Mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve

Gradnja domov za starejše

ODD-GUMB-kat2-mlad.png
Besedilo koalicijske pogodbe

Dokončanja domov za starostnike Vrtojba in Osilnica ter najmanj petih novih domov za starejše. Sredstva se zagotovi s prerazporeditvijo proračunskih sredstev, preko dviga povprečnin občinam in drugimi oblikami financiranja.

prelomljena.png
Trenutni status obljube Prelomljena

Do konca mandata trenutne vladne koalicije, ki se bo iztekel 24. aprila, ne bo končana gradnja nobenega od sedmih načrtovanih domov.

prelomljena.png
Prelomljena

Domovi za starejše do konca mandata ne bodo zgrajeni

11. 3. 2022

Žana Erznožnik

Koalicijske stranke so se zavezale, da bodo poskrbele za dokončanje gradnje sedmih domov za starejše, in sicer v Vrtojbi in Osilnici ter še najmanj petih drugih. Sredstva za to naj bi vlada zagotovila s prerazporeditvijo proračunskih sredstev, z dvigom povprečnin občin in drugimi oblikami financiranja.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je junija 2020 objavilo javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše. Strokovna komisija ministrstva je predlagala podelitev koncesije za enajst domov.

Najboljšo oceno so dali mariborskemu podjetju Dom upravljanje, ki mu je ministrstvo nato podelilo koncesijo za dokončanje in upravljanje doma v Vrtojbi, v katerem bodo oskrbovana stanovanja in institucionalno varstvo starejših oseb.

Skladno s pogodbo naj bi koncesionar dela dokončal do konca letošnjega leta. Direktor Doma upravljanje Rok Cajzek je za Oštro potrdil, da dela trenutno potekajo po načrtu, pričakujejo, da bo dom za vselitev prvih stanovalcev pripravljen do konca leta. Dokončanje doma v Vrtojbi se v celoti financira iz zasebnih sredstev, kar so potrdili tudi na ministrstvu za delo.

Kar zadeva dom starejših občanov (DSO) v Osilnici, je ministrstvo za delo septembra lani z ministrstvom za zdravje, občino Osilnica, tamkajšnjim socialnovarstvenim centrom in še nekaterimi institucijami podpisalo sporazum za dokončanje DSO in rehabilitacijskega centra. Sredstva za projekt bosta zagotovili ministrstvi za zdravje in za delo, dokončanje objekta pa bo predvidoma stalo 7,2 milijona evrov.

Trenutno za osilniški dom še pripravljajo dokumentacijo, gradbena, obrtna in instalacijska dela pa naj bi se po načrtih začela konec letošnjega poletja ali v začetku jeseni, so sporočili z ministrstva za delo. Po njihovih napovedih bi se prvi stanovalci v objekt lahko vselili konec leta 2023 ali na začetku leta 2024.

Na vprašanje, katerih je še pet DSO, ki jih namerava država zgraditi do konca aktualnega mandata, so na ministrstvu našteli šest enot domov, katerih gradnjo bodo financirali iz proračuna. Poleg tega bodo financirali še dve prenovi in dva prizidka DSO.

Izmed naštetih projektov bo po pričakovanjih ministrstva za delo do konca leta dokončan le DSO v Črenšovcih, ki ga bo to ministrstvo financiralo v celoti.

»Zagotovo so to zelo dobrodošli koraki v pravo smer, saj se kot družba hitro staramo, v preteklih letih pa smo za ta namen namenili odločno premalo sredstev,« so delo koalicije na področju investicij v DSO ocenili v skupnosti socialnih zavodov.

Ob tem so opozorili, da vlada premalo pozornosti namenja kadrovski krizi v socialnovarstvenih zavodih, zaradi katere bi lahko bili nekateri domovi celo prisiljeni zmanjšati nastanitvene zmogljivosti z zapiranjem oddelkov oziroma bivalnih enot: »Brez ukrepanja se nam lahko zgodi, da bomo po eni strani zapirali obstoječe oddelke in bivalne enote, po drugi pa odpirali nove domove, ki bodo zaradi pomanjkanja delavcev težko polno zaživeli.«

SKLEP

Stranke vladajoče koalicije so se zavezale, da bodo poskrbele za dokončanje domov za starejše v Vrtojbi in Osilnici ter še petih novih domov.

Dom v Vrtojbi bo na svoje stroške dokončalo koncesionarsko podjetje Dom upravljanje, kjer pričakujejo, da bodo dela izvedli do konca leta.

Ministrstvo za delo je podpisalo sporazum o dokončanju doma v Osilnici, trenutno zanj pripravljajo dokumentacijo. Po pričakovanju ministrstva bi se prvi stanovalci v osilniški dom lahko vselili konec prihodnjega leta ali v začetku leta 2024.

Na ministrstvu poleg tega načrtujejo še gradnjo petih novih objektov domov za starejše. Med njimi naj bi bil do konca leta končan dom v Črenšovcih.

Do konca mandata trenutne vladne koalicije, ki se bo iztekel 24. aprila, ne bo končana gradnja nobenega od sedmih načrtovanih domov. Obljuba je prelomljena.

Preberi celotno analizo

Pojdi na seznam vseh obljub