Mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve

Pravica do seniorske olajšave

ODD-GUMB-kat2-mlad.png
Besedilo koalicijske pogodbe

Vnovična uvedba pravice do seniorske olajšave za upokojence, ki so starejši od 70 let in imajo polno pokojninsko dobo.

izpolnjena.png
Trenutni status obljube Izpolnjena

Poslanci so sprejeli novelo zakona o dohodnini, ki predvideva zmanjšanje letne davčne osnove za 1500 evrov za prebivalce, starejše od 70 let, in za tiste, ki najmanj deset let prostovoljno in nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči.

spremljlamo.png
V izvajanju

Predvidena vnovična uvedba seniorske olajšave

7. 10. 2021

Katarina Bulatović

Koalicijski partnerji so se zavezali, da bodo spet uvedli tako imenovano seniorsko olajšavo za upokojence, starejše od 70 let, ki imajo polno pokojninsko dobo. Upokojencem bi priznali zmanjšanje letne davčne osnove za 1500 evrov.

Ministrstvo za finance je maja v predlogu novele zakona o dohodnini predlagalo uvedbo opisane dodatne seniorske olajšave. Ob upoštevanju zdajšnje dohodninske lestvice in davčnih olajšav za upokojence bi bile pokojnine z uvedbo seniorske olajšave neobdavčene do 1433 evrov na mesec, kar je skladno s preračuni, ki so jih Oštru poslali z ministrstva za finance. V trenutni ureditvi so pokojnine neobdavčene do 1173 evrov na mesec.

Po podatkih zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bi z uvedbo seniorske olajšave razbremenili 33.206 oziroma 11,5 odstotka upokojencev, starejših od 70 let.

Ministrstvo za finance predvideva, da bi se javnofinančni prihodki zaradi uvedbe olajšave znižali za približno devet milijonov evrov na leto.

Novelo zakona je vlada maja poslala državnemu zboru, kjer čaka na prvo obravnavo. Na ministrstvu za finance predvidevajo, da bodo poslanci o noveli odločali na oktobrski seji. Kdaj konkretno, niso opredelili.

»Seniorsko olajšavo globoko podpiramo,« je dejal predsednik zveze društev upokojencev Janez Sušnik. Olajšava bi po njegovih besedah številnim upokojencem veliko pomenila. »Vsak evro je dober. Še posebej, če človek stanuje sam in težko obvladuje stroške.«

Seniorska olajšava je bila sicer v veljavi od leta 1991 do 2013, ko jo je odpravila vlada Alenke Bratušek. Takrat je znašala 1330 evrov, do nje pa so bili upravičeni upokojenci, starejši od 65 let.

S K L E P

Koalicija je obljubila vnovično uvedbo pravice do seniorske olajšave za upokojence s polno pokojninsko dobo, starejše od 70 let. Priznali bi jim zmanjšanje letne davčne osnove za 1500 evrov.

Novela zakona, ki bo to urejala, čaka na prvo obravnavo v državnem zboru. Na ministrstvu za finance predvidevajo, da bodo poslanci o noveli odločali na oktobrski seji. Obljuba je v izvajanju.

Preberi celotno analizo

spremljlamo.png
V izvajanju
28. 10. 2021

Matej Zwitter

Poslanci so 26. oktobra na redni seji državnega zbora s 43 glasovi za in tremi proti izglasovali, da je predlog novele zakona o dohodnini primeren za nadaljnjo obravnavo. Poslanci opozicijskih poslanskih skupin LMŠ, SD, Levice, SAB in nepovezanih poslancev, razen Igorja Zorčiča, so glasovanje obstruirali.

Preberi celotno analizo

spremljlamo.png
V izvajanju
3. 12. 2021

Matej Zwitter

Odbor za finance je na drugi obravnavi potrdil predlog novele zakona o dohodnini. Ureditev seniorske olajšave v amandmiranem predlogu zakona ostaja nespremenjena. So pa poslanci sprejeli dopolnilo poslanskih skupin SDS, NSi in SMC, s katerim so pravico do letnega znižanja davčne osnove za 1500 evrov razširili na vse, ki najmanj deset let prostovoljno in nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči, ne glede na njihovo starost.

Poslanci so zavrnili vsa dopolnila Levice, sprejeli pa so skupno devet dopolnil SDS, NSi in SMC. Tako so denimo potrdili dodatne možnosti znižanja davčne osnove za nakazila društvom v javnem interesu in vložke v vrhunski šport ter davčno razbremenili bonitete, ki jih zaposleni prejmejo v obliki delniških opcij.

Državni zbor bo o predlogu zakona predvidoma razpravljal na decembrski seji.

Preberi celotno analizo

spremljlamo.png
V izvajanju
16. 12. 2021

Matej Zwitter

Poslanci so na 28. redni seji državnega zbora prestavili odločanje o noveli zakona o dohodnini. V skladu s predvidenim časovnim potekom seje bi morali o noveli glasovati 15. decembra, a so istega dne izglasovali predlog poslanca SDS Danijela Krivca, da se odločanje preloži na eno izmed naslednjih sej.

V poslanski skupini Levice so sočasno vložili zahtevo za sklic posvetovalnega referenduma o zakonu, saj menijo, da je »eden od najbolj škodljivih zakonov, ki jih je pripravila aktualna vlada«. Opozorili so, da bi se z njim povečala neenakost in znižali javnofinančni prihodki.

Preberi celotno analizo

spremljlamo.png
V izvajanju
18. 2. 2022

Matej Zwitter

Odbor za finance bi moral 16. februarja glasovati o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o noveli zakona o dohodnini, vendar so poslanci Levice isti dan predlog umaknili. Kdaj bo o predlaganem zakonu odločal državni zbor, še ni znano.

Preberi celotno analizo

izpolnjena.png
Izpolnjena

Vlada spet uvedla seniorske olajšave

15. 3. 2022

Matej Zwitter

Poslanci so s 45 glasovi za in 40 proti sprejeli novelo zakona o dohodnini.

Novela med drugim uvaja seniorsko olajšavo za upokojence, starejše od 70 let, ki jim bo priznano zmanjšanje letne davčne osnove za 1500 evrov.

Po podatkih zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bi z uvedbo seniorske olajšave razbremenili 33.206 oziroma 11,5 odstotka upokojencev v tej starostni skupini.

Ob upoštevanju zdajšnje dohodninske lestvice in davčnih olajšav za upokojence bodo pokojnine z uvedbo seniorske olajšave neobdavčene do 1433 evrov na mesec, to je 260 evrov več kot doslej.

Poleg upokojencev bodo do te olajšave upravičeni tudi tisti, ki najmanj deset let prostovoljno in nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči, ne glede na njihovo starost.

SKLEP

Koalicijske stranke so obljubile vnovično uvedbo pravice do seniorske olajšave za upokojence s polno pokojninsko dobo, ki so starejši od 70 let.

Poslanci so sprejeli novelo zakona o dohodnini, ki predvideva zmanjšanje letne davčne osnove za 1500 evrov za prebivalce, starejše od 70 let, in za tiste, ki najmanj deset let prostovoljno in nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči. Obljuba je izpolnjena.

Preberi celotno analizo

Pojdi na seznam vseh obljub