Javna uprava in politični sistem

Uvedba preferenčnega glasu

ODD-ozadje-nova-javna_uprava.png
Besedilo koalicijske pogodbe

Zagotovili bomo bolj demokratičen volilni sistem. Zagovarjamo proporcionalni sistem, ki mora z ukinitvijo volilnih okrajev in uvedbo preferenčnega glasu zagotoviti največji možni vpliv državljank in državljanov na izbiro političnih predstavnikov in predstavnic.

spremljlamo.png
Trenutni status obljube V izvajanju

Poslanci so sprejeli predlog za razpis posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu na državnozborskih volitvah. Volivci bodo na referendumu odgovarjali na vprašanje, ali so za to, da se »uvede preferenčni glas, ki bo zagotovil odločilen vpliv volivcev na izbiro poslanca«.

ni-dokazov.png
Nedotaknjena

Načrt sprememb volilnega sistema leta 2023

Žana Erznožnik
20. 10. 2022

Sklep

Ministrstvo za javno upravo še ni pripravilo ukrepov za spremembe volilnega sistema, s katerimi bi odpravili volilne okraje in uvedli institut preferenčnega glasu. Okvirno časovnico sprememb volilne zakonodaje bodo predvidoma pripravili leta 2023. Obljuba je nedotaknjena.

Ustavno sodišče je novembra 2018 odločilo, da je zakonodaja, ki določa območja volilnih okrajev, v neskladju z ustavo, saj okraji nimajo več primerljivega števila prebivalcev, niso geografsko zaokroženi in niso v največji meri skladni z mejami občin.

Lani je državni zbor sprejel dve noveli zakona o določitvi volilnih enot za državnozborske volitve, s katerima so spremenili območja in imena nekaterih volilnih okrajev. S tem je, četudi z zamudo, izpolnil odločbo ustavnega sodišča, so na sodišču pojasnili za Oštro.

Aktualna koalicija načrtuje še večje posege v volilni sistem. V koalicijski pogodbi so se zavezali k uvedbi proporcionalnega sistema brez volilnih okrajev in s preferenčnim glasom, s čimer bi zagotovili največji možen vpliv državljanov na izbiro političnih predstavnikov.

Sistem preferenčnega glasu je v Sloveniji že v uporabi za volitve v evropski parlament. Volivci lahko izberejo kandidata s kandidatne liste, za katero so glasovali, in mu tako omogočijo prednost pred drugimi na isti listi.

Na ministrstvu za javno upravo so za Oštro pojasnili, da bodo časovnico sprememb volilne zakonodaje predvidoma pripravili prihodnje leto. Letos je namreč več volitev in referendumov, Beneška komisija pa priporoča, da se v času volitev volilne zakonodaje ne spreminja.

Beneška komisija, svetovalno telo Sveta Evrope, sicer priporoča, da države manj kot leto pred volitvami ne bi smele spreminjati temeljnih elementov volilnega prava ali pa bi morale te zapisati v ustavo. Med te sodijo zlasti volilni sistem, članstvo volilnih komisij in meje volilnih enot.

Preberi celotno analizo

spremljlamo.png
V izvajanju

Uvedba preferenčnega glasu na referendum

Matej Zwitter
18. 4. 2024

Sklep

Poslanci so sprejeli predlog za razpis posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu na državnozborskih volitvah. Volivci bodo na referendumu odgovarjali na vprašanje, ali so za to, da se »uvede preferenčni glas, ki bo zagotovil odločilen vpliv volivcev na izbiro poslanca«.

Poslanci so na seji 17. aprila sprejeli predlog za razpis posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu na državnozborskih volitvah. Volivci bodo na referendumu odgovarjali na vprašanje, ali so za to, da se »uvede preferenčni glas, ki bo zagotovil odločilen vpliv volivcev na izbiro poslanca«.

Predlog so podprli poslanci Svobode, Levice in NSi, proti pa je bila večina poslancev SDS. V SD so se glasovanja vzdržali, saj so ocenili, da je premalo jasen in ne ponuja konkretne možnosti, kako uvesti preferenčni glas, niti ne jamči, da bo s tem res zagotovljen odločilen vpliv na izbiro.

Predlagatelji iz poslanske skupine Gibanja Svoboda so sicer v obrazložitvi predloga kot eno od možnosti navedli neobvezen relativni preferenčni glas. Po takem sistemu bi volivci lahko namenili preferenčni glas posameznemu kandidatu na listi, lahko pa bi glasovali le za celotno listo.

Preferenčni glasovi bi se upoštevali samo pri kandidatih, ki bi zbrali vsaj minimalno število teh glasov. »Če je prag za upoštevanje preferenčnih glasov določen relativno nizko, takšen volilni sistem zagotavlja, da imajo volivci odločilen vpliv na izbiro kandidatov,« menijo.

Državni zbor mora sprejeti še odlok o razpisu posvetovalnega referenduma, v katerem bo določil tudi datum glasovanja.

Preberi celotno analizo

Pojdi na seznam vseh obljub
Za resor je odgovorna:
Gibanje svoboda.jpg

Gibanje Svoboda


Kaj so obljubili v predvolilnem programu:
Kaj je obljubila pred volitvami?

Zagovarjamo proporcionalni politični sistem s preferenčnim glasom. Izvolitev si zaslužijo zgolj poslanke in poslanci z najvišjo podporo volivcev in ne zgolj političnih strank