Gospodarstvo, davki in javne finance

Možnost 30-urnega delavnika

ODD-ozadje-nova-gospodarstvo.png
Besedilo koalicijske pogodbe

V dogovoru s socialnimi partnerji bomo spodnjo mejo fonda ur za polni delovni čas postopoma znižali na 30 ur tedensko ob nespremenjeni 40-urni zgornji meji, kar bo delodajalcem omogočilo skrajšanje polnega delovnega časa, zaposlenim pa polne pravice iz naslova delovnega razmerja za polni delovni čas.

ni-dokazov.png
Trenutni status obljube Nedotaknjena

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je napovedalo, da bo delovna skupina za obravnavo predloga novele zakona o delovnih razmerjih pri ekonomsko-socialnem svetu pripravila predlog novele, pri čemer bo razpravljala tudi o ureditvi možnosti krajšega polnega delovnega časa. O vsebini novele, ki bi uzakonila krajši polni delovni čas, še niso razpravljali. Obljuba je nedotaknjena.

ni-dokazov.png
Nedotaknjena

Ekonomsko-socialni svet bo razpravljal o 30-urnem delovniku

Žana Erznožnik
18. 11. 2022

Sklep

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je napovedalo, da bo delovna skupina za obravnavo predloga novele zakona o delovnih razmerjih pri ekonomsko-socialnem svetu pripravila predlog novele, pri čemer bo razpravljala tudi o ureditvi možnosti krajšega polnega delovnega časa. O vsebini novele, ki bi uzakonila krajši polni delovni čas, še niso razpravljali. Obljuba je nedotaknjena.

Polni delovni čas po zakonu o delovnih razmerjih traja največ 40 ur na teden oziroma najmanj 36 ur, če tako določata kolektivna pogodba ali zakon. Manj kot 36 ur lahko traja le na delovnih mestih z večjo nevarnostjo za poškodbe ali zdravstvene okvare, če tako določata kolektivna pogodba ali zakon.

Koalicija se je maja v pogodbi zavezala, da bo spodnjo mejo ur, ki jih obsega polni delovni čas, ob ohranitvi polnih delavskih pravic postopno znižala na 30 ur na teden. Zgornja meja 40 ur se ne bo spremenila.

Krajši delovnik s pravicami polnega delovnika je sicer v praksi že mogoč, če se delavec in delodajalec tako dogovorita, delodajalec pa je pripravljen plačevati polne prispevke, je pojasnil generalni sekretar sindikata delavcev v trgovini Ladi Rožič. Tako ureditev imajo denimo pri Hoferju.

Zakonska ureditev krajšega polnega delovnega časa bi po njegovem mnenju prinesla manj birokracije in večjo preglednost v primerjavi s sedanjimi notranjimi dogovori o krajšem delovniku med delavci in delodajalci.

Brez takšnega dogovora ali določil kolektivne pogodbe imajo delavci s krajšim delovnim časom sorazmerno krajši odmor med delom ter nižjo plačo in regres, minimalno število dni dopusta pa je štiri tedne ne glede na to, ali delavec dela polni ali skrajšani delovni čas.

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so za Oštro pojasnili, da bo delovna skupina za obravnavo predloga novele zakona o delovnih razmerjih pri ekonomsko-socialnem svetu predvidoma novembra začela pripravljati novelo. Pri tem bodo razpravljali tudi o predlogu za znižanje spodnje meje polnega delovnega časa s 36 na 30 ur na teden.

Ministrstvo ni posredovalo vsebinskih podrobnosti novele in končne časovnice njenega sprejetja, ker bodo odvisne od poteka dela pogajalske skupine.

Predsednica zveze svobodnih sindikatov Lidija Jerkič je za Oštro povedala, da podpirajo možnost krajšega polnega delovnega časa, s katerim bi delavci pridobili več prostega časa, časa z družino in manj stresa, kar štejejo za znak družbenega napredka.

Pri tem so opozorili, da je ob skrajšanju polnega delovnega časa nujna ohranitev pravic za polni delovni čas, da se ne bi kot posledica uveljavila praksa dvojnih zaposlitev. Te bi namreč prinesle nasprotni učinek od želenega, če bi dve zaposlitvi za krajši delovni čas presegli 40-urni delavnik.

Na gospodarski zbornici, ki je v ekonomsko-socialnem svetu ena izmed predstavnikov delodajalcev, so za Oštro pojasnili, da ideje o skrajšanem delovniku ne morejo komentirati, dokler ne bodo pripravljeni predlogi sprememb zakonodaje.

Preberi celotno analizo

Pojdi na seznam vseh obljub
Za resor je odgovorna:
Levica.jpg

Levica


Kaj so obljubili v predvolilnem programu:
Kaj je obljubila pred volitvami?

"Postopno bomo skrajševali delovni teden na največ 32 ur tedensko, tako da se zagotovi petdnevni tedenski delovnik po šest ur dnevno oziroma štiridnevni delovni teden po osem ur dnevno. Takoj bomo spremenili spodnjo mejo polnega delovnega časa, ki bo omogočala zaposlovanje za polni delovni čas in ohranitev polnega obsega pravic iz dela tudi za delo v obsegu najmanj šest ur na dan."