Povečanje sredstev za športno infrastrukturo

Izobraževanje, kultura, znanost in šport

Povečanje sredstev za vlaganje v športno infrastrukturo

spremljlamo.png
V izvajanju

Vlada pripravlja ukrepe za izpolnitev obljube, pri čemer štejejo ukrepi, ki jih pripravljajo ministrstva ali organi v njihovi sestavi ali so v medresorskem usklajevanju, v obravnavi v državnem zboru, pri pristojnih organih in podobno.

ODD-kat6-izobr.png
spremljlamo.png
V izvajanju
11. avgust 2021. 08:29

Več sredstev za športne objekte, brez skupne strategije

Matej Zwitter

Koalicijske stranke so se zavezale, da bodo povečale obseg sredstev za vlaganja v športno infrastrukturo.

Leta 2019 je država po podatkih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za investicije v športne objekte namenila 3,30 milijona evrov. Lani za ta namen v proračunu ni bilo sredstev, letos pa naj bi zanjo porabili 7,84 milijona evrov.

Kot so pojasnili na ministrstvu, so sredstva lani odvzeli zaradi razglašene epidemije, letos pa so jih ustrezno povečali. Skupaj so torej v letih 2020 in 2021 za naložbe v športno infrastrukturo namenili povprečno 3,92 milijona evrov na leto, kar je 619 tisoč evrov oziroma 18,8 odstotka več kot leta 2019.

Država sredstva za investicije v športno infrastrukturo deli na podlagi razpisa, prek katerega so leta 2019 financirali gradnjo razsvetljave na več nepokritih športnih površinah, novogradnjo pokritih športnih objektov v Dupleku, Mengšu, Breznu in Dobrepolju ter nakup opreme za olimpijski športni center za alpsko smučanje.

Letos so v skladu z letnim programom športa 3,17 milijona evrov namenili za obnovo športne dvorane Tabor, 569 tisoč evrov pa za posodobitev in opremo nordijskega centra Planica. S preostalimi 4,10 milijona evrov bodo prek razpisa, ki še poteka, financirali novogradnje in posodobitev zunanjih športnih površin ter obnovo športnih bazenov.

V Sloveniji pri vlaganjih v športno infrastrukturo manjka skupna strategija, meni Branko Florjanič, predsednik združenja športnih centrov, ki združuje upravljavce športnih objektov. Država sicer vsako leto na razpisu določi posamezne vrste investicij, ki jih bo sofinancirala, s čimer nakaže prioritete za tisto leto, vendar sta gradnja in vzdrževanje športnih objektov predvsem v domeni lokalnih skupnosti, kjer vlaganja niso vedno smiselna.

»Župani včasih v svojih predvolilnih željah pretiravajo,« je opozoril Florjanič. »Prva faza je gradnja športne infrastrukture, potem pa jo je treba vzdrževati, kar ni tako enostavno. Pogosto se zgodi, da za tekoče vzdrževanje ni dovolj sredstev.«

SKLEP

Koalicijske stranke so se zavezale k povečanju sredstev za naložbe v športno infrastrukturo. Leta 2019 je država zanje namenila 3,3 milijona evrov, lani jih zaradi epidemije covida-19 ni razdelila, letos pa je predvidena poraba v višini 7,84 milijona evrov.

V lanskem in letošnjem letu je vlada za investicije v športno infrastrukturo v povprečju namenila 3,92 milijona evrov, kar pomeni 18,8-odstotno povečanje glede na leto pred nastopom mandata. Vendar ta sredstva še niso razdeljena, saj razpis še poteka. Obljuba je v izvajanju, po koncu leta pa bomo pripravili posodobitev na podlagi podatkov o porabljenih sredstvih.

analiziramo.png
Ocene še ni
21. junij 2021. 02:00

Deli

Povej naprej!