Gradnja domov za starejše

Mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve

Dokončanja domov za starostnike Vrtojba in Osilnica ter najmanj petih novih domov za starejše. Sredstva se zagotovi s prerazporeditvijo proračunskih sredstev, preko dviga povprečnin občinam in drugimi oblikami financiranja.

analiziramo.png
Ocene še ni

Izpolnjevanja obljube še nismo analizirali.

ODD-kat2-mlad.png
analiziramo.png
Ocene še ni
21. junij 2021. 02:00

Deli

Povej naprej!