Pravica do seniorske olajšave

Mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve

Vnovična uvedba pravice do seniorske olajšave za upokojence, ki so starejši od 70 let in imajo polno pokojninsko dobo.

spremljlamo.png
V izvajanju

Vlada pripravlja ukrepe za izpolnitev obljube, pri čemer štejejo ukrepi, ki jih pripravljajo ministrstva ali organi v njihovi sestavi ali so v medresorskem usklajevanju, v obravnavi v državnem zboru, pri pristojnih organih in podobno.

ODD-kat2-mlad.png
spremljlamo.png
V izvajanju
7. oktober 2021. 08:09

Predvidena vnovična uvedba seniorske olajšave

Katarina Bulatović

Koalicijski partnerji so se zavezali, da bodo spet uvedli tako imenovano seniorsko olajšavo za upokojence, starejše od 70 let, ki imajo polno pokojninsko dobo. Upokojencem bi priznali zmanjšanje letne davčne osnove za 1500 evrov.

Ministrstvo za finance je maja v predlogu novele zakona o dohodnini predlagalo uvedbo opisane dodatne seniorske olajšave. Ob upoštevanju zdajšnje dohodninske lestvice in davčnih olajšav za upokojence bi bile pokojnine z uvedbo seniorske olajšave neobdavčene do 1433 evrov na mesec, kar je skladno s preračuni, ki so jih Oštru poslali z ministrstva za finance. V trenutni ureditvi so pokojnine neobdavčene do 1173 evrov na mesec.

Po podatkih zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bi z uvedbo seniorske olajšave razbremenili 33.206 oziroma 11,5 odstotka upokojencev, starejših od 70 let.

Ministrstvo za finance predvideva, da bi se javnofinančni prihodki zaradi uvedbe olajšave znižali za približno devet milijonov evrov na leto.

Novelo zakona je vlada maja poslala državnemu zboru, kjer čaka na prvo obravnavo. Na ministrstvu za finance predvidevajo, da bodo poslanci o noveli odločali na oktobrski seji. Kdaj konkretno, niso opredelili.

»Seniorsko olajšavo globoko podpiramo,« je dejal predsednik zveze društev upokojencev Janez Sušnik. Olajšava bi po njegovih besedah številnim upokojencem veliko pomenila. »Vsak evro je dober. Še posebej, če človek stanuje sam in težko obvladuje stroške.«

Seniorska olajšava je bila sicer v veljavi od leta 1991 do 2013, ko jo je odpravila vlada Alenke Bratušek. Takrat je znašala 1330 evrov, do nje pa so bili upravičeni upokojenci, starejši od 65 let.

S K L E P

Koalicija je obljubila vnovično uvedbo pravice do seniorske olajšave za upokojence s polno pokojninsko dobo, starejše od 70 let. Priznali bi jim zmanjšanje letne davčne osnove za 1500 evrov.

Novela zakona, ki bo to urejala, čaka na prvo obravnavo v državnem zboru. Na ministrstvu za finance predvidevajo, da bodo poslanci o noveli odločali na oktobrski seji. Obljuba je v izvajanju.

analiziramo.png
Ocene še ni
21. junij 2021. 02:00

Deli

Povej naprej!