Administrativna razbremenitev

Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika

Administrativna razbremenitev (prenova gradbene in prostorske zakonodaje z namenom odprave nepotrebnih administrativnih ovir, zmanjšanje birokratskih opravil pri pridobivanju dovoljenj za gradnjo in umeščanje objektov v prostor, odprava nepreglednega in zapletenega sistema vrste objektov za gradnjo, poenostavitev in pospešitev umeščanja večjih infrastrukturnih in energetskih objektov v prostor (državni prostorski načrt, presoje vplivov na okolje, medsebojno sodelovanje institucij), poenostavitev birokratskih postopkov za zaposlovanje iz tujine)

analiziramo.png
Ocene še ni

Izpolnjevanja obljube še nismo analizirali.

ODD-kat1-gosp.png
analiziramo.png
Ocene še ni
21. junij 2021. 02:00

Deli

Povej naprej!