Finance

Davčna razbremenitev nagrad za uspešnost

ODD-GUMB-kat5-fin.png
Besedilo koalicijske pogodbe

Davčna razbremenitev nagrad za uspešnost

izpolnjena.png
Trenutni status obljube Izpolnjena

Poslanci so sprejeli novelo zakona o dohodnini, ki zaposlenim z nadpovprečno plačo omogoča neobdavčeno izplačilo za poslovno uspešnost do višine njihove povprečne mesečne plače v zadnjem letu.

spremljlamo.png
V izvajanju

Nagrade za poslovno uspešnost bi dodatno davčno razbremenili

4. 8. 2021

Zala Čas

Koalicijski partnerji so se februarja lani zavezali, da bodo davčno razbremenili nagrade za uspešnost.

Poslovna uspešnost je po zakonu o delovnih razmerjih del plače zaposlenih, če se delavci o tem z delodajalcem dogovorijo na podlagi kolektivne pogodbe ali v pogodbi o zaposlitvi. Kot so v pojasnilu o obdavčitvi poslovne uspešnosti januarja lani pojasnili na finančni upravi (Furs), je plačilo vezano na uspešnost poslovanja delodajalca, v pogovornem jeziku pa je znano tudi kot trinajsta plača ali božičnica.

Izplačilo poslovne uspešnosti je skladno z zakonom o dohodnini razbremenjeno davka do višine povprečne slovenske plače, če je izplačana vsem upravičenim delavcem hkrati enkrat na leto. Po podatkih Fursa je lani 10.634 delodajalcev izplačalo nagrade za poslovno uspešnost v skupni vrednosti 274,6 milijona evrov.

Ministrstvo za finance je 16. aprila objavilo predlog novele zakona o dohodnini, po katerem bi izplačilo poslovne uspešnosti davčno razbremenili do višine povprečne slovenske mesečne plače ali povprečne plače posameznega delavca v zadnjem letu, če je to za delavca ugodneje. Delavci z nadpovprečno plačo bodo tako lahko prejeli neobdavčeno izplačilo do višine njihove osebne plače.

Poleg tega taka izplačila ne bi bila več sestavni del plače, ki se mora po zakonu o delovnih razmerjih izplačati v denarni obliki, ampak bi jih po novem obravnavali kot druge prejemke delavca, ki jih delodajalec lahko izplača v naravi, denimo v obliki delniškega nagrajevanja, so pojasnili na ministrstvu. Pri tem bi odpravili pogoj, da morajo biti nagrade izplačane enkrat v letu, vsem delavcem hkrati.

Na ministrstvu menijo, da bodo spremembe spodbudile izplačevanje nagrad za poslovno uspešnost, »saj obstaja velika verjetnost, da bodo delodajalci izkoristili davčno ugodnejšo obravnavo tega dohodka«. Po njihovi oceni bodo spremembe v prvem letu po uveljavitvi novele povzročile 20 milijonov evrov izpada prihodkov v državnem proračunu.

Vlada je predlog novele zakona 6. maja poslala v obravnavo državnemu zboru, ta pa bo splošno razpravo o noveli predvidoma opravil jeseni.

Na zvezi svobodnih sindikatov Slovenije predlaganih sprememb ne podpirajo. Kot je za Oštro pojasnila predsednica zveze Lidija Jerkič, bi bili zaposleni, ki prejemajo nadpovprečno plačo, upravičeni do večje davčne razbremenitve od tistih s povprečno ali nižjo plačo.

Poleg tega na zvezi menijo, da je po trenutni zakonodaji izplačilo poslovne uspešnosti preveč odvisno od volje delodajalca, zato bi morala novela določiti kriterije, po katerih bi bilo izplačilo poslovne uspešnosti vsaj delno obvezno. »Če bi denimo podjetje poslovalo bolje od načrtov, dosegalo višji dobiček ali ga delilo med lastnike, bi lahko zakon določal, da se obvezno izplača tudi poslovna uspešnost,« je pojasnila Jerkičeva.

Na ministrstvu za finance so očitke zveze sindikatov zavrnili, saj da bodo davčni zavezanci z višjimi plačami še vedno plačevali višje davke kot zavezanci z nižjimi plačami. Poudarili so, da želijo z ukrepom davčne razbremenitve nagrad za poslovno uspešnost predvsem preprečiti odhod visoko izobraženega kadra v tujino, saj naj bi možnost višjih neto plač pozitivno vplivala na njihovo »produktivnost in učinkovitost«. Ob tem so še dodali, da je prispevek tovrstnega kadra k družbi z vidika plačanih davkov, kot tudi z vidika razvoja na posameznih področjih, zelo velik.

SKLEP

Koalicijski partnerji so se februarja lani zavezali, da bodo davčno razbremenili nagrade za uspešnost. Na ministrstvu za finance so aprila z novelo zakona o dohodnini predlagali možnost neobdavčenega izplačila za poslovno uspešnost do višine povprečne mesečne plače delavca v zadnjem letu, vključno z nadomestili plače.

