Zdravstvo

Dostopna oskrba na področju duševnega zdravja

ODD-ozadje-nova-zdravstvo.png
Besedilo koalicijske pogodbe

Omogočiti dostopnost javnega zdravstvenega varstva na področju duševnega zdravja.

spremljlamo.png
Trenutni status obljube V izvajanju

Vlada je sprejela novelo zakona o duševnem zdravju, katere namen je odpraviti neustavnost na področju zdravljenja v varovanih oddelkih. Med drugim bo ministrstvo moralo zagotoviti ustrezne kapacitete. Obljuba je v izvajanju.

spremljlamo.png
V izvajanju

Razpisane dodatne specializacije iz klinične psihologije

Katarina Bulatović, Matej Zwitter
9. 12. 2022

Sklep

Ministrstvo za zdravje na področju duševnega zdravja izvaja ukrepe, ki jih je v akcijskem načrtu določila prejšnja vlada. Poleg tega so letos zagotovili dodatna mesta za specializacijo iz klinične psihologije. Obljuba je v izvajanju.

»Če vas boli srce, v prsih ali imate možgansko kap, vas pripeljejo na urgenco. Če pa imamo duševno stisko in ne vidimo izhoda, smo blizu tega, da nas ne povoha niti pes,« je ob dnevu duševnega zdravja 10. oktobra dejal minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Zatrdil je, da je duševno zdravje steber zdravstvene politike zdajšnje vlade.

Koalicija se je pred tem zavezala, da bo zagotovila dostopnost javnega zdravstvenega sistema na področju duševnega zdravja.

Po zadnjih podatkih nacionalnega inštituta za javno zdravje je v začetku oktobra na prvo obravnavo pri psihiatru čakalo 2450 ljudi, pri 30 odstotkih čakajočih je čakalna doba nad dopustno. Na prvi pregled pri kliničnem psihologu pa je čakalo nekaj več kot 3000 ljudi, več kot polovica dlje od dopustne čakalne dobe.

Poslanci so leta 2018 sprejeli resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja do leta 2028, v kateri so kot enega od strateških ciljev določili dostopno, celostno in kakovostno obravnavo na področju duševnega zdravja. Na ministrstvu za zdravje so za Oštro pojasnili, da trenutno izvajajo ukrepe po akcijskem načrtu za izvajanje resolucije za leti 2022 in 2023. Tega je sicer konec marca letos sprejela prejšnja vlada.

Med ukrepi na primarni ravni so posebej omenili ustanovitev dodatnih centrov za duševno zdravje, kjer lahko otroci in odrasli s težavami v duševnem zdravju dobijo pomoč tudi brez napotnice. Na sekundarni ravni pa so denimo zagotovili dodaten tim za subspecialistično obravnavo otrok in mladostnikov s kompleksnejšnimi motnjami, enoto za intenzivno otroško in mladostniško psihiatrijo in deset dodatnih postelj za otroke in mladostnike na ljubljanski psihiatrični kliniki ter več timov na področjih otroške psihiatrije, klinične psihologije in psihiatrične obravnave na domu.

»Na papirju je to videti zelo dobro,« je ustanovitev centrov za duševno zdravje za Oštro komentirala Sana Čoderl Dobnik, predsednica upravnega odbora zbornice kliničnih psihologov. »Realnost pa je, da v teh centrih ni kadra in da nanj čakamo že štiri leta.«

Tudi na ministrstvu so poudarili, da je pomanjkanje ustrezno usposobljenega kadra velik izziv za izvajanje resolucije o duševnem zdravju, zato zagotavljajo dodatna sredstva za specializacije.

Akcijski načrt tako predvideva sredstva za specializacijo 30 kliničnih psihologov v letih od 2021 do 2023. Prvih deset specializacij je lani razpisala prejšnja vlada, na ministrstvu pa nameravajo njihovo število še povečati, tako so letos v dveh razpisih objavili 52 mest za specializacijo.

Na ministrstvu so oktobra napovedali, da bodo prihodnje leto sprejeli dva nova zakona, in sicer o psihološki dejavnosti in o psihoterapiji. Vsebinskih podrobnosti zakonov za Oštro niso pojasnili.

Preberi celotno analizo

spremljlamo.png
V izvajanju

Vlada odpravlja neustavnost zakona o duševnem zdravju

Katarina Bulatović
7. 6. 2023

Sklep

Vlada je sprejela novelo zakona o duševnem zdravju, katere namen je odpraviti neustavnost na področju zdravljenja v varovanih oddelkih. Med drugim bo ministrstvo moralo zagotoviti ustrezne kapacitete. Obljuba je v izvajanju.

Vlada je 18. maja sprejela novelo zakona o duševnem zdravju, s katero odpravlja neustavnost zdajšnjega zakona.

Ustavno sodišče je leta 2019 odločalo o pritožbi bolnika, ki so ga zaradi prezasedenosti varovanega oddelka socialnovarstvenega zavoda brez privolitve namestili na hodnik zavoda. Ugotovilo je, da je prezasedenost varovanih oddelkov, kjer so bolniki pod stalnim nadzorom in jih ne morejo zapustiti po lastni volji, sistemski problem, vladi pa je naročilo takojšnje ukrepanje.

Predlog novele, ki jo je pripravilo ministrstvo za zdravje, predvideva vzpostavitev mreže varovanih oddelkov po državi na način, da bo na 30.000 prebivalcev zagotovljenih najmanj 12 namestitev. Za oblikovanje mreže je odgovorno ministrstvo za solidarno prihodnost, ki jo bo moralo v primeru, da bo zasedenost oddelkov v dveh zaporednih letih več kot 90-odstotna, dopolniti.

Poleg tega je ustavno sodišče leta 2015 presodilo, da je zakon o duševnem zdravju neustaven tudi v delu, ki določa, da lahko zakoniti zastopnik bolnika, ki mu je odvzeta poslovna sposobnost, odloča o njegovem sprejemu v varovani oddelek. Po predlagani noveli mora o tem odločati sodišče. Prav tako bi to presojalo o sprejemu v oddelek pod posebnim nadzorom za mlajše od 15 let.

Ministrstvo za zdravje je pripravilo še predlog zakona o psihoterapiji, ki bo urejal merila za pridobitev licence za poklic psihoterapevta, za katerega zdaj ni potrebna izobrazba. Z ministrstva so za Oštro sporočili, da bodo zakon v javno obravnavo poslali poleti.

Preberi celotno analizo

Pojdi na seznam vseh obljub
Za resor je odgovorna:
Gibanje svoboda.jpg

Gibanje Svoboda


Kaj so obljubili v predvolilnem programu:
Kaj je obljubila pred volitvami?

"Omogočiti dostopnost zdravstvenega varstva na področju duševnega zdravja. Usposobili bomo dodaten zdravstveni kader ter poskrbeli za osveščanje mladih o pomenu duševnega zdravja. Uvedli bomo psihološko svetovanje študentov psihologije na fakultetah pod ustreznim nadzorom mentorjev. Treba je zagotoviti sistemsko financiranje specializacij iz klinične psihologije ter zagotoviti financiranje za vsaj 30 specializantov letno. Naš cilj je destigmatizacija duševnih težav ter proaktivno preventivno odkrivanje stisk vseh ljudi."