Izobraževanje, kultura, znanost in šport

Objava podatkov o zaposljivosti diplomantov

ODD-GUMB-kat6-izobr.png
Besedilo koalicijske pogodbe

Zagotovitev proaktivnega javnega objavljanja podatkov o zaposljivosti diplomantov po programih in fakultetah po zgledu nekaterih članic EU

prelomljena.png
Trenutni status obljube Prelomljena

Podatki o zaposljivosti bodo predvidoma dostopni novembra letos, torej po zaključku mandata te vlade.

spremljlamo.png
V izvajanju

Podatki o zaposljivosti diplomantov še niso javni

8. 11. 2021

Matej Zwitter

Koalicijske stranke so se zavezale, da bo vlada po zgledu nekaterih drugih evropskih držav javno objavljala podatke o zaposljivosti diplomantov po posameznih programih in fakultetah.

Zakon o visokem šolstvu določa, da ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport za analizo zaposljivosti študentov v sistemu eVŠ zbira podatke o datumu začetka in prenehanja zaposlitve, poklicu, kraju zaposlitve in trajanju brezposelnosti diplomantov.

Ministrstvo je leta 2018 objavilo javni razpis za izdelavo modela za napovedovanje potreb po izvajanju visokošolskih študijskih programov in izvedbo raziskave o položaju diplomantov visokošolskih študijskih programov na trgu dela.

Toda podatki o zaposljivosti diplomantov še niso javno dostopni. Na ministrstvu so za Oštro pojasnili, da še pripravljajo sistem spremljanja zaposljivosti diplomantov, ko bo postavljen, pa bo tudi javno dostopen.

Letos so se posvetili »pripravam za zajem podatkov iz podatkovnih baz za dve dodatni leti projekta, torej za leti 2019 in 2020, nadaljnji nadgradnji analiz in okrepljeni komunikaciji z deležniki«. Projekt bo predvidoma končan do novembra prihodnje leto, so pojasnili.

Zavod za zaposlovanje sicer zbira podatke o povprečnem trajanju brezposelnosti diplomantov po posameznih študijskih smereh. Vendar ta evidenca zajema le tiste diplomante, ki so bili na zavodu prijavljeni kot iskalci zaposlitve in so kasneje našli zaposlitev.

Iz podatkov, ki so nam jih poslali z zavoda, smo izločili tiste študijske smeri, pri katerih je zavod zabeležil manj kot deset zaposlitev, saj podatki zaradi majhnega števila oseb niso statistično zanesljivi.

Analiza je pokazala, da so bili med tistimi, ki so se zaposlili med januarjem in septembrom letos, najdlje brezposelni univerzitetni diplomirani literarni komparativisti, ti so zaposlitev v povprečju iskali 23,9 meseca. Sledijo magistri upravnih ved (21,1 meseca) in profesorji likovne umetnosti (19,6 meseca).

SKLEP

Koalicijske stranke so obljubile javno objavo podatkov o zaposljivosti diplomantov po posameznih programih in fakultetah.

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so pojasnili, da sistem spremljanja zaposljivosti diplomantov še pripravljajo. Predvidevajo, da bo končan do novembra 2022, torej po koncu mandata trenutne vlade.

Obljuba je v izvajanju, ob koncu mandata pa bomo še enkrat preverili, ali so stranke zavezo iz koalicijske pogodbe izpolnile.

Preberi celotno analizo

prelomljena.png
Prelomljena

Podatki o zaposljivosti diplomantov šele konec leta

12. 4. 2022

Matej Zwitter

Koalicijske stranke so se zavezale, da bo vlada zagotovila javno objavo podatkov o zaposljivosti diplomantov posameznih programov in fakultet.

Na ministrstvu za šolstvo so novembra lani za Oštro pojasnili, da sistem spremljanja zaposljivosti diplomantov še pripravljajo, projekt pa bo predvidoma končan do novembra letos. Takrat bodo podatki tudi javno dostopni.

Na ministrstvu so zdaj potrdili, da se predvidena časovnica od takrat ni spremenila. Do zaključka mandata te vlade podatki o zaposljivosti ne bodo dostopni.

SKLEP

Koalicijske stranke so se zavezale, da bo vlada javno objavljala podatke o zaposljivosti diplomantov.

Podatki o zaposljivosti bodo predvidoma dostopni novembra letos, torej po zaključku mandata te vlade. Obljuba je prelomljena.

Preberi celotno analizo

Pojdi na seznam vseh obljub