Zdravstvo

Reforma zdravstvenega zavarovanja

ODD-ozadje-nova-zdravstvo.png
Besedilo koalicijske pogodbe

Do konca leta 2024 pripraviti celovito prenovo financiranja zdravstvenega sistema, ki bo vsebovala tudi ukinitev nepravičnega in neučinkovitega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Preučili bomo tudi možnost uvedbe proračunske varovalke.

analiziramo.png
Trenutni status obljube Ocene še ni

Vlada je obljubila, da bo do konca leta 2024 pripravila celovito prenovo financiranja zdravstvenega sistema.

Za resor je odgovorna:
Gibanje svoboda.jpg

Gibanje Svoboda


Kaj so obljubili v predvolilnem programu:
Kaj je obljubila pred volitvami?

"Za javne zdravstvene storitve (varstvo pri delu, paliativna oskrba, del storitev dolgotrajne oskrbe, storitve preventivne dejavnosti) moramo nameniti več sredstev kot jih sedaj namenjamo. Doseči želimo 10 % višine BDP za javno zdravstvo. V ta namen bomo preučili vključitev več različnih virov, med katerimi so tudi proračunska sredstva. Zdravstvene storitve se morajo financirati glede na potrebe bolnikov, zato moramo denar usmerjati glede na čakalne dobe posameznega zdravstvenega programa. Preoblikovali bomo dopolnilno zdravstveno zavarovanje (DZZ), ko bomo v okviru doseženega širokega družbenega konsenza zagotovili način zbiranja 600 milijonov letno in jih opredelili kot javna sredstva za zdravstvo."