Izobraževanje, znanost in inovacije, šport

Reorganizacija ARRS

ODD-ozadje-nova-izobrazevanje.png
Besedilo koalicijske pogodbe

Izvedli bomo reorganizacijo Javne agencije za raziskovanje in razvoj Republike Slovenije (ARRS) in izboljšali kakovost njenega delovanja z zagotovitvijo transparentnosti in nadzora recenzijskih in razpisnih postopkov.

analiziramo.png
Trenutni status obljube Ocene še ni

Vlada je obljubila, da bo izvedla reorganizacijo Javne agencije za raziskovanje in razvoj Republike Slovenije.

Za resor je odgovorna:
Gibanje svoboda.jpg

Gibanje Svoboda


Kaj so obljubili v predvolilnem programu:
Kaj je obljubila pred volitvami?

S spremembo Zakona o raziskovalni dejavnosti bomo spremenili način razdeljevanja sredstev za raziskovalne projekte tako, da se bo vnaprej določil le razrez sredstev po raziskovalnih vedah, ne pa po raziskovalnih področjih znotraj ved. Poenostavili bomo tudi instrumente financiranja ARRS, ki bi morali biti usmerjeni predvsem v kakovostno izvedbo postopkov za financiranje raziskovalnih projektov in izdelavo mehanizmov za prenos znanja.