Davčne olajšave za vlagatelje v šport

Izobraževanje, kultura, znanost in šport

Spodbujanje vlaganj zasebnega sektorja v šport s pomočjo davčnih olajšav

izpolnjena.png
Izpolnjena

Vlada je obljubo v celoti izpolnila.

ODD-kat6-izobr.png
izpolnjena.png
Izpolnjena
4. februar 2022. 07:12

Nove davčne olajšave za vlaganje v šport

Samo Demšar

Koalicijski partnerji so se v koalicijski pogodbi zavezali k spodbujanju vlaganj zasebnega sektorja v šport z davčnimi olajšavami.

Državni zbor je 20. oktobra lani sprejel novelo zakona o davku od prihodkov pravnih oseb, s katero so med drugim dvignili znesek, za katerega si podjetja lahko znižajo davčno osnovo zaradi donacij v športne namene. Pred novelo jo je bilo mogoče znižati do 0,3 odstotka obdavčenega prihodka, po novem pa za največ 1,2 odstotka.

Poleg te olajšave je novela uvedla še novo olajšavo za vlaganja v vrhunski šport, s katero si lahko podjetja davčno osnovo še dodatno zmanjšajo za 3,8 odstotka obdavčenega prihodka. Zakon o športu določa, da pod vrhunski šport sodijo priprave in tekmovanja vrhunskih športnikov, usmerjenih v doseganje vrhunskih športnih dosežkov na mednarodni ravni.

Skupni znesek olajšav ne sme preseči davčne osnove podjetja v tistem letu.

Ministrstvo po lastnih pojasnilih do konca mandata ne načrtuje dodatnih spodbud za vlaganja zasebnega sektorja v šport.

S K L E P

Koalicijski partnerji so se zavezali k spodbujanju vlaganj zasebnega sektorja v šport z davčnimi olajšavami.

Novela zakona o davku od prihodkov pravnih oseb, ki jo je državni zbor sprejel oktobra lani, določa, da lahko podjetja uveljavijo davčne olajšave za donacije v športu do 1,2 odstotka obdavčljivega prihodka, kar je 0,9 odstotne točke več kot po prej veljavni zakonodaji.

Davčno osnovo si lahko še dodatno znižajo do 3,8 odstotka prihodka za naložbe v vrhunski šport.

Koalicijski partnerji so obljubo izpolnili.

analiziramo.png
Ocene še ni
21. junij 2021. 02:00

Deli

Povej naprej!