Socialna varnost, stanovanja, varna starost

Gradnja javnih najemnih stanovanj

ODD-ozadje-nova-sociala.png
Besedilo koalicijske pogodbe

Okrepiti delovanje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in podpreti druge modele financiranja, s ciljem zagotoviti 20.000 javnih najemnih stanovanj do leta 2030.

ni-dokazov.png
Trenutni status obljube Nedotaknjena

Ministrstvo za solidarno prihodnost sprejetje novega stanovanjskega zakona, s katerim bi oblikovali stabilen sistem za financiranje javne gradnje stanovanj, načrtuje prihodnje leto. Na republiškem stanovanjskem skladu menijo, da je do leta 2030 mogoče zagotoviti 20.000 javnih najemniških stanovanj le, če bo koalicija že letos izvedla več ukrepov, med drugim zagotovila zakonsko stabilno javno financiranje in zadolževanje za gradnjo javnih najemniških stanovanj. Obljuba je nedotaknjena.

ni-dokazov.png
Nedotaknjena

Spremembe stanovanjskega zakona načrtovane leta 2024

Samo Demšar
1. 2. 2023

Sklep

Ministrstvo za solidarno prihodnost sprejetje novega stanovanjskega zakona, s katerim bi oblikovali stabilen sistem za financiranje javne gradnje stanovanj, načrtuje prihodnje leto. Na republiškem stanovanjskem skladu menijo, da je do leta 2030 mogoče zagotoviti 20.000 javnih najemniških stanovanj le, če bo koalicija že letos izvedla več ukrepov, med drugim zagotovila zakonsko stabilno javno financiranje in zadolževanje za gradnjo javnih najemniških stanovanj. Obljuba je nedotaknjena.

20211025-01091142.jpg

Leta 2021 je v Sloveniji primanjkovalo 9668 javnih najemniških stanovanj, je pokazala anketa republiškega stanovanjskega sklada (SSRS). To je 6,2 odstotka več kot leta 2019.

Računsko sodišče je v reviziji veljavnega nacionalnega stanovanjskega programa decembra lani ocenilo, da je bilo junija 2021 v Sloveniji 24.263 javnih najemniških stanovanj. Po nacionalnem stanovanjskem programu bi moralo njihovo skupno število do leta 2025 doseči 33.000 stanovanj. Po mnenju računskega sodišča je ta cilj težko dosegljiv, zanj pa bi po njihovi oceni poleg že začetih projektov morali zagotoviti še najmanj 461 milijonov evrov.

Sodišče je ugotovilo, da je bilo delo ministrstva za okolje in prostor in vlade pri izvajanju stanovanjske politike do junija 2021 neučinkovito. Vladi je priporočilo, naj se odloči glede uvedbe davka na nepremičnine in glede sistemskega financiranja gradnje stanovanj. Vlada bi morala ustanoviti tudi svet za stanovanjsko politiko, ki bi sprejemal glavne odločitve za izvajanje stanovanjske politike.

Koalicijski partnerji so se zavezali, da bodo število najemnih stanovanj skoraj podvojili. S krepitvijo delovanja SSRS in podporo drugim modelom financiranja nameravajo do leta 2030 zagotoviti dodatnih 20.000 javnih najemnih stanovanj.

Na republiškem stanovanjskem skladu so za Oštro ocenili, da je koalicijski cilj 20.000 novih najemnih stanovanj do leta 2030 dosegljiv, vendar le, če bo ministrstvo že letos izvedlo več ukrepov. Kot so opozorili, je treba z zakonom za republiški in občinske stanovanjske sklade zagotoviti ustrezno javno financiranje in zadolževanje, prav tako bi morali izvesti razpis za 120 milijonov evrov nepovratnih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost.

