Izobraževanje, znanost in inovacije, šport

Reorganizacija ARRS

ODD-ozadje-nova-izobrazevanje.png
Besedilo koalicijske pogodbe

Izvedli bomo reorganizacijo Javne agencije za raziskovanje in razvoj Republike Slovenije (ARRS) in izboljšali kakovost njenega delovanja z zagotovitvijo transparentnosti in nadzora recenzijskih in razpisnih postopkov.

spremljlamo.png
Trenutni status obljube V izvajanju

Poslanci so sprejeli novelo zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, s katero so reorganizirali agencijo. Obljuba je v izvajanju.

ni-dokazov.png
Nedotaknjena

Reorganizacija ARRS za zdaj ostaja le v načrtih

Katarina Bulatović, Matej Zwitter
28. 10. 2022

Sklep

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport predvideva ustanovitev delovne skupine, ki bi »transparentno oblikovala rešitve in potrebne spremembe« za reorganizacijo ARRS. Kdaj bodo to storili, niso pojasnili. Obljuba je nedotaknjena.

20220406-01130055.jpg

Shod za znanost. Foto: Anže Malovrh/STA

Vlada bo zagotovila transparentnost in nadzor nad recenzijskimi in razpisnimi postopki na agenciji za raziskave in razvoj (ARRS), so stranke obljubile v koalicijski pogodbi.

Delovanje ARRS, ki je med drugim pristojna za stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, je že vrsto let netransparentno, je za Oštro poudarila Urša Opara Krašovec iz visokošolskega sindikata. Po njenem mnenju agencija ne zagotavlja neodvisnega in kakovostnega odločanja o izbiri raziskovalnih projektov na razpisih.

Člani znanstvenega sveta agencije denimo potrjujejo merila in postopke ocenjevanja prijav na razpise, hkrati pa lahko brez omejitev sodelujejo na vseh razpisih, projektih in programih ter nadzorujejo njihovo izvajanje: »Sodelujejo na razpisih, ki jih sami postavljajo. To je boj za denar.«

Na ARRS so za Oštro pojasnili, da člani znanstvenega sveta agencije neposredno ne določajo ocenjevalcev in ne sodelujejo v razpravah panela, ki določa prednostni vrstni red projektov. Poleg tega zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki je začel veljati januarja letos, članom znanstvenega sveta prepoveduje kandidiranje na razpisih.

Toda ta omejitev začne veljati šele leta 2025, ko se bo iztekel mandat trenutnim članom sveta, je opozorila Opara Krašovec, ki je leta 2020 kandidirala za direktorico agencije. Opozorila je še, da agencija že od lani ni objavila podatkov o prejemnikih sredstev za izvajanje znanstvenoraziskovalne dejavnosti in o izvajanju dejavnosti, ki jih financira, kar je zakonska obveznost ARRS.

Na agenciji so glede tega pojasnili, da so podatke za lansko leto objavili maja letos. Zagotovili so, da si prizadevajo, da bi jih lahko čim prej osvežili z aktualnimi podatki, vendar je za to potrebna pretvorba podatkov iz nove podatkovne baze v obliko, primerno za objavo.

Direktor znanstvenoraziskovalnega centra slovenske akademije znanosti in umetnosti Oto Luthar pa meni, da bi bilo treba korenito izboljšati recenzijski postopek na ARRS: »To, kar imamo sedaj, je v veliki meri zgolj (predrago) uprizarjanje recenzijskega postopka.«

Kot je opozoril, nekateri recenzenti priznavajo, da jim ARRS ponuja recenzije, za katere niso pristojni, ocene so napisane v slabi angleščini in šibko argumentirane. Problematičen je tudi razkorak med opisnimi in numeričnimi ocenami: »Eksplicitni pohvali posamičnega predloga neredko sledijo nerazumno nizke ocene.«

Toda na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so še v fazi, ko predvidevajo ustanovitev delovne skupine, ki bo »oblikovala rešitve in potrebne spremembe« za reorganizacijo ARRS. Kdaj bo ustanovljena, na ministrstvu niso pojasnili.

Načrtujejo sicer ustanovitev nove agencije, v kateri bi združili ARRS in novo agencijo za tehnološki razvoj, ki jo predvideva zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. Tehnološki in znanstvenoraziskovalni del agencije bi financirali ločeno, upravljanje in vodstvo pa bi bila skupna, kar bi po njihovi oceni izboljšalo delovanje agencije.

»Predlog reorganizacije ARRS tako, da bi agenciji zgolj dodelili še dodatne pristojnosti in bi s tem izboljšali delovanje agencije, je neresen in neodgovoren,« meni Urša Opara Krašovec. Prvi korak bi po njenem prepričanju morala biti sanacija delovanja in razmer na ARRS, šele potem pa razširitev njenih pristojnosti.

Preberi celotno analizo

spremljlamo.png
V izvajanju

Reorganizacija ARRS ne zagotavlja večje transparentnosti

Katarina Bulatović
28. 4. 2023

Sklep

Poslanci so sprejeli novelo zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, s katero so reorganizirali agencijo. Obljuba je v izvajanju.

Vlada je 26. aprila ustanovila javno agencijo za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost (ARIS) skladno z novelo zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki so jo poslanci sprejeli 22. marca.

ARIS bo nadomestila dosedanjo javno agencijo za raziskovanje in razvoj (ARRS) in bo dodeljevala sredstva za raziskave. Poleg tega bo namesto javne agencije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Spirit) spodbujala tehnološki razvoj in investicije v gospodarstvu.

»Agenciji so samo dodali več pristojnosti. Niso izpolnili svoje obljube,« je za Oštro komentirala Urša Opara Krašovec iz visokošolskega sindikata. Meni, da z reorganizacijo javne agencije za raziskovanje in razvoj (ARRS) ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ni izboljšalo transparentnosti delovanja agencije.

Poleg znanstvenega sveta, ki je najvišje strokovno telo agencije, bo imela ta po novem še inovacijski svet, ta bo najvišji strokovni organ na področju inovacijske dejavnosti, ki vključuje industrijske raziskave in razvoj inovacij do njihove komercializacije. Sestavljalo ga bo sedem članov, med drugim predstavniki SID banke in gospodarske zbornice.

Urša Opara Krašovec tej spremembi nasprotuje, saj meni, da se z ustanovitvijo inovacijskega sveta pridobiva gospodarstvo: »Znanost postavljajo na stranski tir.«

Preberi celotno analizo

Pojdi na seznam vseh obljub
Za resor je odgovorna:
Gibanje svoboda.jpg

Gibanje Svoboda


Kaj so obljubili v predvolilnem programu:
Kaj je obljubila pred volitvami?

S spremembo Zakona o raziskovalni dejavnosti bomo spremenili način razdeljevanja sredstev za raziskovalne projekte tako, da se bo vnaprej določil le razrez sredstev po raziskovalnih vedah, ne pa po raziskovalnih področjih znotraj ved. Poenostavili bomo tudi instrumente financiranja ARRS, ki bi morali biti usmerjeni predvsem v kakovostno izvedbo postopkov za financiranje raziskovalnih projektov in izdelavo mehanizmov za prenos znanja.