Analizirane koalicijske obljube

Sledimo izbranim koalicijskim obljubam 15. Vlade Republike Slovenije.

Kaj pomenijo posamezni statusi?

ODD-ozadje-nova-izobrazevanje.png
Izobraževanje, znanost in inovacije, šport

Odprava posledic epidemije v šolstvu

Vlada je obljubila, da bo pripravila načrt za nevtralizacijo izobraževalnih mankov po epidemiji.

Celotna analiza
6. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-javna_uprava.png
Javna uprava in politični sistem

Učinkovitejši zaseg nezakonitega premoženja

Vlada je obljubila, da bo poskrbela za učinkovitejši zaseg vsega premoženja nezakonitega izvora.

Celotna analiza
6. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-gospodarstvo.png
Gospodarstvo, davki in javne finance

Progresivna obdavčitev premoženja

Vlada bo uvedla celoviti sistem progresivne obdavčitve premoženja.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-zdravstvo.png
Zdravstvo

Reforma zdravstvenega zavarovanja

Vlada je obljubila, da bo do konca leta 2024 pripravila celovito prenovo financiranja zdravstvenega sistema.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-zdravstvo.png
Zdravstvo

Krepitev preventivnih programov

Vlada je obljubila, da bo razširila preventivne in presejalne programe za zgodnje odkrivanje obolenj.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-zdravstvo.png
Zdravstvo

Enoten informacijski sistem v zdravstvu

Vlada je obljubila, da bo poenotila informacijski sistem v zdravstvu.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-zdravstvo.png
Zdravstvo

Dostopna oskrba na področju duševnega zdravja

Vlada je obljubila, da bo olajšala dostop do zdravstvenega varstva na področju duševnega zdravja.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-izobrazevanje.png
Izobraževanje, znanost in inovacije, šport

Več denarja za visoko šolstvo

Vlada je obljubila, da bo več sredstev namenila visokemu šolstvu.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-izobrazevanje.png
Izobraževanje, znanost in inovacije, šport

Reorganizacija ARRS

Vlada je obljubila, da bo izvedla reorganizacijo Javne agencije za raziskovanje in razvoj Republike Slovenije.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-sociala.png
Socialna varnost, stanovanja, varna starost

Spodbujanje oddajanja stanovanj za nedoločen čas

Vlada je obljubila, da bo zagotovila večjo pravno varnost najemnikov in najemodajalcev.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-sociala.png
Socialna varnost, stanovanja, varna starost

Gradnja javnih najemnih stanovanj

Vlada je obljubila, da bo namenila dovolj sredstev za izvajanje stanovanjske politike.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-varnost.png
Zunanja politika, migracije, vojska

Reforma azilnih postopkov

Vlada je obljubila, da bo prosilcem olajšala pridobitev mednarodne zaščite in jim zagotovila osnovne človekove pravice.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-javna_uprava.png
Javna uprava in politični sistem

Uvedba preferenčnega glasu

Vlada je obljubila uvedbo preferenčnega glasu.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-javna_uprava.png
Javna uprava in politični sistem

Krepitev lokalne demokracije

Vlada je obljubila, da bo občanom omogočila neposredno sodelovanje pri odločanju.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-okolje.png
Okolje, infrastruktura in energetika

Naložbe v železnice

Vlada je obljubila, da bo železnicam namenila bistveno več virov.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-okolje.png
Okolje, infrastruktura in energetika

Naložbe v obnovljive vire

Vlada je obljubila, da bo pospešila investicije v obnovljive vire energije.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-okolje.png
Okolje, infrastruktura in energetika

Zelena proračunska reforma

Vlada bo poskrbela za zeleno proračunsko reformo.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-kultura.png
Kultura in mediji

Odprava posledic epidemije v kulturi

Vlada je obljubila, da bo ocenila in odpravila posledice epidemije na področju kulture.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-sociala.png
Socialna varnost, stanovanja, varna starost

Prepolovitev čakalnih vrst za domove za starejše

Vlada je obljubila, da bo skrajšala čakalne vrste in širila mrežo oskrbe na domu in v javnih domovih za starejše občane.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-zdravstvo.png
Zdravstvo

Odprava popoldanskega dela zdravnikov

Vlada je obljubila, da bo odpravila popoldansko delo zdravnikov pri zasebnikih in koncesionarjih.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-zdravstvo.png
Zdravstvo

Javno zobozdravstvo

Vlada je obljubila, da bo zobozdravstvo vključila v univerzalno javno zdravstvo po kriteriju strokovnosti.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-sociala.png
Socialna varnost, stanovanja, varna starost

Pokojninska reforma

Vlada je obljubila, da bo izvedla pokojninsko reformo.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-ozadje-nova-sociala.png
Socialna varnost, stanovanja, varna starost

Nov zakon o dolgotrajni oskrbi

Vlada je obljubila spremembe pravic v Zakonu o dolgotrajni oskrbi.

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni

ODD-GUMB-kat1-gosp.png
Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika

Možnost 30-urnega delavnika

Vlada je obljubila postopno skrajšanje delovnika

Celotna analiza
5. september 2022
analiziramo.png
Ocene še ni