Reforma ocenjevanja dela sodnikov

Javna uprava, pravosodje

Prenos ocenjevanja dela sodnikov s sodnega sveta na predsednike sodišč

ni-dokazov.png
Nedotaknjena

Po pregledu relevantnih ukrepov, zakonodaje in drugih virov ter poizvedovanju pri pristojnih institucijah ali ciljnih skupinah smo ugotovili, da vlada (še) ni začela dejavnosti za izpolnitev obljube.

ODD-kat7-jav.png
ni-dokazov.png
Nedotaknjena
29. november 2021. 08:45

Brez večjih sprememb pri ocenjevanju sodnikov

Zala Čas

Koalicijski partnerji so se februarja lani zavezali, da bodo reformirali ocenjevanje dela sodnikov, in sicer bi to pristojnost prenesli s sodnega sveta na predsednike sodišč.

Po zakonu o sodnem svetu ta sprejema merila kakovosti dela sodnikov za oceno sodniške službe, ki jih mora skladno z 28. členom zakona o sodniški službi upoštevati, kadar izbira kandidate za sodniško službo ali odloča o njihovem napredovanju.

Toda ocenjevanje dela sodnikov je po tem zakonu v pristojnosti personalnih svetov in ne sodnega sveta, kot so stranke trdile v koalicijski pogodbi, kar so za Oštro potrdili tudi na ministrstvu za pravosodje.

Po 31. členu zakona personalni svet sodnike ocenjuje vsaka tri leta, oceno sodnikov začetnikov pa v tem obdobju pripravi vsako leto. Personalni svet višjega sodišča ocenjuje sodnike okrajnih in okrožnih sodišč na njegovem območju, oceno za višje in vrhovne sodnike pa izdela personalni svet vrhovnega sodišča.

Na ministrstvu za pravosodje so pojasnili, da načrtujejo spremembe sodniške zakonodaje, med njimi tudi manjše prilagoditve glede ocenjevanja dela sodnikov. Predlagali so poenotenje personalnih svetov na ravni višjih sodišč, tako da bi delo okrajnih in okrožnih sodnikov na območju celotne države ocenjeval le en personalni svet in ne več sveti posameznih višjih sodišč na svojih območjih.

Tako želijo zagotoviti enotno uporabo meril za ocenjevanje in odpraviti neenakomerno obremenjenost sedanjih personalnih svetov, so pojasnili na ministrstvu. Prenosa ocenjevanja sodnikov na predsednike sodišč, kot so stranke obljubile v koalicijski pogodbi, niso predlagali, saj bi to pomenilo nevarnost subjektivizacije ocenjevanja.

Kot so pojasnili na ministrstvu, so v začetku novembra v predhodno strokovno obravnavo vrhovnemu sodišču, sodnemu svetu in sodniškemu društvu poslali delovni osnutek novele zakona o sodniški službi. Vsi trije so za Oštro potrdili, da so osnutek prejeli, vendar uradnih stališč o njem še niso sprejeli.

SKLEP

Koalicijski partnerji so se februarja lani zavezali, da bodo ocenjevanje sodniškega dela s sodnega sveta prenesli na predsednike sodišč.

Po trenutni zakonodaji sicer sodnikov ne ocenjuje sodni svet, temveč personalni sveti.

Na ministrstvu za pravosodje so pojasnili, da načrtujejo spremembe sodniške zakonodaje, tudi prilagoditve pri ocenjevanju sodniške službe. V delovnem osnutku novele o sodniški službi so predlagali poenotenje personalnih svetov na ravni višjih sodišč v enega, ki bi ocenjeval delo prvostopenjskih sodnikov na območju celotne države.

Prenosa ocenjevanja na predsednike sodišč, kot so stranke obljubile v koalicijski pogodbi, niso predlagali, saj bi to pomenilo nevarnost subjektivizacije ocenjevanja.

Delovni osnutek so v začetku novembra v predhodno strokovno obravnavo poslali vrhovnemu sodišču, sodnemu svetu in sodniškemu društvu. Vendar predlog zakona ne uresničuje obljube v koalicijski pogodbi, zato je obljuba o reformi ocenjevanja dela sodnikov nedotaknjena.

analiziramo.png
Ocene še ni
21. junij 2021. 02:00

Deli

Povej naprej!