zadržan, kadar osebni zdravnik ugotovi, da začasno ni sposoben opravljati svojega dela zaradi bolezni ali poškodbe. To je mogoče tudi, če ugotovi, da mora zavarovanec negovati družinskega člana.

Državni zbor je oktobra lani sprejel zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19. Po tem zakonu je bil lahko delavec v obdobju od 24. oktobra do 31. decembra lani zaradi bolezni odsoten z dela brez zdravnikovega potrdila o upravičeni zadržanosti. To je bilo mogoče do tri zaporedne delovne dni, a le enkrat v koledarskem letu.

Vlada je februarja letos v zakonu o dodatnih ukrepih za omilitev posledic covida-19 isti ukrep uvedla vnovič, a zopet le do konca letošnjega leta.

Skladno z zakonom mora delavec o kratkotrajni odsotnosti zaradi bolezni pisno ali elektronsko obvestiti delodajalca prvi dan odsotnosti. Delavec med koriščenjem kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni ne sme opravljati pridobitne dejavnosti ali se gibati zunaj kraja svojega bivanja.

Na ministrstvu za zdravje so na naše vprašanje, ali načrtujejo, da bo ukrep tridnevne bolniške odsotnosti brez obiska osebnega zdravnika postal dolgoročen, odgovorili, da bodo podaljšanje ukrepa iz interventnega zakona obravnavali sistemsko v okviru novele zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, ki je v pripravi. Kdaj bo novela pripravljena, niso odgovorili, pojasnili so le, da bo javnost o časovnici pravočasno obveščena.

Ministrstvo je sicer 7. julija na portalu eDemokracija objavilo predlog novele zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, v katerem pa ni določb, ki bi zadevale bolniško odsotnost brez potrdila zdravnika.

Sklep

Vlada je oktobra lani v zakonu o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19 določila, da je lahko delavec največ tri zaporedne dni bolniško odsoten z dela brez potrdila osebnega zdravnika. To je mogoče le enkrat v koledarskem letu in le v skupnem obsegu devet dni na leto.

Zakon je bil v veljavi do konca decembra, februarja pa je bil ukrep spet uveden z novim zakonom o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19. Ta velja do konca letošnjega leta.

Na zdravstvenem ministrstvu so pojasnili, da bodo trajno uvedbo devetdnevne odsotnosti delavcev brez obiska zdravnika uredili v noveli zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zatrdili so, da bo javnost pravočasno obveščena o pripravi predpisa.

Toda v noveli zakona, ki je bila na portalu eDemokracija objavljena 7. julija, ni določb, ki bi zadevale ta ukrep. Sedanji ukrep velja do konca leta, poleg tega določa, da sme biti delavec brez zdravniškega potrdila odsoten največ tri dni v letu in ne devet, kot so se stranke zavezale v koalicijski pogodbi.

Kdaj bo vlada predlagala sistemski ukrep, kakršnega so stranke obljubile v koalicijski pogodbi, na ministrstvu za zdravje niso pojasnili, zato smo obljubo ocenili za nedotaknjeno.

Preberi celotno analizo

prelomljena.png
Prelomljena

Koalicija bolniške brez obiska zdravnika ni sistemsko uredila

10. 4. 2022

Žana Erznožnik

Vlada je koriščenje treh dni bolniške odsotnosti z delovnega mesta brez obiska osebnega zdravnika v tem mandatu večkrat začasno omogočila, sistemsko pa ukrepa ni uvedla.

Državni zbor je oktobra 2020 v enem od paketov protikoronskih ukrepov delavcem omogočil, da so bili v primeru bolezni lahko odsotni z dela brez zdravnikovega potrdila o upravičeni zadržanosti. To je bilo mogoče le enkrat na leto, za do tri zaporedne delovne dni in le v obdobju od 24. oktobra do 31. decembra 2020.

Poslanci so februarja lani v zakonu o dodatnih ukrepih za omilitev posledic epidemije covida-19 isti ukrep vnovič uvedli, a spet le do konca leta. Februarja letos ga je vlada s sklepom podaljšala do konca maja.

Na vprašanje, zakaj vlada bolniške odsotnosti brez obiska zdravnika ni uredila sistemsko, na ministrstvu za zdravje niso odgovorili.

Sporočili so le, da bodo v okviru načrta za okrevanje in odpornost pripravili celovito prenovo zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju. Med cilji prenove zakona sicer niso našteli ureditve bolniške odsotnosti brez obiska zdravnika, niti se niso odzvali na dodatno vprašanje, ali bo zakon, ki ga pripravljajo, to uredil.

»O časovnici sprejetja in vsebini zakona bo odločal prihodnji državni zbor,« so še sporočili.

SKLEP

Vlada je oktobra 2020 v zakonu o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19 določila, da je lahko delavec največ tri zaporedne dni na leto bolniško odsoten z dela brez potrdila osebnega zdravnika.

Vendar vlada obljube ni uredila sistemsko. Ukrep je zgolj začasno podaljševala, nazadnje februarja letos do konca maja.

Vlada bolniške odsotnosti brez obiska zdravnika ni uredila sistemsko, zato je obljuba prelomljena.

Preberi celotno analizo

Pojdi na seznam vseh obljub