Obljube

Filtriraj po statusih obljub
Vse obljube (51)
analiziramo.png
Ocene še ni (32)
ni-dokazov.png
Nedotaknjena (3)
spremljlamo.png
V izvajanju (10)
zaustavljena.png
Zastala (2)
prelomljena.png
Prelomljena (1)
izpolnjena.png
Izpolnjena (3)
Kaj pomenijo posamezne ocene?
Dosledno spoštovanje azilnega postopka
Varnost, uprava
analiziramo.png
Ocene še ni
Klimatsko in zdraviliško zdravljenje za veterane
Mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve
analiziramo.png
Ocene še ni
Ustanovitev demografsko - pokojninskega sklada
Mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve
analiziramo.png
Ocene še ni
Ustanovitev agencije za kakovost v zdravstvu
Zdravje
analiziramo.png
Ocene še ni
Sistemski vir za gradnjo stanovanj
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika
analiziramo.png
Ocene še ni
Ustanovitev urada za demografijo
Mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve
analiziramo.png
Ocene še ni
Uvedba dualnega sistema v srednjem in višjem šolstvu
Izobraževanje, kultura, znanost in šport
analiziramo.png
Ocene še ni
Reforma ocenjevanja dela sodnikov
Javna uprava, pravosodje
analiziramo.png
Ocene še ni
Spodbujanje nagrajevanja zaposlenih z delniškimi opcijami
Finance
analiziramo.png
Ocene še ni
Davčne olajšave za vlagatelje v šport
Izobraževanje, kultura, znanost in šport
analiziramo.png
Ocene še ni
Evropsko primerljive cene v zdravstvu
Zdravje
analiziramo.png
Ocene še ni
Povečanje samooskrbe v kmetijstvu
Kmetijstvo in podeželje
analiziramo.png
Ocene še ni
Povečanje fonda najemnih stanovanj
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika
analiziramo.png
Ocene še ni
Objava podatkov o zaposljivosti diplomantov
Izobraževanje, kultura, znanost in šport
analiziramo.png
Ocene še ni
Uveljavitev e-vinjete
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika
analiziramo.png
Ocene še ni
Uvedba univerzalnega otroškega dodatka
Mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve
analiziramo.png
Ocene še ni
Gradnja domov za starejše
Mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve
analiziramo.png
Ocene še ni
Zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v prometu
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika
analiziramo.png
Ocene še ni
Vzpostavitev centralne kadrovske baze javnih uslužbencev
Javna uprava, pravosodje
analiziramo.png
Ocene še ni
Sprememba zakona o državnem tožilstvu
Javna uprava, pravosodje
analiziramo.png
Ocene še ni
Zmanjšanje prometnih zastojev
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika
analiziramo.png
Ocene še ni
Dodatno izredno usklajevanje pokojnin
Mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve
analiziramo.png
Ocene še ni
Javno odločanje v sodnih senatih
Javna uprava, pravosodje
analiziramo.png
Ocene še ni
Vzpostavitev centralne baze državnega premoženja
Javna uprava, pravosodje
analiziramo.png
Ocene še ni
Skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu
Zdravje
analiziramo.png
Ocene še ni
Uvajanje podjetniških vsebin v šolstvu
Izobraževanje, kultura, znanost in šport
analiziramo.png
Ocene še ni
Omejitev odhajanja zdravstvenih delavcev v tujino
Zdravje
analiziramo.png
Ocene še ni
Administrativna razbremenitev
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika
analiziramo.png
Ocene še ni
Vzpostavitev instančnega sistema odločanja v sodstvu
Javna uprava, pravosodje
analiziramo.png
Ocene še ni
Ohranitev pravic prejemnikov pokojnin
Mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve
analiziramo.png
Ocene še ni
Začetek gradnje HE Mokrice
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika
analiziramo.png
Ocene še ni
Stimulativno nagrajevanje javnih uslužbencev
Javna uprava, pravosodje
analiziramo.png
Ocene še ni