Nujna bi bila tudi sprememba zakonodaje, tako da bi olajšala gradnjo večstanovanjskih objektov in izvajanje z njimi povezanih javnih naročil, izvajalcem stanovanjske politike pa bi morala pristojna ministrstva in vladne službe omogočiti dodatno zaposlovanje ustreznega kadra.

Po trenutnih načrtih bo SSRS do leta 2026 z investicijami, soinvesticijami, javnimi pozivi za nakup stanovanj in zemljišč ter posojili zagotovil 1357 javnih najemniških stanovanj. Sklad sicer načrtuje investicije še v dodatnih 1190 stanovanj, za katera pa še nimajo zagotovljenih sredstev.

Na ministrstvu za okolje in prostor so za Oštro poudarili, da je za oblikovanje stabilnega sistema financiranja javne gradnje stanovanj treba spremeniti stanovanjski zakon.

Z ministrstva za solidarno prihodnost, ki je od potrditve ministra Simona Maljevca 24. januarja pristojno za stanovanjsko politiko, so sporočili, da spremembe zakonodaje načrtujejo prihodnje leto. Dodali so, da je treba SSRS kadrovsko okrepiti, vendar trenutno še ne predvidevajo sprememb kadrovskih načrtov.

Minister Maljevac je na predstavitvi pred odborom za delo, družino, socialne zadeve in invalide 13. januarja povedal, da ministrstvo letos načrtuje začetek gradnje najmanj tisoč stanovanj, do konca mandata pa nameravajo oblikovati sistem, s katerim bo na leto mogoče zagotoviti najmanj dva tisoč stanovanj. Kot je pojasnil, bodo sredstva za gradnjo stanovanj zagotovili z rebalansom proračuna.

Koalicija je sicer z rebalansom proračuna za leto 2022 namenila poldrugi milijon evrov za dokapitalizacijo SSRS, v spremembah letošnjega proračuna in s sprejetjem proračuna za leto 2024 pa je za delovanje sklada namenila dodatnih 53 milijonov evrov.

Na inštitutu za študije stanovanj in prostora (IŠSP) so za Oštro poudarili, da je za povečanje ponudbe javnih najemnih stanovanj ključno zagotoviti sistemski vir financiranja gradnje, med drugim v obliki progresivnega nepremičninskega davka. Kot smo poročali leta 2021, sistemsko financiranje za gradnjo stanovanj v Sloveniji ni zagotovljeno že od osamosvojitve.

Dodali so še, da je do leta 2030 mogoče zagotoviti 20.000 javnih najemnih stanovanj, a je po njihovem mnenju cilj preveč skromen. Kot so poudarili, bi javna najemna stanovanja morala predstavljati od 20 do 30 odstotkov celotnega stanovanjskega fonda. Po zadnjih podatkih statističnega urada javna najemniška stanovanja sicer predstavljajo manj kot tri odstotke vseh stanovanj v Sloveniji.

Foto: Daniel Novakovič/STA

Preberi celotno analizo

Pojdi na seznam vseh obljub
Za resor je odgovorna:
Levica.jpg

Levica


Kaj so obljubili v predvolilnem programu:
Kaj je obljubila pred volitvami?

Proračunska sredstva za stanovanjski sklad bomo zvišali na raven, ki bo zagotovila vsaj 30.000 javnih najemnih stanovanjskih enot do leta 2030. Postavko za stanovanjsko politiko bomo tako dvignili na 1 % BDP (ali na 0,4 %, kot je povprečje Evropske unije, namenjeno za gradnjo). Vse nepremičnine, primerne za stanovanjsko gradnjo, bomo prenesli z DUTB na SSRS. V novem stanovanjskem zakonu bomo predlagali registracijo stanovanjskih zadrug kot neprofitnih stanovanjskih organizacij in jim omogočili dostop do različnih ugodnosti. Predlagali bomo financiranje stanovanjskih zadrug prek razpisov za zagonska sredstva, z dostopanjem do bančnih garancij in ugodnih posojil ter z dostopom do kakovostnih zemljišč.