Davčna razbremenitev nagrad za uspešnost

Finance

Davčna razbremenitev nagrad za uspešnost

spremljlamo.png
V izvajanju

Vlada pripravlja ukrepe za izpolnitev obljube, pri čemer štejejo ukrepi, ki jih pripravljajo ministrstva ali organi v njihovi sestavi ali so v medresorskem usklajevanju, v obravnavi v državnem zboru, pri pristojnih organih in podobno.

ODD-kat5-fin.png
spremljlamo.png
V izvajanju
4. avgust 2021. 09:10

Nagrade za poslovno uspešnost bi dodatno davčno razbremenili

Zala Čas

Koalicijski partnerji so se februarja lani zavezali, da bodo davčno razbremenili nagrade za uspešnost.

Poslovna uspešnost je po zakonu o delovnih razmerjih del plače zaposlenih, če se delavci o tem z delodajalcem dogovorijo na podlagi kolektivne pogodbe ali v pogodbi o zaposlitvi. Kot so v pojasnilu o obdavčitvi poslovne uspešnosti januarja lani pojasnili na finančni upravi (Furs), je plačilo vezano na uspešnost poslovanja delodajalca, v pogovornem jeziku pa je znano tudi kot trinajsta plača ali božičnica.

Izplačilo poslovne uspešnosti je skladno z zakonom o dohodnini razbremenjeno davka do višine povprečne slovenske plače, če je izplačana vsem upravičenim delavcem hkrati enkrat na leto. Po podatkih Fursa je lani 10.634 delodajalcev izplačalo nagrade za poslovno uspešnost v skupni vrednosti 274,6 milijona evrov.

Ministrstvo za finance je 16. aprila objavilo predlog novele zakona o dohodnini, po katerem bi izplačilo poslovne uspešnosti davčno razbremenili do višine povprečne slovenske mesečne plače ali povprečne plače posameznega delavca v zadnjem letu, če je to za delavca ugodneje. Delavci z nadpovprečno plačo bodo tako lahko prejeli neobdavčeno izplačilo do višine njihove osebne plače.

Poleg tega taka izplačila ne bi bila več sestavni del plače, ki se mora po zakonu o delovnih razmerjih izplačati v denarni obliki, ampak bi jih po novem obravnavali kot druge prejemke delavca, ki jih delodajalec lahko izplača v naravi, denimo v obliki delniškega nagrajevanja, so pojasnili na ministrstvu. Pri tem bi odpravili pogoj, da morajo biti nagrade izplačane enkrat v letu, vsem delavcem hkrati.

Na ministrstvu menijo, da bodo spremembe spodbudile izplačevanje nagrad za poslovno uspešnost, »saj obstaja velika verjetnost, da bodo delodajalci izkoristili davčno ugodnejšo obravnavo tega dohodka«. Po njihovi oceni bodo spremembe v prvem letu po uveljavitvi novele povzročile 20 milijonov evrov izpada prihodkov v državnem proračunu.

Vlada je predlog novele zakona 6. maja poslala v obravnavo državnemu zboru, ta pa bo splošno razpravo o noveli predvidoma opravil jeseni.

Na zvezi svobodnih sindikatov Slovenije predlaganih sprememb ne podpirajo. Kot je za Oštro pojasnila predsednica zveze Lidija Jerkič, bi bili zaposleni, ki prejemajo nadpovprečno plačo, upravičeni do večje davčne razbremenitve od tistih s povprečno ali nižjo plačo.

Poleg tega na zvezi menijo, da je po trenutni zakonodaji izplačilo poslovne uspešnosti preveč odvisno od volje delodajalca, zato bi morala novela določiti kriterije, po katerih bi bilo izplačilo poslovne uspešnosti vsaj delno obvezno. »Če bi denimo podjetje poslovalo bolje od načrtov, dosegalo višji dobiček ali ga delilo med lastnike, bi lahko zakon določal, da se obvezno izplača tudi poslovna uspešnost,« je pojasnila Jerkičeva.

Na ministrstvu za finance so očitke zveze sindikatov zavrnili, saj da bodo davčni zavezanci z višjimi plačami še vedno plačevali višje davke kot zavezanci z nižjimi plačami. Poudarili so, da želijo z ukrepom davčne razbremenitve nagrad za poslovno uspešnost predvsem preprečiti odhod visoko izobraženega kadra v tujino, saj naj bi možnost višjih neto plač pozitivno vplivala na njihovo »produktivnost in učinkovitost«. Ob tem so še dodali, da je prispevek tovrstnega kadra k družbi z vidika plačanih davkov, kot tudi z vidika razvoja na posameznih področjih, zelo velik.

SKLEP

Koalicijski partnerji so se februarja lani zavezali, da bodo davčno razbremenili nagrade za uspešnost. Na ministrstvu za finance so aprila z novelo zakona o dohodnini predlagali možnost neobdavčenega izplačila za poslovno uspešnost do višine povprečne mesečne plače delavca v zadnjem letu, vključno z nadomestili plače.

Poleg tega novela predvideva možnost izplačila nagrade v naravi, denimo v obliki delnic podjetja. Odpravlja tudi pogoja, da je neobdavčen prihodek lahko izplačan le enkrat v letu in da mora biti izplačan vsem upravičenim delavcem hkrati.

Novela zakona o dohodnini bo po navedbah ministrstva za finance predvidoma jeseni v splošni razpravi v državnem zboru. Obljuba koalicije o davčni razbremenitvi nagrad za poslovno uspešnost je v izvajanju.

analiziramo.png
Ocene še ni
21. junij 2021. 02:00

Deli

Povej naprej!