Finance

Spodbujanje nagrajevanja zaposlenih z delniškimi opcijami

ODD-GUMB-kat5-fin.png
Besedilo koalicijske pogodbe

Spodbujanje nagrajevanja zaposlenih z delniškimi opcijami s pravico do kasnejšega nakupa po vnaprej določeni ceni

izpolnjena.png
Trenutni status obljube Izpolnjena

Poslanci so sprejeli novelo zakona o dohodnini, po kateri bo med bonitete vštetih le 65 odstotkov ugotovljene vrednosti delniške opcije. Delodajalci bodo lahko tudi trinajsto plačo izplačevali v delniških opcijah.

zaustavljena.png
Zastala

Koalicija predlagala razbremenitev nagrajevanja z delniškimi opcijami

7. 2. 2022

Matej Zwitter

Koalicijske stranke so se zavezale, da bodo spodbudile nagrajevanje zaposlenih z delniškimi opcijami, pri katerih ti dobijo pravico do kasnejšega nakupa delnic podjetja po vnaprej določeni ceni.

Delniške opcije po zakonu o dohodnini spadajo med bonitete, ki se vštevajo v dohodek iz delovnega razmerja in so kot take tudi obdavčene.

Maja lani je vlada predlagala novelo zakona o dohodnini, decembra pa je odbor za finance sprejel amandma koalicijskih strank SDS, NSi in SMC, s katerim so predlagale davčno razbremenitev nagrad v obliki delniških opcij.

Po predlogu novele bi se med bonitete štelo le 65 odstotkov ugotovljene vrednosti delniške opcije. To bi veljalo pod pogojem, da bi bil delavec pred uporabo pravice do nakupa delnic v podjetju zaposlen najmanj eno leto.

Predlog novele spreminja tudi izplačilo za poslovno uspešnost, znano kot 13. plača, ki jo lahko delodajalci izplačujejo tudi v naravi, denimo v delniških opcijah. V tem primeru bi bile delniške opcije neobdavčene do višine povprečne slovenske mesečne plače ali povprečne plače posameznega delavca v zadnjem letu, če je to za delavca ugodneje. Pravica do izplačila 13. plače mora biti sicer opredeljena v kolektivni pogodbi, prejeti pa jo morajo vsi upravičeni delavci.

Na gospodarski zbornici so za Oštro pojasnili, da predlagane spremembe podpirajo, saj menijo, da spodbujajo nagrajevanje zaposlenih in vključevanje ključnih kadrov v lastništvo hitro rastočih podjetij. Predlagajo pa še dodatno davčno razbremenitev nagrajevanja z delniškimi opcijami, in sicer bi med bonitete šteli le 50 odstotkov vrednosti opcij.

Do predlaganih sprememb pa so kritični v zvezi svobodnih sindikatov. Za Oštro so pojasnili, da sicer ne nasprotujejo davčni razbremenitvi nagrad za zaposlene, vendar bo imela razbremenitev nagrajevanja z opcijami po njihovi oceni pozitivne posledice za majhno število ljudi. »Da bi bila takšna uporaba nagrajevanja zaposlenih bolj pogosta, bi bilo treba poiskati ustrezne sistemske rešitve, kakršna bi bila sprememba zakona o delitvi dobička, ki bi veljala za vse zaposlene in ne zgolj za peščico.«

Poslanci bi morali o noveli glasovati 15. decembra, a so tega dne izglasovali predlog poslanca SDS Danijela Krivca, da se odločanje preloži na eno izmed naslednjih sej. V poslanski skupini Levice so sočasno vložili predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zakonu. Državni zbor o predlogu še ni odločal.

SKLEP

Koalicijske stranke so se zavezale, da bodo spodbudile nagrajevanje zaposlenih z delniškimi opcijami. Decembra lani je odbor za finance sprejel dopolnilo koalicijskih strank k predlogu novele zakona o dohodnini, s katerim so predlagale davčno razbremenitev nagrad v obliki delniških opcij.

Državni zbor bi moral o predlogu novele glasovati decembra, a so odločanje preložili. V poslanski skupini Levice pa so vložili predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zakonu, o katerem poslanci prav tako še niso odločali. Izvajanje obljube je zastalo.

Preberi celotno analizo

spremljlamo.png
V izvajanju
18. 2. 2022

Matej Zwitter

Odbor za finance bi moral 16. februarja glasovati o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o noveli zakona o dohodnini, vendar so poslanci Levice isti dan predlog umaknili. Kdaj bo o predlaganem zakonu odločal državni zbor, še ni znano.

Preberi celotno analizo

izpolnjena.png
Izpolnjena

Nižja obdavčitev nagrajevanja z delniškimi opcijami

15. 3. 2022

Matej Zwitter

Poslanci so s 45 glasovi za in 40 proti sprejeli novelo zakona o dohodnini.

Novela med drugim davčno razbremenjuje nagrajevanje zaposlenih z delniškimi opcijami, pri katerih ti dobijo pravico do kasnejšega nakupa delnic podjetja po vnaprej določeni ceni.

Delniške opcije po zakonu o dohodnini spadajo med bonitete, ki se vštevajo v dohodek iz delovnega razmerja in so kot take tudi obdavčene. Odslej se bo med bonitete štelo le 65 odstotkov ugotovljene vrednosti delniške opcije, pod pogojem, da je bil delavec pred uporabo pravice do delniškega nakupa v podjetju zaposlen najmanj eno leto.

Novela spreminja tudi izplačilo za poslovno uspešnost, znano kot trinajsta plača, ki jo bodo delodajalci po novem lahko izplačevali tudi v naravi, denimo v delniških opcijah. V tem primeru bi bile delniške opcije neobdavčene do višine povprečne slovenske mesečne plače ali povprečne plače posameznega delavca v zadnjem letu, če je to za delavca ugodneje.

SKLEP

Koalicijske stranke so se zavezale, da bodo spodbudile nagrajevanje zaposlenih z delniškimi opcijami.

Poslanci so sprejeli novelo zakona o dohodnini, po kateri bo med bonitete vštetih le 65 odstotkov ugotovljene vrednosti delniške opcije. Delodajalci bodo lahko trinajsto plačo izplačevali v delniških opcijah. Obljuba je izpolnjena.

Preberi celotno analizo

Pojdi na seznam vseh obljub