Javna uprava in politični sistem

Učinkovitejši zaseg nezakonitega premoženja

ODD-ozadje-nova-javna_uprava.png
Besedilo koalicijske pogodbe

Spremenili bomo Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, ki bo poskrbel za učinkovitejši zaseg vsega premoženja nezakonitega izvora.

ni-dokazov.png
Trenutni status obljube Nedotaknjena

Ministrstvo za pravosodje se še ni lotilo sprememb zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora. Obljuba je nedotaknjena.

ni-dokazov.png
Nedotaknjena

Vlada se še ni lotila reforme zasega nezakonitega premoženja

Katarina Bulatović, Matej Zwitter
12. 1. 2023

Sklep

Ministrstvo za pravosodje se še ni lotilo sprememb zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora. Obljuba je nedotaknjena.

20230110-01199452.jpg

Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan (na sredini). Foto: Boštjan Podlogar/STA

Odvzem premoženja nezakonitega izvora je eno od bolj pomembnih orodij pregona storilcev kaznivih dejanj, saj jim otežuje nadaljnji kriminal, so prepričani na ministrstvu za pravosodje. Koalicija je napovedala, da bo zagotovila večjo učinkovitost pri zasegu takšnega premoženja.

Državno tožilstvo po trenutnem zakonu izvede finančno preiskavo, če obstajajo razlogi za sum, da posamezniki razpolagajo s premoženjem nezakonitega izvora v vrednosti nad 50.000 evrov. Na podlagi ugotovitev preiskave nato lahko vloži tožbo, v kateri zahteva zaseg tega premoženja, o čemer odloča sodišče.

Tožilstvo mora v tožbi opredeliti konkretno premoženje, za katero trdi, da je nezakonitega izvora, in predlaga, da ga sodišče odvzame, so za Oštro pojasnili na specializiranem državnem tožilstvu (SDT). Toda njihove izkušnje kažejo, da posamezniki nezakonito pridobljeno premoženje največkrat deloma ali v celoti porabijo ali skrijejo. V teh primerih trenutni zakon sodišču ne omogoča tako imenovanega nadomestnega odvzema, pri katerem bi posamezniku odvzelo neko drugo premoženje, ki ustreza vrednosti premoženja nezakonitega izvora ali denarnega zneska.

Takšna ureditev po mnenju SDT ščiti tiste, ki premoženje porabijo ali skrijejo, zato je nezakonita in škodljiva, saj »spodbuja k čim večjemu trošenju in skrivanju premoženja ter nasploh k netransparentnosti poslovanja«. Na SDT so zato jeseni 2020 ministrstvu za pravosodje predlagali spremembo zakona, s katero bi omogočili nadomestni odvzem.

Na SDT so zato jeseni 2020 ministrstvu za pravosodje predlagali spremembo zakona, s katero bi omogočili tako imenovani nadomestni odvzem premoženja, ki ustreza vrednosti premoženja nezakonitega izvora ali denarnega zneska.

Pravosodno ministrstvo je za Oštro pojasnilo, da se bodo v tem mandatu posvetili pripravi ustreznih podlag za izboljšanje delovanja sistema, vendar za zdaj tega še niso storili.

Napovedali so, da bodo predvidoma uvedli možnost nadomestnega odvzema premoženja, ki ga predlaga tožilstvo. Prav tako nameravajo uzakoniti možnost, da bi finančno preiskavo, ki se trenutno lahko začne na predlog enega od zakonsko določenih predlagateljev, lahko začel državni tožilec na lastno pobudo. Poleg tega bi določili metodologijo izračuna vrednosti nezakonito pridobljenega premoženja in znižali najnižji znesek, zaradi katerega se lahko začne finančna preiskava. Za koliko, niso pojasnili.

Prizadevali si bodo tudi za ustanovitev organa z ustrezno opredeljenimi pristojnostmi na področju upravljanja premoženja, ki ga sodišče začasno zavaruje ali odvzame. Napovedali so še, da bodo preučili pomanjkljivosti pri iskanju, spremljanju ter začasnem zavarovanju in odvzemu nezakonitega premoženja.

Preberi celotno analizo

Pojdi na seznam vseh obljub
Za resor je odgovorna:
SD.jpg

SD


Kaj so obljubili v predvolilnem programu:
Kaj je obljubila pred volitvami?

Stranka, ki je odgovorna za resor, v svojem predvolilnem programu na to temo ni imela obljub.