Kultura in mediji

Neodvisni javni mediji

ODD-ozadje-nova-kultura.png
Besedilo koalicijske pogodbe

Uredili bomo takšen status RTV in drugih javnih medijev (STA itd.), ki bo onemogočil nenehna politična vmešavanja in sovražna prevzemanja neodvisnih javnih medijev.

spremljlamo.png
Trenutni status obljube V izvajanju

Državni zbor je sprejel novelo zakona o RTV Slovenija, ki med drugim omejuje vpliv državnega zbora na sestavo programskega sveta. Toda v opozicijski SDS bodo do 5. oktobra zbirali podpise za razpis referenduma o njej. Obljuba je v izvajanju.

spremljlamo.png
V izvajanju

Novela zakona o RTVS predvideva manj vpliva poslancev

Katarina Bulatović
21. 9. 2022

Sklep

Državni zbor je sprejel novelo zakona o RTV Slovenija, ki med drugim omejuje vpliv državnega zbora na sestavo programskega sveta. Toda v opozicijski SDS bodo do 5. oktobra zbirali podpise za razpis referenduma o njej. Obljuba je v izvajanju.

Koalicijski partnerji so se zavezali, da bodo uredili status RTV Slovenija in drugih javnih medijev.

Poslanci so 14. julija sprejeli novelo zakona o RTV Slovenija. Toda v opozicijski SDS menijo, da je namen predlaganega zakona podreditev tega javnega zavoda vladajoči politiki, zato bodo do 5. oktobra zbirali podpise za razpis referenduma.

Novela bi uvedla več sprememb pri sestavi in pristojnostih programskega sveta RTVS, ki sprejema programske standarde javnega servisa. Trenutno ga sestavlja 29 članov, od katerih jih 21 imenuje državni zbor. Poleg tega devet izmed 11 članov nadzornega sveta imenujeta vlada in državni zbor.

»Takoj ko večino imenuje državni zbor, je to politizacija javne radiotelevizije, ki tako postane podaljšana roka politične oblasti, ne neodvisna institucija javnosti,« je današnje stanje za Oštro komentiral profesor novinarstva na fakulteti za družbene vede Marko Milosavljević, ki je sodeloval pri pripravi izhodišč za predlog novele zakona.

Po novem predlogu zakona bi programski in nadzorni svet združili v »svet RTV Slovenija«, ki bi imel 17 članov. Državni zbor bi imenoval le dva, ki bi morala biti strokovnjaka s področja vzgoje in izobraževanja oziroma kulture in medijev, preostale pa zaposleni na RTVS in druge organizacije, med njimi slovenska akademija znanosti in umetnosti ter varuh človekovih pravic.

Milosavljeviću se zdi pomembno, da so v predlogu zmanjšali število članov sveta, tako da bo ta lahko bolj operativen. Tudi način njihovega imenovanja se mu zdi ustreznejši: »Zakon bo z načinom imenovanja preprečil najbolj vulgarno politizacijo programskega sveta.«

Svet po novem ne bi smel pred objavo posegati v posamezne dele programa, prav tako ne sprejemati stališč do njih. »Takšno določilo utrjuje načela uredniške in novinarske neodvisnosti,« so julija v skupnem pismu ministrstvu za kulturo glede predloga zakona poudarili v iniciativi Pravna mreža za varstvo demokracije, društvu novinarjev, aktivu novinarjev informativnega programa TV Slovenija in drugi. Novela spreminja tudi način imenovanja odgovornih urednikov programov. Trenutno jih na predlog direktorja radia oziroma televizije imenuje in razrešuje generalni direktor, po novem pa bi se uprava pred predlogom imenovanja odgovornega urednika morala posvetovati s člani resornega uredništva. Njihovo mnenje sicer še naprej ne bo zavezujoče, vendar bo morala uprava, če bo hotela urednika imenovati mimo volje novinarjev, pridobiti soglasje sveta.

Pravna mreža je junija opozorila, da bi zakon moral za imenovanje in razrešitev odgovornega urednika zahtevati soglasje večine članov uredništva. »S tem bi zagotovili, da bi imeli novinarji ključen vpliv na to, kdo bo odgovorni urednik, torej, kdo po mnenju novinarskega kolektiva udejanja najvišje strokovne standarde in je sposoben uresničevati uredniško neodvisnost.«

Tudi predsednica Sindikatov novinarjev Slovenije Alenka Potočnik meni, da bi mnenje uredništva pri imenovanju urednikov na RTV Slovenija moralo biti zavezujoče. Za uspešno opravljeno novinarsko delo si morajo člani uredništva namreč zaupati in se spoštovati.

Na ministrstvu za kulturo na vprašanja Oštra, katere ukrepe je ministrstvo v aktualnem mandatu uvedlo za ureditev drugih javnih medijev, niso odgovorili.

Preberi celotno analizo

Pojdi na seznam vseh obljub
Za resor je odgovorna:
Levica.jpg

Levica


Kaj so obljubili v predvolilnem programu:
Kaj je obljubila pred volitvami?

"Spremenili bomo zakon o RTV, tako da bodo imeli odločujoč vpliv na izbiro upravljalskih organov delavci in delavke RTV ter javnost. RTV bomo zagotovili ustrezno raven financiranja in v zakon uvedli samodejno usklajevanje višine prispevka z inflacijo. Županom in županjam bomo odvzeli njihova propagandna trobila. Mediji, ki jih izdajajo lokalne skupnosti, bodo morali izpolnjevati stroge kriterije uredniške avtonomije, vsebinske pluralnosti in sodelovanja lokalne skupnosti pri upravljanju."