Javna uprava in politični sistem

Krepitev lokalne demokracije

ODD-ozadje-nova-javna_uprava.png
Besedilo koalicijske pogodbe

Nadgradili bomo oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v občini, jih uvedli kot obvezne ali jih spodbujali preko finančnih vzvodov (participativni proračun, neformalna  posvetovanja, sodelovanje pri pripravi predpisov).

ni-dokazov.png
Trenutni status obljube Nedotaknjena

Ministrstvo za javno upravo za krepitev in nadgradnjo neposredne lokalne demokracije načrtuje preveritev sedanjih oblik neposredne lokalne demokracije in njihovo primerjavo s prakso v državah z razvito lokalno demokracijo. Ukrepov še niso začeli izvajati, prav tako niso pojasnili, kdaj jih bodo. Obljuba je nedotaknjena.

ni-dokazov.png
Nedotaknjena

Ministrstvo bo preverjalo sedanje izvajanje lokalne demokracije

Žana Erznožnik
23. 11. 2022

Sklep

Ministrstvo za javno upravo za krepitev in nadgradnjo neposredne lokalne demokracije načrtuje preveritev sedanjih oblik neposredne lokalne demokracije in njihovo primerjavo s prakso v državah z razvito lokalno demokracijo. Ukrepov še niso začeli izvajati, prav tako niso pojasnili, kdaj jih bodo. Obljuba je nedotaknjena.

Z vidika demokratičnosti bi bilo idealno, da bi občani vse odločitve sprejemali neposredno, vendar je to zaradi zapletenosti in pogostosti odločanja prej izjema kot pravilo, je strokovnjak za lokalno demokracijo in profesor politologije na fakulteti za družbene vede Miro Haček menil v strokovnem članku o lokalni demokraciji v Sloveniji.

Poudaril je, da so razmere za razvoj neposredne demokracije na lokalni ravni veliko ugodnejše kot na državni, tako zaradi manjšega števila prebivalcev in velikosti ozemlja kot zaradi vsebin, ki običajno neposredno zadevajo vse člane skupnosti.

Koalicija se je maja zavezala, da bodo mehanizme za neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini nadgradili, jih uvedli kot obvezne ali jih finančno spodbujali. Pri tem so posebej omenili participativni proračun, neformalne posvete z občani in njihovo sodelovanje pri pripravi predpisov.

Zakon o lokalni samoupravi občanom sicer omogoča tri vrste neposrednega sodelovanja pri odločanju, in sicer na zborih občanov, referendumih in prek ljudskih iniciativ. Omogoča tudi uvedbo participativnega proračuna, po katerem občine del proračuna vnaprej namenijo za financiranje projektov, ki jih predlagajo občani.

Po Hačkovih ugotovitvah so bili zbori občanov med letoma 2014 in 2017 najpogostejši mehanizem neposredne lokalne demokracije, saj so jih sklicali v 48 odstotkih slovenskih občin. Najredkeje so občine v tem obdobju uporabile referendume, ki so bolj formalizirani in organizacijsko zahtevnejši.

Število občin s participativnim proračunom se povečuje, so za Oštro pojasnili na ministrstvu za javno upravo. Po njihovih neuradnih podatkih ga je uvedla četrtina občin. Po lanskih podatkih skupnosti občin Slovenije sicer participativni proračun izvaja zgolj 27 občin oziroma 12,7 odstotka.

Na ministrstvu nameravajo preveriti sedanje izvajanje neposredne lokalne demokracije v občinah, nato ga bodo primerjali s prakso v drugih državah z razvito lokalno demokracijo. Menijo, da bi bila uzakonitev neformalnih oblik neposredne demokracije brez analize učinkov prenagljena. Načrtujejo tudi izobraževanja in usposabljanja predstavnikov občin na temo sodelovanja prebivalcev v občinskih zadevah. Na vprašanje, kdaj načrtujejo sprejetje ukrepov, niso odgovorili.

Preberi celotno analizo

Pojdi na seznam vseh obljub
Za resor je odgovorna:
Gibanje svoboda.jpg

Gibanje Svoboda


Kaj so obljubili v predvolilnem programu:
Kaj je obljubila pred volitvami?

Sprejeli bomo zakon o vključevanju zainteresirane javnosti v oblikovanje in sprejemanje predpisov.