Gospodarstvo, davki in javne finance

Odprava prekarnosti

ODD-ozadje-nova-gospodarstvo.png
Besedilo koalicijske pogodbe

Vlada bo s ciljem odprave prekarnosti in zagotavljanja odgovornega dela v sodelovanju s stroko in civilno družbo pripravila strategijo, standarde prekarnosti in ukrepe za odpravo prekarnosti.

ni-dokazov.png
Trenutni status obljube Nedotaknjena

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so se lotili pripravljalnih aktivnosti za oblikovanje strategije za odpravo prekarnosti. Aktivnejše delo se bo začelo po zaključku trenutno »prednostnih zakonodajnih postopkov na področju delovnih razmerij«. Obljuba je nedotaknjena.

ni-dokazov.png
Nedotaknjena

Ministrstvo še pripravlja izhodišča za odpravo prekarnosti

Matej Zwitter
8. 9. 2022

Sklep

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so se lotili pripravljalnih aktivnosti za oblikovanje strategije za odpravo prekarnosti. Aktivnejše delo se bo začelo po zaključku trenutno »prednostnih zakonodajnih postopkov na področju delovnih razmerij«. Obljuba je nedotaknjena.

Koalicijske stranke so se zavezale, da bodo pripravile strategijo in ukrepe za odpravo prekarnosti. Obljubile so, da bo vlada nemudoma prevzela koordinacijo priprav strategije, ki bo vsebovala tudi jasne časovne roke za izvajanje ukrepov, namenjenih odpravi prekarnosti.

Vlada se je še zavezala, da bo javni sektor na tem področju postal pozitiven zgled, saj bodo v skladu s strategijo v čim krajšem času odpravili prekarnost tako, da ne bodo več uporabljali zunanjih izvajalcev, kadar obstaja potreba po rednem delu. Preučili bodo tudi negativne učinke študentskega dela in možnost redefinicije delovnega razmerja tako, da bi bila dlje časa trajajoča ekonomska odvisnost od enega delodajalca eden izmed elementov delovnega razmerja.

Ukrepe zoper prekarnost je v predvolilnem programu obljubljala tudi stranka Levica, katere koordinator Luka Mesec vodi ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Med drugim so obljubili podvojitev števila delovnih inšpektorjev, zaposlitev zunanjih izvajalcev v javnem sektorju in redefinicijo delovnega razmerja tako, da bi med elemente takega razmerja zapisali tudi dlje časa trajajočo ekonomsko odvisnost.

Na ministrstvu za delo so za Oštro pojasnili, da so začeli pripravljalne aktivnosti, kot je priprava internega gradiva in izhodišč. »Aktivnejše delo pri sami strategiji pa bo steklo po zaključku trenutnih prednostnih zakonodajnih postopkov na področju delovnih razmerij.«

Preberi celotno analizo

Pojdi na seznam vseh obljub
Za resor je odgovorna:
Levica.jpg

Levica


Kaj so obljubili v predvolilnem programu:
Kaj je obljubila pred volitvami?

"Prekarizacijo prek prikrivanja delovnih razmerij bomo preprečili tako, da bo dlje časa trajajoča ekonomska odvisnost od enega delodajalca postala opredelilni element delovnega razmerja. Podvojili bomo število inšpektorjev in inšpektoric za nadzor delovnih razmerij, zaposlili zadostno število strokovnih pomočnikov in pomočnic na Inšpektoratu RS za delo ter izboljšali pogoje dela na inšpektoratu. Takoj bomo zaposlili vse outsourcane delavce in delavke v javnem sektorju ter strogo omejili outsourcanje v zasebnem sektorju."