Gospodarstvo, davki in javne finance

Progresivna obdavčitev premoženja

ODD-ozadje-nova-gospodarstvo.png
Besedilo koalicijske pogodbe

Uvesti celoviti sistem progresivne obdavčitve premoženja z namenom dolgoročnega financiranja socialnih in razvojnih politik države in lokalnih skupnosti. Iz tega davka bo na ravni lokalnih skupnosti  nadomeščeno nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in sorodne davščine, hkrati pa  bo na pravičen način ustrezno prilagojen sistem financiranja države in lokalnih skupnosti.

ni-dokazov.png
Trenutni status obljube Nedotaknjena

Ministrstvo za finance spremembe davčne zakonodaje za ureditev progresivne obdavčitve premoženja načrtuje leta 2023. Obljuba je nedotaknjena.

ni-dokazov.png
Nedotaknjena

Ministrstvo progresivno obdavčitev premoženja načrtuje leta 2023

Žana Erznožnik
29. 12. 2022

Sklep

Ministrstvo za finance spremembe davčne zakonodaje za ureditev progresivne obdavčitve premoženja načrtuje leta 2023. Obljuba je nedotaknjena.

Finančni minister Klemen Boštjančič je moral že maja na predstavitvi pred imenovanjem pojasnjevati obljubo koalicije, da bo uvedla celovito progresivno obdavčitev premoženja z namenom dolgoročnega financiranja socialnih in razvojnih politik. Gre za obdavčitev, pri kateri se z rastjo premoženja povečuje tudi stopnja obdavčitve.

Takrat je pojasnil, da je z obljubo »v osnovi mišljen davek na nepremičnine«, predvsem dražje in naložbene. O podrobnostih načrtovane ureditve takrat ni razpravljal, je pa izrazil prepričanje, da večina nepremičnin po davčni reformi ne bo obdavčena več, kot je že.

Lastniki ali uporabniki nepremičnin trenutno plačujejo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) in davek od premoženja za stavbe, večje od 160 kvadratnih metrov, v katerih zavezanci ali njihovi ožji družinski člani ne prebivajo. Plačila davka so oproščeni lastniki nepremičnin z manjšo kvadraturo, ki v njih bivajo, in, prvo desetletje, lastniki novogradenj.

Merila za določitev višine NUSZ določajo občine, pri čemer praviloma upoštevajo namembnost, komunalno opremljenost in lego zemljišča. Toda po podatkih Fursa leta 2021 kar 47 občin sploh ni odmerjalo NUSZ za nezazidana stavbna zemljišča, s čimer niso delovale v skladu s predpisi, so oktobra lani opozorili na ministrstvu za okolje.

Na ministrstvu za finance so za Oštro pojasnili, da prihodnje leto načrtujejo prenovo davčnega sistema, tudi glede obdavčitve premoženja. Podrobnosti o spremembah davčne politike še ne morejo napovedati, dodali pa so, da Slovenija pri obdavčitvi dela ni najbolj konkurenčna, pri obdavčitvi kapitala in nepremičnin pa je podpovprečna.

To po zadnjih podatkih OECD drži, pri čemer Slovenija najbolj izstopa po obdavčitvi dela glede na BDP, ki je bila leta 2020 za 7,6 odstotne točke višja od povprečja držav OECD. Takrat je bilo premoženje v Sloveniji obdavčeno 1,23 odstotne točke manj od povprečja OECD.

Po mnenju sociologa Sreča Dragoša, strokovnjaka za neenakosti z ljubljanske fakultete za socialno delo, je progresivna obdavčitev v Sloveniji nujna za zmanjšanje neenakosti, ni pa zadostna. Bistvena sta namreč tudi količina davčnih prihodkov in to, kam jih država usmeri.

Da bi zmanjšala neenakosti, bi morala država na novo pridobljene davke usmeriti predvsem v stanovanja, zdravstvo in socialno varstvo: »Ti trije sektorji so najpomembnejši za krepitev javnih storitev in najbolj blokirajo nižanje kakovosti življenja.«

Preberi celotno analizo

Pojdi na seznam vseh obljub
Za resor je odgovorna:
Gibanje svoboda.jpg

Gibanje Svoboda


Kaj so obljubili v predvolilnem programu:
Kaj je obljubila pred volitvami?

Prenoviti sistem obdavčitve premoženja z namenom pravične zagotovitve virov za izvajanje razvojnih politik in ohranjanje medgeneracijske solidarnosti.