Poleg tega novela predvideva možnost izplačila nagrade v naravi, denimo v obliki delnic podjetja. Odpravlja tudi pogoja, da je neobdavčen prihodek lahko izplačan le enkrat v letu in da mora biti izplačan vsem upravičenim delavcem hkrati.

Novela zakona o dohodnini bo po navedbah ministrstva za finance predvidoma jeseni v splošni razpravi v državnem zboru. Obljuba koalicije o davčni razbremenitvi nagrad za poslovno uspešnost je v izvajanju.

Preberi celotno analizo

spremljlamo.png
V izvajanju
28. 10. 2021

Matej Zwitter

Poslanci so 26. oktobra na redni seji državnega zbora s 43 glasovi za in tremi proti izglasovali, da je predlog novele zakona o dohodnini primeren za nadaljnjo obravnavo. Poslanci opozicijskih poslanskih skupin LMŠ, SD, Levice, SAB in nepovezanih poslancev, razen Igorja Zorčiča, so glasovanje obstruirali.

Preberi celotno analizo

spremljlamo.png
V izvajanju
3. 12. 2021

Matej Zwitter

Odbor za finance je na drugi obravnavi potrdil predlog novele zakona o dohodnini. Poslanska skupina Levice je predlagala amandma, s katerim bi črtali dodatno davčno razbremenitev nagrad za poslovno uspešnost, a so ga poslanci zavrnili.

Prav tako so zavrnili vsa druga dopolnila Levice, sprejeli pa so devet dopolnil SDS, NSi in SMC. Tako so denimo sprejeli dodatne možnosti znižanja davčne osnove za nakazila društvom v javnem interesu in vložke v vrhunski šport ter davčno razbremenili bonitete, ki jih zaposleni prejmejo v obliki delniških opcij.

Državni zbor bo o predlogu zakona predvidoma razpravljal na decembrski seji.

Preberi celotno analizo

spremljlamo.png
V izvajanju
16. 12. 2021

Matej Zwitter

Poslanci so na 28. redni seji državnega zbora prestavili odločanje o noveli zakona o dohodnini. V skladu s predvidenim časovnim potekom seje bi morali o noveli glasovati 15. decembra, a so istega dne izglasovali predlog poslanca SDS Danijela Krivca, da se odločanje preloži na eno izmed naslednjih sej.

V poslanski skupini Levice so sočasno vložili zahtevo za sklic posvetovalnega referenduma o zakonu, saj menijo, da je »eden od najbolj škodljivih zakonov, ki jih je pripravila aktualna vlada«. Opozorili so, da bi se z njim povečala neenakost in znižali javnofinančni prihodki.

Preberi celotno analizo

spremljlamo.png
V izvajanju
18. 2. 2022

Matej Zwitter

Odbor za finance bi moral 16. februarja glasovati o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o noveli zakona o dohodnini, vendar so poslanci Levice isti dan predlog umaknili. Kdaj bo o predlaganem zakonu odločal državni zbor, še ni znano.

Preberi celotno analizo

izpolnjena.png
Izpolnjena

Nadpovprečno plačanim višje neobdavčene nagrade za poslovno uspešnost

15. 3. 2022

Matej Zwitter

Poslanci so s 45 glasovi za in 40 proti sprejeli novelo zakona o dohodnini, ki med drugim zadeva davčno razbremenitev nagrad za poslovno uspešnost oziroma tako imenovane trinajste plače ali božičnice. Ta je po trenutno veljavnem zakonu o dohodnini do višine povprečne slovenske plače razbremenjena davka, če je izplačana vsem upravičenim delavcem hkrati, enkrat na leto.

Po spremenjenem zakonu bo izplačilo poslovne uspešnosti neobdavčeno do višine povprečne slovenske mesečne plače ali povprečne plače posameznega delavca v zadnjem letu, če je to za delavca ugodneje. Delavci z nadpovprečno plačo bodo tako lahko prejeli neobdavčeno izplačilo do višine njihove osebne plače.

Poleg tega ta izplačila ne bodo več sestavni del plače, ki se mora po zakonu o delovnih razmerjih izplačati v denarni obliki, ampak jih bodo po novem obravnavali kot druge prejemke delavca, ki jih delodajalec lahko izplača v naravi, denimo v obliki delniškega nagrajevanja, so za Oštro pojasnili na ministrstvu za finance. Pri tem so odpravili pogoj, da je treba nagrade izplačati enkrat v letu, vsem upravičenim delavcem hkrati.

SKLEP

Koalicijske stranke so se zavezale, da bodo davčno razbremenile nagrade za uspešnost.

Poslanci so sprejeli novelo zakona o dohodnini, ki zaposlenim z nadpovprečno plačo omogoča neobdavčeno izplačilo za poslovno uspešnost do višine njihove povprečne mesečne plače v zadnjem letu. Obljuba je izpolnjena.

Preberi celotno analizo

Pojdi na seznam vseh obljub