Socialna varnost, stanovanja, varna starost

Nadzor trga najemnih stanovanj

ODD-ozadje-nova-sociala.png
Besedilo koalicijske pogodbe

Okrepiti nadzor in ureditev trga najemnih stanovanj.

spremljlamo.png
Trenutni status obljube V izvajanju

Ministrstvo za solidarno prihodnost je začelo vzpostavljati evidenco javnih najemnih stanovanj, medtem ko evidentiranje pogodb v tržnem najemu načrtujejo po spremembi stanovanjskega zakona, ki jo bodo začeli pripravljati jeseni. Do konca leta naj bi ustanovili najemniško svetovalnico. Obljuba je v izvajanju.

ni-dokazov.png
Nedotaknjena

Ukrepi na trgu najemnih stanovanj v letih 2023 in 2024

Samo Demšar
29. 9. 2022

Sklep

Ministrstvo za okolje in prostor v letih 2023 in 2024 načrtuje okrepitev nadzora nad trgom najemnih stanovanj. Med drugim napovedujejo kadrovsko okrepitev stanovanjske inšpekcije, evidentiranje najemniških pogodb in zakonsko podlago za regulacijo višanja najemnin. Ukrepov še niso začeli izvajati, zato je obljuba nedotaknjena.

Stranke vladajoče koalicije so se zavezale, da bodo okrepile nadzor in uredile trg najemnih stanovanj.

Z ministrstva za okolje in prostor so za Oštro sporočili, da se bodo urejanja najemnega trga lotili v dveh stopnjah. Prvi sklop ukrepov načrtujejo leta 2023, med njimi bo ustanovitev najemniške svetovalnice, ki bo najemnikom svetovala in zagotavljala pravno pomoč ob kršitvah najemodajalcev. Prav tako načrtujejo kadrovsko okrepitev in širitev pristojnosti stanovanjske inšpekcije, česar pa v odgovoru niso natančneje pojasnili.

Prihodnje leto nameravajo uvesti tudi redno evidentiranje najemnih pogodb, ki bo inšpektorjem omogočilo učinkovitejše ukrepanje v primeru oddaje stanovanja brez pogodbe. Predvidevajo, da bo večja preglednost med drugim omogočila vodenje kakovostnejše stanovanjske politike.

V letu 2024 načrtujejo pripravo zakonske podlage za regulacijo višanja najemnin, ki se zdaj po stanovanjskem zakonu oblikujejo prosto. Oblikovati nameravajo sistem reševanja sporov med najemodajalci in najemniki, ki bo pri sankcioniranju kršitev hitrejši in učinkovitejši. Načrtujejo tudi zakonske spremembe, s katerimi bi okrepili varnost najemnih razmerij s poudarkom na zagotavljanju primerne dolžine najemne pogodbe, niso pa pojasnili, kolikšna je primerna dolžina.

»Zaradi izredno pomanjkljivega nadzora nad najemnim trgom je pravzaprav vseeno, kako dobra ali slaba je ureditev,« so za Oštro opozorili na inštitutu za študije stanovanj in prostora (IŠSP). Lastniki stanovanj zaradi slabega nadzora pravila lahko ignorirajo, nove najemnike pa najdejo hitro, saj je povpraševanje veliko.

Po njihovem mnenju je regulacija višine najemnin zaradi pomanjkanja najemnih stanovanj nujna. Prav tako je treba okrepiti stanovanjsko inšpekcijo, saj se najemniki, ki so v podrejenem položaju, ne upajo zavzeti za svoje pravice, zato tudi svetovalnica za najemnike po njihovih pričakovanjih ne bo učinkovita.

Poudarili so, da bi bili za rešitev trenutne problematike najemnega trga ključni gradnja in prenova javnih neprofitnih najemnih stanovanj in stanovanj v najemnih stanovanjskih zadrugah: »Le z javnimi in zadružnimi stanovanji lahko namreč dolgoročno zagotavljamo dostopna, stabilna in kakovostna stanovanja, ki jih resnično razumemo kot svoj dom in se nam ni treba bati, da bo lastnik stanovanje čez mesec ali dva raje začel oddajati prek platforme Airbnb, ki prinaša še večji dobiček.«

Večja ponudba kakovostnih stanovanj bi spodbudila tudi samoregulacijo dejavnosti tržnega najema nepremičnin, so še dodali na IŠSP.

Preberi celotno analizo

spremljlamo.png
V izvajanju

Novela stanovanjskega zakona v pripravo jeseni

Samo Demšar
31. 5. 2023

Sklep

Ministrstvo za solidarno prihodnost je začelo vzpostavljati evidenco javnih najemnih stanovanj, medtem ko evidentiranje pogodb v tržnem najemu načrtujejo po spremembi stanovanjskega zakona, ki jo bodo začeli pripravljati jeseni. Do konca leta naj bi ustanovili najemniško svetovalnico. Obljuba je v izvajanju.

Računsko sodišče je lani v reviziji veljavnega nacionalnega stanovanjskega programa poudarilo, da so za učinkovito načrtovanje in spremljanje stanovanjske politike nujne natančne in ažurne evidence.

Z ministrstva za solidarno prihodnost, ki je od 24. januarja letos pristojno za stanovanjsko politiko, so za Oštro sporočili, da so vzpostavitev evidence javnih najemnih stanovanj že naročili pri geodetskem inštitutu. Evidenca bo vsebovala podatke o številu, lokaciji in stanju javnih najemnih stanovanj.

Evidentiranje pogodb v tržnem najemu pa bo zahtevalo spremembo stanovanjskega zakona. To bodo na ministrstvu začeli pripravljati jeseni, so pojasnili. Lani jeseni je sicer ministrstvo uvedbo evidence načrtovalo že letos.

V noveli zakona bodo uredili in okrepili tudi pristojnosti stanovanjske inšpekcije. Pri tem so dodali, da bo stanovanjska inšpekcija letos izvedla koordinirano akcijo nadzora nad oddajanjem stanovanj na črno.

Prav tako nameravajo inšpekcijo razbremeniti svetovalnega dela, prevzela ga bo najemniška svetovalnica. Ta bo najemnikom svetovala in zagotavljala pravno pomoč ob kršitvah najemodajalcev. Proračunska sredstva za ustanovitev svetovalnice so na ministrstvu predvideli v rebalansu proračuna, ki ga je državni zbor potrdil na seji 25. maja. Načrtujejo, da bodo v drugi polovici leta izvedli javni razpis za izbor najprimernejšega izvajalca svetovanja, svetovalnica pa bo predvidoma zaživela še letos.

Preberi celotno analizo

Pojdi na seznam vseh obljub
Za resor je odgovorna:
Levica.jpg

Levica


Kaj so obljubili v predvolilnem programu:
Kaj je obljubila pred volitvami?

Vzpostavili bomo mehanizme za kakovostno, varno in dostopno najemanje stanovanj. Določili bomo najvišje najemnine, najvišjo možno rast najemnin in najnižje bivanjske standarde, okrepili nadzor in oblikovali organ za varovanje pravic najemnikov in najemnic. Ustanovili bomo posebno javno službo, ki bo zadolžena za vodenje evidenc vseh najemnih pogodb in bo nudila javni vpogled v te evidence. S tem bomo omejevali oddajanje stanovanj na črno in izogibanje davkom na oddajanje nepremičnin.