Socialna varnost, stanovanja, varna starost

Nov zakon o dolgotrajni oskrbi

ODD-ozadje-nova-sociala.png
Besedilo koalicijske pogodbe

Do maja 2023 bomo sprejeli spremembe Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bodo ustrezno definirale pravice in njihovo izvajanje, kot tudi solidarno, pravično in vzdržno finančno konstrukcijo, ki bo temeljila na progresivni obdavčitvi premoženja in drugih proračunskih virih. Zagotovili bomo dovolj usposobljenega kadra za dobro delovanje dolgotrajne oskrbe. Uvedli bomo družinskega pomočnika tudi za starejšo osebo (ne samo za invalida), ki potrebuje nego in varstvo.

analiziramo.png
Trenutni status obljube Ocene še ni

Vlada je obljubila spremembe pravic v Zakonu o dolgotrajni oskrbi.

Za resor je odgovorna:
Levica.jpg

Levica


Kaj so obljubili v predvolilnem programu:
Kaj je obljubila pred volitvami?

Sprejeli bomo nov zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bo slednjo določil kot javno službo in ne tržno dejavnost. Vseboval bo pravično financiranje dolgotrajne oskrbe, vse delavce in delavke na tem področju pa bo vključil v javni sistem, s čimer bodo postali redno zaposleni javni uslužbenci in uslužbenke.