Mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve

Klimatsko in zdraviliško zdravljenje za veterane

ODD-GUMB-kat2-mlad.png
Besedilo koalicijske pogodbe

Ureditev možnosti klimatskega in zdraviliškega zdravljenja za žrtve vojnega nasilja in vojne veterane

izpolnjena.png
Trenutni status obljube Izpolnjena

Državni zbor je marca lani sprejel zakon o izvrševanju proračunov za leti 2021 in 2022, s katerim je žrtvam vojnega nasilja, vojnim veteranom ter vojnim invalidom vrnil pravico do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja.

izpolnjena.png
Izpolnjena

Koalicija veteranom omogočila klimatsko in zdraviliško zdravljenje

17. 1. 2022

Samo Demšar

Koalicijski partnerji so se v koalicijski pogodbi zavezali k ureditvi klimatskega in zdraviliškega zdravljenja za žrtve vojnega nasilja in vojne veterane.

Marca lani je državni zbor z zakonom o izvrševanju proračunov za leti 2021 in 2022 dopolnil zakon o žrtvah vojnega nasilja, zakon o vojnih veteranih ter zakon o vojnih invalidih. Po novem so žrtve vojne nasilja, vojni veterani in vojni invalidi znova upravičeni do pravice do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja, imajo tudi pravico do povračila potnih stroškov.

Po zakonu o vojnih veteranih so to osebe, ki so v vojni ali vojaški agresiji na Slovenijo med drugim opravljale vojaške ali druge dolžnosti obrambe in zaščite. Med vojne invalide pa po zakonu spadajo tisti, ki so v vojnih razmerah brez lastne krivde utrpeli najmanj 20-odstotno okvaro zdravja zaradi poškodbe ali bolezni oziroma se jim je predhodno stanje zaradi vojnih razmer poslabšalo.

Žrtve vojnega nasilja so po zakonu državljani, ki so bili v vojni ali vojaški agresiji na Republiko Slovenijo izpostavljeni nasilju ali prisilnim ukrepom okupatorja, agresorja ali njunih sodelavcev ter drugih oboroženih sil.

Vojni veterani, vojni invalidi in žrtve vojnega nasilja so imeli sicer pravico do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja že od leta 1995 do leta 2012, ko jo je državni zbor z zakonom o uravnoteženju javnih financ odpravil.

SKLEP

Koalicijski partnerji so se zavezali k ureditvi klimatskega in zdraviliškega zdravljenja za žrtve vojnega nasilja in vojne veterane.

Državni zbor je marca lani sprejel zakon o izvrševanju proračunov za leti 2021 in 2022, s katerim je žrtvam vojnega nasilja, vojnim veteranom ter vojnim invalidom vrnil pravico do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja.

Koalicija je obljubo izpolnila.

Preberi celotno analizo

Pojdi na seznam vseh obljub